Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.

Začnite v malom, vyjdite z toho veľkí.

Pred vstupom do priemyselného obrábania plechu, najmä do obrábania vysekávaním a laserom sa často vyskytne otázka: Oplatí sa to riziko?

Z toho dôvodu vyvinul TRUMPF stroj, ktorý minimalizuje Vaše investičné riziko: hospodárny stavebnicový systém. Pomocou neho môžete rozšíriť vysekávací stroj kedykoľvek na automatizované vysekávacie alebo dokonca kombinované zariadenie. Prepnite výhybku na úspech: Pomocou tejto koncepcie stroja budete rásť rýchlejšie ako ostatní.

Rozšírenie stroja TruPunch 1000 na automatizované kombinované vysekávacie a laserové zariadenie

Vďaka prvej stavebnicovej koncepcii stroja na vysekávanie a rezanie laserom na svete môžete kedykoľvek flexibilne zareagovať na meniaci sa charakter zákaziek: Hospodárny stavebnicový systém môžete kedykoľvek rozšíriť z vysekávacieho stroja na automatizované vysekávacie alebo dokonca kombinované vysekávacie a laserové zariadenie. Vy rastiete – Váš stroj rastie s Vami.

TruPunch 1000 S19
Hospodárne vysekávanie

Pomocou vysekávacieho stroja TruPunch 1000 vstúpite do priemyselného obrábania plechu.

TruMatic 1000 fiber K07
Úspešne skombinované

Vysekávací stroj sa stane kombinovaným vysekávacím a laserovým rezacím zariadením TruMatic 1000 fiber, okrem iného aj pripojením pevnolátkového lasera TruDisk s výkonom 3 kW. Profitujte tak z enormných možností kombinácie obrábania vysekávaním, tvárnením a rezaním laserom.

TruMatic 1000 fiber K07 mit SheetMaster Compact
Automaticky získajte viac

Vďaka automatizácii pracuje Vaše vysekávacie alebo kombinované vysekávacie a laserové zariadenie ešte produktívnejšie a obsluha je vyslovene ergonomická.

Výsledok

Pomocou cenovo atraktívnych strojov Vám TRUMPF uľahčuje tak ako nikdy predtým vstup alebo prechod na nový výrobný proces akým je technológia vysekávania a rezania laserom. Nie je podstatné, aké stupne rozšírenia zvolíte: V strojoch TruPunch 1000 a TruMatic 1000 fiber každopádne nájdete oveľa viac. Napríklad automatizačné komponenty, ktoré sú v tejto triede jedinečné.

pdf

26.01.2017
1 MB
Brožúra TruPunch 1000 / TruMatic 1000 fiber