Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TruPrint 5000
Novinka
TruPrint 5000
Systémy 3D tlače

TruPrint 5000

Vysoko produktívna 3D tlač pre priemyselnú sériovú výrobu

Časové porovnanie TruPrint 5000 Multilaser firmy TRUMPF
Novinka
Časové porovnanie TruPrint 5000 Multilaser firmy TRUMPF
Systémy 3D tlače

TruPrint 5000

Maximálna produktivita pri TRUMPF Multilaser

Novinka
Systémy 3D tlače

TruPrint 5000

Laser Metal Fusion (LMF)

- / -
Rýchlejšie k vysoko kvalitnému 3D obrobku

Vysoko produktívny, čiastočne automatizovaný systém 3D tlače TruPrint 5000 Vás pripraví pre priemyselnú sériovú výrobu. Pomocou funkcií ako predohrev na 500°C a výbavy Multilaser s troma vláknovými lasermi TRUMPF výkonu 500 W budete najlepšie vyzbrojení pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie. Stroj vyrába rýchlo a spoľahlivo vysoko kvalitné obrobky z najrozličnejších kovových materiálov – a spĺňa pritom vysoké nároky na kvalitu pri výrobe nástrojov a foriem, v leteckej technike a astronautike ako aj v medicínskej technike. V kombinácii s externou automatizáciou 3D tlače a riešeniami monitorovania od firmy TRUMPF je predurčený na priemyselný aditívny spôsob sériovej výroby.

Maximálne produktívne

3 x 500 W vláknové lasery osvitujú súčasne a všade v pracovnom priestore tlače, pre dosiahnutie optimálnej kvalitu povrchu, bez miest švov.

Vysoká kvalita obrobkov

Predohrev podkladovej platne na teplotu až do 500°C prispieva k vysokej kvalite dielcov a robustnému procesu laserovej 3D tlače.

Výroba lusknutím prsta

Automatické spustenie procesu umožňuje jednoduchú prevádzku stroja.

Vysoká pohotovosť stroja

Konštrukčný valec a valcový zásobník je možné rýchlo a bezpečne vymeniť pre prácu súbežnú s hlavným výrobným časom.

Upínací systém v nulovom bode pre 500°C

Ideálny základ pre následné kroky procesu ako rezanie, frézovanie alebo brúsenie.

Priemyselný monitoring

Máte stále prehľad o nanášaní prášku, stave a produktivite stroja.

Zariadenie TruPrint 5000 je čiastočne automatizovaný vysoko produktívny stroj na 3D tlač. Stroj je vybavený integrovanými funkciami, ktoré umožňujú automatické spustenie procesu. Od automatického pripojenia konštrukčného valca, cez vytvorenie bezpečného prostredia až po spustenie programu pre tlač. Presvedčte sa o funkciách zariadenia TruPrint 5000.
Časové porovnanie TruPrint 5000 Multilaser firmy TRUMPF
Multilaser 3 x 500 W

Maximálna produktivita vďaka TRUMPF Multilaser: Tri vláknové lasery TRUMPF s výkonom 500 W súčasne natavujú prášok po celom pracovnom priestore tlače a dajú sa flexibilne začleniť.

Princíp výmeny valca na strojoch TRUMPF TruPrint
Integrovaný princíp výmeny valca

Konštrukčný valec a valcový zásobník ktoré je možné rýchlo vymeniť umožňujú osadzovanie valcov a rozbaľovanie programov pre tlač súbežne s procesom laserovej 3D tlače. Skracuje to časy prestojov a vedľajších časov a zvyšuje produktivitu stroja.

Tenké vlákno vytvára rezonátor lasera TruFiber
Výkonný laser TRUMPF

Vláknové lasery s výkonom 500 W pracujú s vlnovou dĺžkou približne 1.070 nm. Pomocou individuálne nastaviteľného priemeru ohniska od 100 do 500 μm môžete flexibilne reagovať na rôzne požiadavky na výrobu dielcov.

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače

Profitujte z možnosti osadzovania a rozbaľovania súbežne s hlavným výrobným časom v jednom alebo viacerých strojoch: Krátke doby priebehu výroby veľkého objemu prášku a uzatvorený kolobeh prášku ponúkajú vysokú produktivitu a bezpečnosť obsluhy. Centrálne komponenty - stanica so sitkom, rozbaľovacia stanica a zásobník na prášok sú pritom základom pre priemyselnú sériovú výrobu.

Vtokový rozdeľovač vyrobený aditívnym spôsobom na strojoch TruPrint firmy TRUMPF

Výroba nástrojov a foriem

Pri tomto vtokovom rozdeľovači optimalizovanom s laserovým tavením prášku (LMF) sa zmenšil počet krokov procesu z piatich na jeden ako aj eliminovali tesné miesta. Kanály kopírujúce geometriu umožňujú efektívnejší výkon a zníženie prevádzkových nákladov.

Puzdro predradenej komory vyrobené aditívnym spôsobom na strojoch TruPrint firmy TRUMPF

Výroba nástrojov a foriem

Pomocou laserového tavenia prášku (LMF) sa pri tomto puzdre predkomôrky dosiahlo optimálne temperovanie ako aj tepelné oddelenie dýz horúceho kanála. Nie je možné vyrábať tieto kanály konvenčným obrábaním."

Ľahká konštrukcia montážneho uholníka generovaná pomocou TruPrint 1000

Letectvo a kozmonautika

Topologicky optimalizovaná konštrukcia tejto konzoly – typický dielec v letectve a asronautike – umožňuje úsporu materiálu a hmotnosti.

Implantát vytvorený pomocou TruPrint 1000

Medicínska technika

Vysoká možnosť individualizácie a najvyššie požiadavky na materiál sú adresované pri produktoch medicínskej techniky na laserové tavenie prášku.

- / -
TruPrint 5000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 300 mm x 400 mm Výška
Spracovávané materiály Zvariteľné kovy v práškovej forme, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny na báze hliníka, niklu, kobalt-chróm, medi, titánu alebo ušľachtilých kovov 1
Predohrev 500 °C
Zdroj lasera Vláknový laser 3 x 500 W
Priemer lúča 100 - 500 μm 2 3
Hrúbka vrstvy 30 - 150 μm 4 2
Miera rastu 5 - 180 cm³/h 5
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 400 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 32 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Koncentrácia kyslíka až do 100 (0,01%)
Konštrukcia  
Rozmery (Š x V x H) 4586 mm x 2026 mm x 1628 mm 6
Hmotnosť 7085 kg 7
PDF <1MB
Technický list

Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

Multilaser

Nakonfigurujte zariadenie TruPrint 5000 flexibilne podľa Vašich želaní: s jedným, dvoma alebo troma vláknovými lasermi TRUMPF, výkonu 500 W, prispôsobenými podľa Vašich aplikácií.

Nanášaci prípravok s X profilom

Dosiahnite perfektný, jednotný nános prášku a profitujte vďaka štyrom využiteľným, rôznym stranám profilu z vysokej životnosti nanášacieho prípravku s X profilom a robustného procesu.
Upozornenie: Táto doplnková výbava je kompatibilná pre predohrev až 200°C.

TruTops Print so softvérovým balíkom Siemens NX

Na začiatku reťazca procesov aditívneho spôsobu výroby je príprava dát pre 3D  program konštrukcie a výroby. Ako vývojový partner firmy Siemens ponúka TRUMPF prvýkrát so softvérovým balíkom "TruTops Print so Siemens NX" vhodné softvérové riešenie s jednotnou ovládacou plochou bez prerušenia systému. Iinteligentná reťaz procesov softvérového riešenia ponúka vysokú bezpečosť procesov, pretože nástroje vývoja, simulácie, 3D tlače a NC- programovania kovových dielcov sú zahrnuté do jedného systému a preto už nie je nutné žiadne konvertovanie dát do STL. Zum Slicen und Hatchen der Baujobs und für das Parametermanagement ist im Softwarepaket zudem der TRUMPF Build Processor integriert. Ušetrite čas a náklady jednoznačným tokom prác.

Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie TruTops Fab App.

Kovový prášok TRUMPF pre aditívny spôsob výroby

Správny prášok pre Vaše aplikácie

Jestvuje množstvo materiálov, ktoré sa používajú pri 3D tlači kovových dielcov. V závislosti od materiálu pri tom vznikajú na stroji rozličné nastavovacie hodnoty. Vo firme TRUMPF dostanete stroj a kvalitný prášok priamo z prvej ruky. Pritom si môžete byť istí, že prášok má optimálne zloženie pre použitie v stroji TruPrint 5000. K ponúkaným práškom ponúka firma TRUMPF okrem toho aj príslušné záznamy parametrov a podkladové platne. Dostanete tak kompletné riešenie. Ponuka zahŕňa napríklad prášok z materiálov ako nerez, nástrojová oceľ, hliník alebo titán.

Rozhodujúcim pre sériovú výrobu pripravenú pre priemysel je optimálna manipulácia s práškom a obrobkami. Priemyselná automatizácia 3D tlače firmy TRUMPF umožňuje osadzovanie a rozbaľovanie na jednom alebo viacerých strojoch súbežne s hlavným výrobným časom – zvyšuje to produktivitu a hospodárnosť u našich zákazníkov. Štandardné prípojky a stavebnicová konštrukcia pritom garantujú najvyššiu flexibilitu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
  • Individuell einstellbar.
  • Zmeny vyhradené. TruPrint 5000 k dispozícii od novembra 2017. Spojte sa s príslušnou kontaktnou osobou a vyžiadajte si informáciu, či je výrobok vo Vašej krajine k dispozícii.
  • Zmeny vyhradené. TruPrint 5000 k dispozícii od novembra 2017. Spojte sa s príslušnou kontaktnou osobou a vyžiadajte si informáciu, či je výrobok vo Vašej krajine k dispozícii.
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • vr. filtra
  • inkl. Filter, Schaltschrank, Pulver.
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.