TruStore Séria 3000
TruStore Séria 3000
Skladové systémy

TruStore Séria 3000

Najflexibilnejší sklad

Dynamický kompaktný sklad

Kompaktný sklad TruStore Série 3000 rastie s Vašimi požiadavkami, znižuje potrebu miesta a je možné ho vybudovať až na plnoautomatický systém. TruStore Série 3000 dostanete štandardne s vežou skladu a regálovým zakladačom. Zvoľte si výšku Vášho skladu z 15 možných stupňov, pričom je možné nastaviť police skladu na 90 alebo 170 mm. Sklad je možné pohodlne pripojiť na Vaše TRUMPF 2D laserové zariadenie, vysekávací stroj alebo kombinované vysekávacie a laserové zariadenie. Vďaka stavebnicovému princípu tu je kedykoľvek možnosť rozšírenia.

Maximálne produktívne

Zvýšte vyťaženie Vášho stroja o 100 % – zavedením smien bez obsluhy.

Priestorovo úsporné

Pomocou TruStore Série 3000 ušetríte až do 85 % plochy.

Stavebnicový princíp

Vďaka stavebnicovému princípu je hocikedy možná prestavba alebo rozšírenie

Vysoká kapacita skladu

Skladujte až do 222 ton veľkého formátu.

Konštrukcia, funkcie a doplnkové výbavy kompaktného skladu TruStore
TruStore Série 3000: rýchlo postavené
TruStore s PartMaster
-/-
TruTops Fab Modul Storage

TruTops Fab Modul Storage

Ovládajte celý materiálový tok Vašej výroby a spravujte Vaše zásoby skladu či už pre manuálny sklad, automatické systémy skladu surového materiálu alebo systémy veľkoskladov pomocou TruTops Fab Modul Storage. Tento softvér umožňuje komunikáciu medzi systémami skladu a strojom takisto ako pri bežných systémoch ERP.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Pomocou dodatočných možností výbavy zvýšite výkonnosť skladu TruStore Série 3000.

TruStore Série 3000, priestorovo úsporné uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu
Pomocné palety s kazetami skladu

Priestorovo úsporné uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu.

PartMaster
Pripojenie

Pripojenie laserového stroja TruLaser 3030 fiber na TruStore System s LiftMaster Compact a PartMaster

TruStore Serie 3000, pripojenie viacerých strojov
Pripojenie viacerých strojov

V prípade potreby pripojíte viacero strojov priamo alebo nepriamo k TruStore

Vážiace zariadenie

Na sekundu presný záznam stavu skladu: Vážiace zariadenie odváži zväzok plechu na regálovom zakladači.

TruStore Série 3000, pripojenie laserového stroja TruLaser 3030 fiber na TruStore System s LiftMaster Compact a PartMaster

Priame pripojenie laserového stroja TruLaser 3030 fiber na TruStore System s LiftMaster Compact a PartMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 3030 s LiftMaster Store Linear, pripojenie viacerých strojov

V prípade potreby pripojíte viacero strojov priamo alebo nepriamo k TruStore Napríklad dva stroje TruLaser 3030 s LiftMaster Store.

TruStore 3030 pri TruMatic 7000 so SheetMaster, dvojitý nakladací vozík na koľajniciach, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster

TruStore 3030 pri TruMatic 7000 so SheetMaster, dvojitý nakladací vozík na koľajniciach, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 5030 s LiftMaster Store a SortMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 5030 s LiftMaster Store a SortMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 3030 s LiftMaster

TruStore 3030 pri TruLaser 3030 s LiftMaster

-/-

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.