Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruStore Séria 3000
TruStore Séria 3000
Skladové systémy

TruStore Séria 3000

Najflexibilnejší sklad

Dynamický kompaktný sklad

Kompaktný sklad TruStore Série 3000 rastie s Vašimi požiadavkami, znižuje potrebu miesta a je možné ho vybudovať až na plnoautomatický systém. TruStore Série 3000 dostanete štandardne s vežou skladu a regálovým zakladačom. Zvoľte si výšku Vášho skladu z 15 možných stupňov, pričom je možné nastaviť police skladu na 90 alebo 170 mm. Sklad je možné pohodlne pripojiť na Vaše TRUMPF 2D laserové zariadenie, vysekávací stroj alebo kombinované vysekávacie a laserové zariadenie. Vďaka stavebnicovému princípu tu je kedykoľvek možnosť rozšírenia.

Maximálne produktívne

Zvýšte vyťaženie Vášho stroja o 100 % – zavedením smien bez obsluhy.

Priestorovo úsporné

Pomocou TruStore Série 3000 ušetríte až do 85 % plochy.

Stavebnicový princíp

Vďaka stavebnicovému princípu je hocikedy možná prestavba alebo rozšírenie

Vysoká kapacita skladu

Skladujte až do 222 ton veľkého formátu.

Konštrukcia, funkcie a doplnkové výbavy kompaktného skladu TruStore
TruStore Série 3000: rýchlo postavené
TruStore s PartMaster
viewport test images /w Retina support

TruTops Fab Modul Storage

Ovládajte celý materiálový tok Vašej výroby a spravujte Vaše zásoby skladu či už pre manuálny sklad, automatické systémy skladu surového materiálu alebo systémy veľkoskladov pomocou TruTops Fab Modul Storage. Tento softvér umožňuje komunikáciu medzi systémami skladu a strojom takisto ako pri bežných systémoch ERP.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Pomocou dodatočných možností výbavy zvýšite výkonnosť skladu TruStore Série 3000.

TruStore Série 3000, priestorovo úsporné uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu
Pomocné palety s kazetami skladu

Priestorovo úsporné uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu.

PartMaster
Pripojenie

Pripojenie laserového stroja TruLaser 3030 fiber na TruStore System s LiftMaster Compact a PartMaster

TruStore Serie 3000, pripojenie viacerých strojov
Pripojenie viacerých strojov

V prípade potreby pripojíte viacero strojov priamo alebo nepriamo k TruStore

Vážiace zariadenie

Na sekundu presný záznam stavu skladu: Vážiace zariadenie odváži zväzok plechu na regálovom zakladači.

TruStore Série 3000, pripojenie laserového stroja TruLaser 3030 fiber na TruStore System s LiftMaster Compact a PartMaster

Priame pripojenie laserového stroja TruLaser 3030 fiber na TruStore System s LiftMaster Compact a PartMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 3030 s LiftMaster Store Linear, pripojenie viacerých strojov

V prípade potreby pripojíte viacero strojov priamo alebo nepriamo k TruStore Napríklad dva stroje TruLaser 3030 s LiftMaster Store.

TruStore 3030 pri TruMatic 7000 so SheetMaster, dvojitý nakladací vozík na koľajniciach, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster

TruStore 3030 pri TruMatic 7000 so SheetMaster, dvojitý nakladací vozík na koľajniciach, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 5030 s LiftMaster Store a SortMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 5030 s LiftMaster Store a SortMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 3030 s LiftMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 3030 s LiftMaster

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Sťahovanie
Servis & Kontakt