Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruPrint 3000, Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač
TruPrint 3000, Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač
Systémy 3D tlače

TruPrint 3000

Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače
Systémy 3D tlače

TruPrint 3000

Priemyselná automatizácia 3D tlače

Systémy 3D tlače

TruPrint 3000

Laser Metal Fusion (LMF)

- / -
 • Prehľad
 • Aplikácie
 • Technické údaje
 • Softvér
 • Monitoring
 • Prášok
 • Periféria
 • Viac Menej
Flexibilné riešenie laserového tavenia na báze prášku (LMF) pre priemyselnú výrobu

TruPrint 3000 je univerzálny stroj stredného formátu s priemyselnou automatizáciou 3D tlače pre flexibilnú sériovú výrobu zložitých, kovových obrobkov pomocou 3D tlače. Je ideálny na nasadenie v aplikáciách pre General Industry. Vo veľkom pracovnom priestore tlače o rozmeroch Ø 300 x 400 mm je možné flexibilne usporiadať obrobky. V kombinácii s priemyselnou automatizáciou 3D tlače je zariadenie TruPrint 3000 ideálne vhodné pre použitie na zákazkovú výrobu

Veľký objem obrobku Ø 300 x 400 mm

Vysoká flexibilita ohľadom veľkosti, počtu a geometrie konkrétnej aplikácie.

Rýchlo vymeniteľný konštrukčný valec a valcový zásobník

Princíp výmeny skracuje Vaše doby osadzovania a zvyšuje produktivitu a vyťaženie stroja.

Externá automatizácia 3D tlače

Ušetrite čas a peniaze paralelne prebiehajúcimi procesmi výroby, prášku a dielca.

Priemyselné softvérové a monitorovacie riešenia

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania a vhodnému softvéru optimalizujete nie len Vašu výrobu.

Inovatívne servisné riešenia

Vyškolení servisní technici po celom svete a 24/7 servis náhradných dielov sa stará o najvyššie štandardy.

Princíp výmeny valca na strojoch TruPrint
Integrovaný princíp výmeny valca

Systém TruPrint 3000 obsahuje rýchlo vymeniteľný konštrukčný a valcový zásobník. Osadenie valcov a rozbalenie programov pre tlač sa tak môže vykonávať paralelne s procesom laserovej 3D tlače. Skracuje to časy prestojov a vedľajších časov a zvyšuje produktivitu 3D tlačiarne.

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače

Ku TruPrint 3000 dostanete ponuku riešenia pre celú reťaz procesov celého aditívneho spôsob výroby. Priemyselná automatizácia 3D tlače umožňuje osadzovanie súbežne s hlavným výrobným časom a rozbaľovanie jedného alebo viacerých strojov. Centrálne komponenty - stanica so sitkom, rozbaľovacia stanica a zásobník na prášok sú základom pre priemyselnú sériovú výrobu.

Stavebnicové doplnenie Vašich strojov TruPrint

Všetky komponenty priemyselnej automatizácie 3D tlače je možné zostaviť ako stavebnicu. Podľa priemyselného scenára výroby tak môžete zostaviť perfektnú kombináciu stroja a komponentov pre bezpečnú manipuláciu s práškom a obrobkami.

Aplikačné poradenstvo TRUMPF pre aditívny spôsob výroby - Individuálne poradenstvo pre Vaše 3D obrobky
Kompetentné aplikačné poradenstvo

Máte otázky, ako môžete pomocou zariadenia TruPrint 3000 hospodárne a produktívne vyrábať obrobky? Spoločne s Vami vyvinú experti firmy TRUMPF riešenia šité na mieru Vašich konkrétnych zadaní v oblasti aditívneho spôsobu výroby. Skontaktujte sa s nami a dohodnite si osobný rozhovor.

TruPrint 3000 s výkonnými vláknovými lasermi TRUMPF
Výkonné lasery TRUMPF

TruPrint 3000 je vybavený 500 W silným vláknovým laserom firmy TRUMPF s vlnovou dĺžkou približne 1.070 nm. Vďaka individuálne nastaviteľnému priemeru ohniska medzi 100 až 500 μm je možné veľmi flexibilne reagovať na rôzne požiadavky na obrobky.

Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)

85 % dopytov sa jednoducho a kompetentne vyrieši bez nasadenia v poli vďaka inovatívnym servisným riešeniam ako Visual Online Support (VOS). Pomocou aplikácie môžete dátovo bezpečne vymieňať obrazové, zvukové a video súbory v reálnom čase. Takto Vás môžeme cielene podporovať a Váš stroj bude rýchlo opäť pripravený na prácu. Profitujte z našej vyškolenej celosvetovej siete servisných technikov a nášmu 24/7 servisu náhradných dielov.

Rozmanité možnosti aplikácie systémov 3D tlače TRUMPF TruPrint

Rozličné možnosti aplikácií

TruPrint 3000 je flexibilný stroj na 3D tlač pre množstvo aplikácií z oblasti General Industry a zákazkovej výroby. Využijte technológiu laserového tavenia prášku (LMF) a jej výhody akými sú sloboda pri konštruovaní, funkčná integrácia a optilmalizácia."

Konzola na platni vyrobená aditívnym spôsobom na stroji TruPrint firmy TRUMPF

Sériová výroba na stroji TruPrint 3000

Vo veľkom pracovnom priestore tlače stroja TruPrint 3000 je možné flexibilne usporiadať obrobky, čo je mimoriadne výhodné v prípade požiadaviek zákazkovej výroby."

General Industry

Mnoho aplikácií General Industry je možné optimalizovať pomocou laserového tavenia prášku (LMF). Za pomoci 3D tlače bolo možné vytvoriť toto radiálne turbodúchadlo takmer v konečnej geometrii, čo skrátilo čas dodatočných úprav. Výroba dutého telesa okrem toho vedie k zredukovaniu hmotnosti až o 25 %. Minimálna hmotnosť umožňuje vyššie otáčky."

Prierez kombinovaným horákom vyrobeným na zariadení TruPrint 3000.

Energia & turbína

Laserové tavenie na báze prášku (LMF) umožňuje generovať dokonca aj zložité vnútorné štruktúry dielcov. Laser natavuje požadovanú geometriu dielca po vrstvách v práškovom lôžko, vďaka čomu je možé vytvoriť akúkoľvek geometriu.

- / -
TruPrint 3000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 300 mm x 400 mm Výška
Spracovávané materiály
Nerez, nástrojová oceľ, kobalt-chróm, hliník, zliatiny na báze niklu, titán, drahé kovy, bronz 1
Predohrev 200 °C
Zdroj lasera Vláknový laser 500 W
Priemer lúča 100 - 500 μm 2
Hrúbka vrstvy 20 - 150 μm 3
Miera rastu 5 - 60 cm³/h 4
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 400 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 32 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Koncentrácia kyslíka Až do 100 (0,01%)
Konštrukcia  
Rozmery (Š x V x H) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5
Hmotnosť 4300 kg 6
PDF <1MB
Technický list

Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

Zobrazenie softvéru TruTops Print, TRUMPF

TruTops Print so softvérovým balíkom Siemens NX

Na začiatku reťazca procesov aditívneho spôsobu výroby je príprava dát pre 3D  program konštrukcie a výroby. Ako vývojový partner firmy Siemens ponúka TRUMPF prvýkrát so softvérovým balíkom "TruTops Print so Siemens NX" vhodné softvérové riešenie s jednotnou ovládacou plochou bez prerušenia systému. Iinteligentná reťaz procesov softvérového riešenia ponúka vysokú bezpečosť procesov, pretože nástroje vývoja, simulácie, 3D tlače a NC- programovania kovových dielcov sú zahrnuté do jedného systému a preto už nie je nutné žiadne konvertovanie dát do STL. Ušetrite čas a náklady jednoznačným tokom prác.

Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie TruTops Fab App.

Prášok TRUMPF pre systémy 3D tlače

Správny prášok pre Vaše aplikácie

Jestvuje množstvo materiálov, ktoré sa používajú pri 3D tlači kovových dielcov. V závislosti od materiálu pri tom vznikajú na stroji rozličné nastavovacie hodnoty. Vo firme TRUMPF dostanete stroj a kvalitný prášok priamo z prvej ruky. Pritom si môžete byť istí, že prášok má optimálne zloženie pre použitie v stroji TruPrint 3000. K ponúkaným práškom ponúka firma TRUMPF okrem toho aj príslušné záznamy parametrov a podkladové platne. Dostanete tak kompletné riešenie. Ponuka zahŕňa napríklad prášok z materiálov ako nerez, nástrojová oceľ, hliník alebo titán.

Rozhodujúcim pre sériovú výrobu pripravenú pre priemysel je optimálna manipulácia s práškom a obrobkami. Priemyselná automatizácia 3D tlače firmy TRUMPF umožňuje osadzovanie a rozbaľovanie na jednom alebo viacerých strojoch súbežne s hlavným výrobným časom – zvyšuje to produktivitu a hospodárnosť u našich zákazníkov. Štandardné prípojky a stavebnicová konštrukcia pritom garantujú najvyššiu flexibilitu.

Rozbaľovacia stanica, TruPrint 3000
Rozbaľovacia stanica

Rozbaľovacia stanica vylepšuje pohotovosť stroja, pretože obrábané dielce sa rozbaľujú externe. Keďže operátori neprichádzajú do priameho styku s práškom, zvyšuje sa bezpečnosť v manipulácii so strojom. Odsávacie dýzy optimalizované podľa potreby umožňujú jednoduché čistenie zložitých obrobkov. Vďaka otočnému konštrukčnému valcu a elektrickému pohonu zdvihu je stanica okrem toho aj optimálne prístupná.

Stanica so sitkom s vákuovým dopravníkom, TruPrint 3000
Stanica so sitkom s vákuovým dopravníkom

Stanica so sitkom Vám umožňuje veľké množstvo v sitku pri konštantnej kvalite prášku. Vysoký stupeň automatizácie stanice umožňuje okrem toho prevádzku bez obsluhy. Pomocou integrovaného vákuového dopravníka môžete okrem toho preosievať z ľubovoľných nádob a pomocou kolísavej funkcie napĺňať podľa potreby do požadovaných nádob.

Silá na skladovanie prášku, periférne produkty pre TruPrint
Zásobník na prášok

Pomocou zásobníkov na prášok môžete skladovať, prepravovať a napĺňať veľké množstvá prášku v štandardných nádobách. Objem je pritom možné individuálne prispôsobiť. V prípade čistenia môžete napríklad rýchlo demontovať upínacie pásy. Pomocou štandardného paletového vozíka je okrem toho možné jednoducho prepravovať zásobník na prášok.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
 • Presná dostupnosť materiálov a parametrov na vyžiadanie.
 • Zmeny vyhradené. Smerodajné sú údaje uvedené v našej cenovej ponuke a našom potvrdení zákazky.
 • Zmeny vyhradené. Smerodajné sú údaje uvedené v našej cenovej ponuke a našom potvrdení zákazky.
 • Skutočná rýchlosť nanášania, ktorá sa skladá z expozície a povrchovej úpravy. V závislosti od konfigurácie zariadení, parametrov procesov, materiálu a stupňa naplnenia.
 • vr. filtra
 • vr. filtra

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
Financovanie

Stroje a financovanie z prvej ruky: Naše riešenia financovania presahujúce krajinu sú ušité na mieru podľa Vašej situácie a Vášho trhu.

Aditívny spôsob výroby

Prášok a laserové svetlo: Z týchto dvoch elementov vznikajú obrobky pri aditívnom spôsobe výroby. Vrstvu po vrstve vzniká 3D model.

TruPrint 1000, Kompakter und robuster 3D-Druck
TruPrint 1000

Chceli by ste generovať malé série alebo prototypy pomocou laserového tavenia na báze prášku? Tak odhaľte naše kompaktné stroje TruPrint 1000 na 3D tlač kovových obrobkov.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Na stiahnutie

Leták TruPrint 3000
Leták TruPrint 3000
pdf - 188 KB
Flyer Monitoring TruPrint
pdf - 223 KB
Brožúra Laserové systémy
pdf - 6 MB
Servis & Kontakt