STOPA veľkosklad
STOPA veľkosklad
Skladové systémy

Systémy veľkoskladov STOPA

Najvyššia efektivita Vašej výroby

Logistické centrum pre Vašu výrobu

Systémy veľkoskladov STOPA sú viac ako len úložisko materiálu – preberajú rozsiahle úlohy logistického centra Vašej výroby. Vďaka zákazníkom špecifikovanej konštrukcii je Váš systém veľkoskladu STOPA úplne flexibilný v dĺžke, šírke, výške a vo formáte plechu. Ponúka mnoho miesta pre surové plechy, hotové diely, zvyškové mriežky a rúrové profily.

Nonstop produktívne

Váš systém veľkoskladu STOPA zásobuje Vaše stroje 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Nenáročná údržba

Systém veľkoskladu STOPA presviedča minimálnymi nákladmi na údržby a opravy oproti bežným systémom veľkoskladu.

Maximálna kapacita

Systém veľkoskladu STOPA je na 100 % dimenzovaný v oceľovej konštrukcii.

Úspora energie

Vďaka spätnému záskaniu spotrebuje systém veľkoskladu STOPA až 25 % menej ennergie oproti bežným systémom.

Automatizovaný materiálový a informačný tok v obrábaní plechu

TruTops Fab Modul Storage

Ovládajte celý materiálový tok Vašej výroby a spravujte zásoby skladu či už pre manuálny sklad, automatické systémy skladu surového materiálu alebo systémy veľkoskladov pomocou TruTops Fab Modul Storage. Tento softvér umožňuje komunikáciu medzi systémami skladu a strojom takisto ako pri bežných systémoch ERP.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

STOPA systém  veľkoskladu, spojenie procesu, TruBend Cell 5000, TruPunch 5000 a TruLaser 5030 so spojením na sklad.

Bezstarostný materiálový tok

TruBend Cell 5000, TruPunch 5000 a TruLaser 5030 s pripojením na sklad STOPA.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
[Translate to sk_SK:] Downloads
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.