Voľba krajiny/regiónu a jazyka
STOPA veľkosklad
STOPA veľkosklad
Skladové systémy

Systémy veľkoskladov STOPA

Najvyššia efektivita Vašej výroby

Logistické centrum pre Vašu výrobu

Systémy veľkoskladov STOPA sú viac ako len úložisko materiálu – preberajú rozsiahle úlohy logistického centra Vašej výroby. Vďaka zákazníkom špecifikovanej konštrukcii je Váš systém veľkoskladu STOPA úplne flexibilný v dĺžke, šírke, výške a vo formáte plechu. Ponúka mnoho miesta pre surové plechy, hotové diely, zvyškové mriežky a rúrové profily.

Nonstop produktívne

Váš systém veľkoskladu STOPA zásobuje Vaše stroje 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Nenáročná údržba

Systém veľkoskladu STOPA presviedča minimálnymi nákladmi na údržby a opravy oproti bežným systémom veľkoskladu.

Maximálna kapacita

Systém veľkoskladu STOPA je na 100 % dimenzovaný v oceľovej konštrukcii.

Úspora energie

Vďaka spätnému záskaniu spotrebuje systém veľkoskladu STOPA až 25 % menej ennergie oproti bežným systémom.

Automatizovaný materiálový a informačný tok v obrábaní plechu
viewport test images /w Retina support

TruTops Fab Modul Storage

Ovládajte celý materiálový tok Vašej výroby a spravujte zásoby skladu či už pre manuálny sklad, automatické systémy skladu surového materiálu alebo systémy veľkoskladov pomocou TruTops Fab Modul Storage. Tento softvér umožňuje komunikáciu medzi systémami skladu a strojom takisto ako pri bežných systémoch ERP.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

STOPA systém  veľkoskladu, spojenie procesu, TruBend Cell 5000, TruPunch 5000 a TruLaser 5030 so spojením na sklad.

Bezstarostný materiálový tok

TruBend Cell 5000, TruPunch 5000 a TruLaser 5030 s pripojením na sklad STOPA.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
[Translate to sk_SK:] Downloads
Servis & Kontakt