You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPunch 1000 (S19) | TRUMPF
TruPunch 1000 (S19)
TruPunch 1000 (S19)
Vysekávacie stroje

TruPunch 1000 (S19)

Základný stroj ktorý rastie s požiadavkami

TruPunch 1000 (S19) a SheetMaster Compact
.NEW
TruPunch 1000 (S19) a SheetMaster Compact
Vysekávacie stroje

TruPunch 1000 (S19)

S riešením automatizácie SheetMaster Compact

Stroj, ktorý rastie s Vami

Kompaktný základný stroj TruPunch 1000 je radikálne flexibilný: Ponúka možnosť automatizácie a možnosť rozšírenia – podľa vývoja Vášho obchodu – až na priestorovo nenáročnú výrobnú bunku.

Rýchle a hospodárne

TruPunch 1000 obrába plechy hrúbky až do 6,4 milimetra rýchlosťou až do 600 zdvihov za minútu.

Inovatívna dynamika

Vďaka pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y.

Mimoriadne mnohostranné

TruPunch 1000 boduje vypracovanými funkciami a nástrojmi.

Silné ale kompaktné

TruPunch 1000 potrebuje o 15 % menej plochy ako predchádzajúci model.

Automatické nakladanie a vykladanie

SheetMaster Compact bezpečne nakladá a vykladá materiál.

Kompaktný, mnohostranný, výkonný: To je vysekávací stroj TruPunch 1000
Fascinujúce vysekávanie
Delta Drive: Lietajúca vysekávacia hlava
Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 x 180 mm
Nakladanie a vykladanie: SheetMaster Compact
SortMaster Compact: Šikovná automatizácia v najmenšom priestore
TruPunch 1000 (S19) s pohonom Delta Drive
Delta Drive umožňuje pohyb vysekávacej hlavy

Kompaktné a dynamické – vďaka patentovanému pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y. Tento pohon prvýkrát umožňuje pohyb vysekávacej hlavy tam a späť - teda "lietajúci" pohyb.

Elektronická súčiastka

Flexibilná výroba s nástrojmi pre každú aplikáciu, napríklad jazýčky, prelisy, nekonečné odsadenia. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: nástroj na tvárnenie odsadenia, jazýčkov, obdĺžnikových a kruhových prelisov, odvaľovací nástroj na odsadenia a na vrúbky

Obrobok

V spojení s najširšou ponukou nástrojov na svete ponúka stroj najvyššiu flexibilitu obrábania. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: odvaľovací nástroj na drážky, nástroj MultiCut, nástroj na tvárnenie prelisov a odvaľovací nástroj na odsadenia

TruPunch 1000 (S19) stredný formát
TruPunch 1000 (S19) veľký formát
Rozmery   
Šírka 6282 mm 1 7644 mm
Hĺbka 6548 mm 1 7666 mm
Výška 1990 mm 1 2195 mm
Max. frekvencia zdvihov   
Vysekávanie (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
Značenie 1000 1/min 1000 1/min
Pracovná oblasť   
Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm 3000 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm 1550 mm
Max. hrúbka plechu 6,4 mm 6,4 mm
Max. hmotnosť obrobku 150 kg 230 kg
Max. vysekávacia sila 165 kN 165 kN
Nástroje   
Čas výmeny nástroja MultiTool 2,4 s 2,4 s
Počet nástrojov / praciek 18 Kus / 2 Kus 21 Kus / 3 Kus
Vyhadzovanie dielcov   
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Hodnoty spotreby   
Stredný elektrický príkon aktívnej vypínacej automatiky 0,3 kW 0,3 kW
Stredný príkon vo výrobe 3,5 kW 3,5 kW

Početné inovatívne riešenia a funkcie vytvárajú zo stroja TruPunch 1000 perfektný model vhodný na vstup do obrábania vysekávaním. Stroj s možnosťou rozšírenia Vám dáva kedykoľvek aj možnosť vstúpiť do sveta automatizovaného vysekávania.

TruPunch 1000 (S19), klapka na dielce
Veľká klapka na dielce

Veľká klapka na dielce umožňuje automatizované vykladanie dielcov až do formátu 400 x 600 mm. Snímač na klapke na dielce rozpozná, či neostali visieť dielce v zvyškovej mriežke. Vďaka tomu bezpečne vypustíte dielce tak pri vysekávaní ako aj pri rezaní laserom do kontajnera, na europalety alebo na dopravníkové pásy.

TruPunch 1000 (S19) s funkciou triedenia
Funkcia triedenia

Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 x 180 mm. Hotové dielce sa dostanú cez šmýkačku do medzizásobníka. Pod strojom sa nachádzajú až štyri rôzne boxy. Medzizásobník sa presunie k správnemu boxu a vloží doň dielce.

Dopravné pásy na diely

Dielce, ktoré sú vyhadzované cez veľkú klapku na dielce, je možné dopravovať do dební pomocou dopravníkových pásov.

Dopravník na kovový odpad

Pomocou dopravníka na kovový odpad je odpad vysekávania automaticky dopravovaný do kontajnera.

Smart Punch Monitoring

Pred každou výmenou nástrojov kontroluje táto funkcia, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových smien zamedzuje tak funkcia Smart Punch Monitoring tvorbe odpadu.

Jednoduchá obsluha

Grafická ovládacia plocha Touchpoint HMI

Programovanie vysekávaných dielov alebo dielov vysekávaných a rezaných laserom môže byť celkom jednoduché – vďaka novej grafickej ovládacej ploche Touchpoint firmy TRUMPF je obsluha stroja taká intuitívna ako pri tablete alebo mobilnom telefóne. Takto sa dostanete k hotovému dielcu omnoho rýchlejšie – dokonca aj nováčikovia sa rýchlo naučia zaobchádzať so softvérom.

TruTops Boost Key Visual

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

MultiTool

Pomocou uchytenia nástrojov pre až desať vložiek zvýšite produktivitu Vášho vysekávacieho stroja – najmä pri malých vysekávaných otvoroch.

MultiBend
MultiBend

90° ohyby najrôznejších dĺžok až do dĺžky 55 mm: Pri obrábaní pomocou nástroja MultiBend Vám odpadá dodatočný pracovný krok na ohraňovacom lise.

Prehľad vysekávacích nástrojov

TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

Pomocou našich riešení automatizácie vnesiete svetlo do Vašich procesov. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoje základné úlohy a zákazníci si Vás budú ceniť ako spoľahlivého dodávateľa. Budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.

TruPunch 1000 (S19) s automatizačným komponentom SheetMaster Compact

Nakladanie + vykladanie

SheetMaster Compact prevezme bezpečné nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok. Stroj tak pracuje v prípade potreby plnoautomatizovane, pri kapacite nosnosti až do troch ton. Zvyšuje to produktivitu a okrem toho odbremeňuje operátora.

Triedenie

SortMaster Compact plnoautomaticky odoberá a triedi dielce vyrobené vo Vašom vysekávacom-laserovom zariadení. Vďaka jednotlivo ovládateľným prísavkám je možné optimálne odoberanie najmä malých a zložitých dielcov. Vďaka minimálnej ploche inštalácie nie je potrebné ďalšie miesto.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt