Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TruPrint 3000, Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač
TruPrint 3000, Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 3000

Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 3000

Priemyselná automatizácia 3D tlače

Aditívne výrobné systémy

TruPrint 3000

Laser Metal Fusion (LMF)

- / -
Flexibilné riešenie laserového tavenia na báze prášku (LMF) pre priemyselnú výrobu

TruPrint 3000 je univerzálny stroj stredného formátu s priemyselnou automatizáciou 3D tlače pre flexibilnú sériovú výrobu zložitých, kovových obrobkov pomocou 3D tlače. Je ideálny na nasadenie v aplikáciách pre General Industry. Vo veľkom pracovnom priestore tlače o rozmeroch Ø 300 x 400 mm je možné flexibilne usporiadať obrobky. V kombinácii s priemyselnou automatizáciou 3D tlače je zariadenie TruPrint 3000 ideálne vhodné pre použitie na zákazkovú výrobu

Veľký objem obrobku Ø 300 x 400 mm

Vysoká flexibilita ohľadom veľkosti, počtu a geometrie konkrétnej aplikácie.

Rýchlo vymeniteľný konštrukčný valec a valcový zásobník

Princíp výmeny skracuje Vaše doby osadzovania a zvyšuje produktivitu a vyťaženie stroja.

Externá automatizácia 3D tlače

Ušetrite čas a peniaze paralelne prebiehajúcimi procesmi výroby, prášku a dielca.

Priemyselné softvérové a monitorovacie riešenia

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania a vhodnému softvéru optimalizujete nie len Vašu výrobu.

Inovatívne servisné riešenia

Vyškolení servisní technici po celom svete a 24/7 servis náhradných dielov sa stará o najvyššie štandardy.

Princíp výmeny valca na strojoch TruPrint firmy TRUMPF
Integrovaný princíp výmeny valca

Systém TruPrint 3000 obsahuje rýchlo vymeniteľný konštrukčný a valcový zásobník. Osadenie valcov a rozbalenie programov pre tlač sa tak môže vykonávať paralelne s procesom laserovej 3D tlače. Skracuje to časy prestojov a vedľajších časov a zvyšuje produktivitu 3D tlačiarne.

Sprievodca nastavením stroja TruPrint 3000
Sprievodca nastavením

Pomocou sprievodcu nastavením je obsluha stroja jednoduchšia! Operátor stroja môže priamo cez grafickú ovládaciu plochu stroja otvoriť sprievodcu nastavením TruPrint. V sprievodcovi sa následne môže nechať krok za krokom viesť rôznymi pracovnými krokmi, ako napr. presunom na nulovú vrstvu.

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače

Ku TruPrint 3000 dostanete ponuku riešenia pre celú reťaz procesov celého aditívneho spôsob výroby. Priemyselná automatizácia 3D tlače umožňuje osadzovanie súbežne s hlavným výrobným časom a rozbaľovanie jedného alebo viacerých strojov. Centrálne komponenty - stanica so sitkom, rozbaľovacia stanica a zásobník na prášok sú základom pre priemyselnú sériovú výrobu.

Stavebnicové doplnenie Vašich strojov TruPrint

Všetky komponenty priemyselnej automatizácie 3D tlače je možné zostaviť ako stavebnicu. Podľa priemyselného scenára výroby tak môžete zostaviť perfektnú kombináciu stroja a komponentov pre bezpečnú manipuláciu s práškom a obrobkami.

Aplikačné poradenstvo TRUMPF pre aditívny spôsob výroby - Individuálne poradenstvo pre Vaše 3D obrobky
Kompetentné aplikačné poradenstvo

Máte otázky, ako môžete pomocou zariadenia TruPrint 3000 hospodárne a produktívne vyrábať obrobky? Spoločne s Vami vyvinú experti firmy TRUMPF riešenia šité na mieru Vašich konkrétnych zadaní v oblasti aditívneho spôsobu výroby. Skontaktujte sa s nami a dohodnite si osobný rozhovor.

TruPrint 3000 s výkonnými vláknovými lasermi TRUMPF
Výkonné lasery TRUMPF

TruPrint 3000 je vybavený 500 W silným vláknovým laserom firmy TRUMPF s vlnovou dĺžkou približne 1.070 nm. Vďaka individuálne nastaviteľnému priemeru ohniska medzi 100 až 500 μm je možné veľmi flexibilne reagovať na rôzne požiadavky na obrobky.

Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)

85 % dopytov sa jednoducho a kompetentne vyrieši bez nasadenia v poli vďaka inovatívnym servisným riešeniam ako Visual Online Support (VOS). Pomocou aplikácie môžete dátovo bezpečne vymieňať obrazové, zvukové a video súbory v reálnom čase. Takto Vás môžeme cielene podporovať a Váš stroj bude rýchlo opäť pripravený na prácu. Profitujte z našej vyškolenej celosvetovej siete servisných technikov a nášmu 24/7 servisu náhradných dielov.

Rozmanité možnosti aplikácie systémov 3D tlače TRUMPF TruPrint

Rozličné možnosti aplikácií

TruPrint 3000 je flexibilný stroj na 3D tlač pre množstvo aplikácií z oblasti General Industry a zákazkovej výroby. Využite technológiu laserového tavenia prášku (LMF) a jej výhody akými sú sloboda pri konštruovaní, funkčná integrácia a optimalizácia.

Konzola na platni vyrobená aditívnym spôsobom na stroji TruPrint firmy TRUMPF

Sériová výroba na stroji TruPrint 3000

Vo veľkom pracovnom priestore tlače stroja TruPrint 3000 je možné flexibilne usporiadať obrobky, čo je mimoriadne výhodné v prípade požiadaviek zákazkovej výroby.

General Industry

Mnoho aplikácií General Industry je možné optimalizovať pomocou laserového tavenia prášku (LMF). Za pomoci 3D tlače bolo možné vytvoriť toto radiálne turbodúchadlo takmer v konečnej geometrii, čo skrátilo čas dodatočných úprav. Výroba dutého telesa okrem toho vedie k zredukovaniu hmotnosti až o 25 %. Minimálna hmotnosť umožňuje vyššie otáčky.

Prierez kombinovaným horákom vyrobeným na zariadení TruPrint 3000.

Energia & turbína

Laserové tavenie na báze prášku (LMF) umožňuje generovať dokonca aj zložité vnútorné štruktúry dielcov. Laser natavuje požadovanú geometriu dielca po vrstvách v práškovom lôžko, vďaka čomu je možé vytvoriť akúkoľvek geometriu.

- / -
TruPrint 3000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 300 mm x 400 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné kovy v práškovej forme, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny na báze hliníka, niklu, alebo titánu 1
Predohrev 200 °C
Zdroj lasera Vláknový laser 500 W
Priemer lúča (individuálne nastaviteľný) 100 - 500 μm 2
Hrúbka vrstvy 20 - 150 μm 2
Miera rastu 5 - 60 cm³/h 3
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 400/460 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 32 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Koncentrácia kyslíka Až do 100 (0,01%)
Konštrukcia  
Rozmery (Š x V x H) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 4
Hmotnosť 4300 kg 5
PDF <1MB
Technický list

Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

Zobrazenie softvéru TruTops Print, TRUMPF

TruTops Print so softvérovým balíkom Siemens NX

Na začiatku reťazca procesov aditívneho spôsobu výroby je príprava dát pre 3D  program konštrukcie a výroby. Ako vývojový partner firmy Siemens ponúka TRUMPF prvýkrát so softvérovým balíkom "TruTops Print so Siemens NX" vhodné softvérové riešenie s jednotnou ovládacou plochou bez prerušenia systému. Iinteligentná reťaz procesov softvérového riešenia ponúka vysokú bezpečosť procesov, pretože nástroje vývoja, simulácie, 3D tlače a NC- programovania kovových dielcov sú zahrnuté do jedného systému a preto už nie je nutné žiadne konvertovanie dát do STL. Ušetrite čas a náklady jednoznačným tokom prác.

Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie TruTops Fab App.

Prášok TRUMPF pre systémy 3D tlače

Správny prášok pre Vaše aplikácie

Jestvuje množstvo materiálov, ktoré sa používajú pri 3D tlači kovových dielcov. V závislosti od materiálu pri tom vznikajú na stroji rozličné nastavovacie hodnoty. Vo firme TRUMPF dostanete stroj a kvalitný prášok priamo z prvej ruky. Pritom si môžete byť istí, že prášok má optimálne zloženie pre použitie v stroji TruPrint 3000. K ponúkaným práškom ponúka firma TRUMPF okrem toho aj príslušné záznamy parametrov a podkladové platne. Dostanete tak kompletné riešenie. Ponuka zahŕňa napríklad prášok z materiálov ako nerez, nástrojová oceľ, hliník alebo titán.

Rozhodujúcim pre sériovú výrobu pripravenú pre priemysel je optimálna manipulácia s práškom a obrobkami. Priemyselná automatizácia 3D tlače firmy TRUMPF umožňuje osadzovanie a rozbaľovanie na jednom alebo viacerých strojoch súbežne s hlavným výrobným časom – zvyšuje to produktivitu a hospodárnosť u našich zákazníkov. Štandardné prípojky a stavebnicová konštrukcia pritom garantujú najvyššiu flexibilitu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na vyžiadanie
  • Individuálne nastaviteľné
  • Skutočná miera nanášania, ktorá sa skladá z expozície a nanesenia vrstvy. V závislosti od konfigurácie zariadenia, parametrov procesov, materiálu a stupňa naplnenia.
  • vr. filtra
  • vr. filtra, prášku

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Na stiahnutie

Leták TruPrint 3000
Leták TruPrint 3000
pdf - 262 KB
Najlepší prášok pre Váš TruPrint
pdf - 516 KB
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.