Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TRUMPF Metallpulver für die Additive Fertigung
TRUMPF Metallpulver für die Additive Fertigung
Systémy 3D tlače

Kovový prášok pre aditívny spôsob výroby

TruServices prášok a parametre – najlepší prášok pre Váš TruPrint

Excelentné kovové materiály pre optimálne podmienky procesu

Vďaka širokej škále kovových práškov má TRUMPF v ponuke aj vhodný materiál pre Vaše systémy 3D tlače TruPrint. Presne podľa Vašich potrieb Vám radi dodáme naše vysoko kvalitné kovové prášky na báze hliníka, titánu, kobalt-chrómu, niklu alebo zliatin medi, ako aj nerezových a nástrojových ocelí. Všetky kovové prášky TRUMPF sú optimalizované pomocou expertíz našich expertov v oblasti materiálov pre ideálny proces laserovej 3D tlače na zariadeniach TruPrint. Aby bolo možné trvalo udržať tento prísľub kvality, vykonávame priebežne náročné analýzy prášku a obrobkov. Pri použití našich TruServices práškov vyvíjame aj parametre procesov, ktoré dodávame so zariadeniami TruPrint. Vďaka tomu vytvára harmonicky zladený súzvuk TRUMPF práškov, TRUMPF parametrov a zariadení TruPrint ideálne predpoklady pre spoľahlivý proces laserovej 3D tlače v procese laserového tavenia prášku.

Ideálne vyladené

Vlastnosti našich práškov sú špeciálne optimalizované pre proces laserovej 3D tlače na zariadeniach TruPrint s parametrami TRUMPF.

Rýchlo dostupné

Vďaka veľkým skladovým zásobám a krátkym dodacím dobám budete mať stále k dispozícii potrebný prášok.

Konštantne dobré

Testovacai výroba a analýzy každej dávky prispievajú k vysoko kvalitným a opakovateľným procesom laserovej 3D tlače.

Zliatiny hliníka

Hliník AlSi10Mg-A LMF

Hliník AlSi10Mg-A LMF je predzliatinový prášok na báze hliníka, ktorý bol koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v svojom zložení hliníkovým zliatinám 3.2381 odolným voči korózii a vo vzťahu na chemické zloženie spĺňajú požiadavky normy DIN EN 1706.

Charakteristické vlastnosti:

 • Dobrá pevnosť a tvrdosť
 • Vysoká dynamická zaťažiteľnosť
 • Dobré vlastnosti technológie odlievania
 • Vysoká odolnosť voči korózii
 • Vytvrdzovanie a spevňovanie vďaka vylúčeniu intermetalických fáz (Mg2Si)

Typické použitie:

 • Tenkostenné / zložité dielce
 • Automobilový priemysel
 • Letectvo a kozmonautika
 • Strojárstvo / sériové vozidlá
Hliník AlSi12-A LMF

Predzliatinový prášok na báze hliníka, hliník AlSi12-A LMF, je koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v svojom zložení hliníkovým zliatinám 3.2582 odolným voči korózii. Spĺňajú požiadavky normy DIN EN 1706 vo vzťahu na chemické zloženie a prekonávajú ich v pevnosti a tvrdosti. Túto zliatinu nie je možné kaliť.

Charakteristické vlastnosti:

 • Veľmi dobrá odolnosť voči korózii
 • Minimálna špecifická hmotnosť
 • Dobrá pevnosť a tvrdosť
 • Dobrá tepelná odolnosť

Typické použitie:

 • Automobilový priemysel
 • Letectvo a kozmonautika
 • Strojárstvo / sériové vozidlá

Kompatible Produkte

TruPrint Serie 1000

Nehrdzavejúce ocele

Nerezová oceľ 316L-A LMF

Nerez 316L-A LMF je predzliatinový prášok, ktorý bol koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v svojom zložení nerezovej oceli 1.4404 (DIN X2CrNiMo17-12-2) odolnej voči korózii. Vo vzťahu k svojim mechanickým vlastnostiam a chemickému zloženiu spĺňajú požiadavky normy DIN EN 10088-1.

Charakteristické vlastnosti:

 • Stabilný, austenitický materiál
 • Vysoká odolnosť voči korózii vďaka povrchovej vrstve obohatenej chrómom
 • Vysoká tuhosť a ťažnosť
 • Žiadne fázové premeny
 • Vylučovanie len po dlhých dobách popúšťania

Typické použitie:

 • Dielce do korózneho prostredia
 • Strojárstvo
 • Výroba lodí
 • Medicínska technika
Nerezová oceľ 630-A LMF

Nerez 630-A LMF je predzliatinový prášok, ktorý bol koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v svojom zložení pecipitačne tvrdeným martenzitickým nerezovým oceliam 1.4542 (DIN X5CrNiCuNb17-4 resp. 17-4PH). Vo vzťahu k svojmu chemickému zloženiu spĺňajú požiadavky normy 10088-1.

Charakteristické vlastnosti:

 • Veľmi dobré mechanické vlastnosti
 • Dobrá odolnosť voči korózii
 • Dobrá kovateľnosť

Typické použitie:

 • Strojárstvo
 • Automobilový priemysel
 • Letectvo a kozmonautika

Kompatible Produkte

TruPrint Serie 1000

Zliatiny kobalt-chróm

BEGO Mediloy S-Co

Mediloy S-Co je prášok zo zliatiny na báze CoCr, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre aplikácie v dentálnej technike. Mediloy S-Co je medicínsky produkt triedy IIa zodpovedajúci smernici medicínskych produktov 93/42/EEC. TRUMPF ponúka tento produkt v spolupráci s firmou BEGO. Mediloy S-Co je testovaný a certifikovaný na systémoch TruPrint špeciálne pre aplikácie laserového tavenia prášku s parametrami TRUMPF. Zliatina okrem toho zodpovedá normám ISO 22674:2006 (typ 4) a EN ISO 9693-1.

Charakteristické vlastnosti:

 • Veľmi dobrá odolnosť voči korózii
 • Vynikajúca biologická znášanlivosť
 • Veľmi dobrá pevnosť a tvrdosť

Typické použitie:

 • Dentálna obnova
 • Korunky, mostíky, implantáty
 • Čeľusťová ortopédia

Kompatible Produkte

TruPrint Serie 1000
Kobalt-chróm CoCr-B

CoCr-B LMF je predzliatinový prášok CoCr, ktorý bol koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú požiadavkám normy ASTM-F75-12, vo vzťahu na mechanické vlastnosti a chemické zloženie.

Charakteristické vlastnosti:

 • Vysoká pevnosť v ťahu a ohybe
 • Vysoká odolnosť voči korózii vďaka prísade z oxidu chromitého s pasivačným účinkom
 • Veľmi dobrá biologická znášanlivosť
 • Vysoká tvrdosť a odolnosť voči opotrebovaniu vďaka vylúčeniu karbidov

Typické použitie:

 • Strojárstvo (napr. turbíny)
 • Medicína (napr. implantáty)
 • Letectvo a kozmonautika

Kompatible Produkte

TruPrint Serie 1000

Zliatiny medi

Bronz 90/10-A LMF

Predzliatinový bronzový prášok, bronz 90/10-A LMF je vyvinutý a testovaný pre systémy TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v svojom zložení zliatinám bronzu odolným voči korózii, s označením materiálu ISO CuSn10, DIN EN 1982.

Charakteristické vlastnosti:

 • Vysoká ťažnosť
 • Dobrá odolnosť voči korózii

Typické použitie:

 • Šperkársky priemysel (napr. retiazky, prstene, prívesky)
 • Módny priemysel (napr. telesá hodiniek, spony na opasku)

Kompatible Produkte

TruPrint Serie 1000

Zliatina na báze niklu

Nikel Alloy 718-A LMF

Zliatina na báze niklu 718-A LMF je predzliatinový prášok na báze niklu, ktorý bol koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v svojom zložení pecipitačne tvrdeným nikel-chrómovým oceliam 2.4668 (DIN NiCr19Fe19Nb5Mo3). Spĺňajú požiadavky noriem UNS N07718 / AMS5662, AMS5664 s ohľadom na svoje mechanické vlastnosti. Zliatina vykazuje veľmi dobrú pevnosť v ťahu, lome, v medzi únavy a odolnosť proti tečeniu až do 650°C.

Charakteristické vlastnosti:

 •  Vysoká odolnosť voči zaoxidovaniu až do 1000°C
 • Spevnenie vytvorením fázy γ‘’ (Ni3Nb)
 • Veľmi dobrá zvárateľnosť vďaka minimálnej náchylnosti na strain-age-cracking
 • Zotrvačnosť vylúčenia γ‘’ prispieva k odbúraniu vnútorného napätia v procese zvárania

Typické použitie:

 • Aplikácia vysokých teplôt
 • Výroba zariadení (napr. plynových turbín)
 • Automobilový priemysel
 • Letectvo a kozmonautika

Zliatiny titánu

Titán Ti2-A LMF

Titán Ti2-A LMF je čistý titánový prášok, ktorý bol koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Chemické zloženie spĺňa požiadavky normy ASTM F76. Obrobky, ktoré sú vyrobené z Ti2-A LMF, vykazujú veľmi dobrý pomer pevnosti a hmotnosti a dobrú ťažnosť.

Charakteristické vlastnosti:

 • Veľmi dobrá vrubová húževnatosť
 • Dobrá odolnosť voči korózii
 • Minimálna tepelná rozťažnosť

Typické použitie:

 • Medicínska technika
 • Letectvo a kozmonautika
 • Klenoty

Kompatible Produkte

TruPrint Serie 1000
Titán Ti64 ELI-A LMF

Titán Ti64 ELI-A LMF je predzliatinový prášok Ti6Al4V, ktorý bol koncipovaný a testovaný na použitie v systémoch TruPrint. Diely vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú požiadavkám normy ASTM F136 vo vzťahu na mechanické vlastnosti a chemické zloženie. Pre komerčné využitie ako medicínsky produkt je vo väčšine krajín nutné dodržiavať zákonné ustanovenia.

Charakteristické vlastnosti:

 • Relatívne nízka hustota v porovnaní s oceľou alebo zliatinami na báze niklu (cca. koeficient 2)
 • Vysoká špecifická pevnosť
 • Dobrá odolnosť voči korózii voči oxidujúcim médiám
 • Veľmi dobrá biologická znášanlivosť

Typické použitie:

 • Medicínska technika (napr. implantáty, inštrumenty)
 • Letectvo a kozmonautika (napr. komponenty pohonu)
 • Energetická technika

Nástrojové ocele

Nástrojová oceľ 1.2709-A LMF

Nástrojová oceľ 1.2709-A LMF je predzliatinový prášok, ktorý bol koncipovaný a°testovaný na výrobu obrobkov v°systémoch TruPrint. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v°svojom zložení martenziticky vytvrditeľnej nástrojovej oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi 18-9-5) v opore o US normu AISI 18Ni (300) maraging steel. Obrobky z tejto oceli je jednoduché obrábať a je ich možné veľmi dobre leštiť. Vyznačujú sa aj dobrou tepelnou vodivosťou.

Charakteristické vlastnosti:

 • Vysoká pevnosť a tvrdosť
 • Veľmi dobrá zvárateľnosť
 • Relatívne nízky obsah uhlíka (0,03%)
 • Vytvorenie relatívne mäkkého a tvárneho martenzitu
 • Tvrdenie vylúčením intermetalických fáz (Ni3(Mo,Ti) a Fe2Mo)

Typické použitie:

 • Dielce s vysokým mechanickým namáhaním
 • Automobilový priemysel
 • Výroba nástrojov (napr. pracovné časti nástrojov, formy)
 • Letectvo a kozmonautika
Nástrojová oceľ 1.2709-B LMF

Predzliatinový prášok nástrojovej ocele 1.2709-A LMF je špeciálne koncipovaný a testovaný pre použitie na zariadeniach TruPrint 3000. Dielce vyrobené pomocou tohto prášku zodpovedajú v svojom zložení martenziticky vytvrditeľnej nástrojovej oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi 18-9-5) v opore o US normu AISI 18Ni (300) maraging steel.

Charakteristické vlastnosti:

 • Dobrá tepelná vodivosť
 • Dobrá obrábateľnosť
 • Dobrá leštiteľnosť
 • Vysoká pevnosť a tvrdosť

Typické použitie:

 • Automobilový priemysel
 • Výroba náradia
 • Letectvo a kozmonautika

Kompatible Produkte

TruPrint Serie 3000

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Systémy 3D tlače

Obrobky, ktoré vznikajú len z prášku a laserového svetla? Objavte naše možnosti aditívneho spôsobu výroby kovových obrobkov.

Aditívny spôsob výroby

Prášok a laserové svetlo: Z týchto dvoch elementov vznikajú obrobky pri aditívnom spôsobe výroby. Vrstvu po vrstve vzniká 3D model.

Kontakt

Popredajné služby divízie laserová technika
E-mail

Na stiahnutie

Najlepší prášok pre Váš TruPrint
Najlepší prášok pre Váš TruPrint
pdf - 448 KB
Servis & Kontakt