Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruPunch 3000, univerzálny stroj efektívne využívajúci zdroje.
TruPunch 3000, univerzálny stroj efektívne využívajúci zdroje.
Vysekávacie stroje

TruPunch 3000

Produktívny stroj pre Vaše obrábanie vysekávaním – vrátane tvárnenia a závitovania

Produktívny univerzálny stroj na výrobu vysekávaných dielov v najvyššej kvalite

Pre všetkých, ktorí chcú produktívne a napriek tomu hospodárne vysekávať: Kompaktný stroj TruPunch 3000 je pre Vás kompletné riešenie, ako všestranne obrábať diely. Vynikajúcu kvalitu dielcov dosahuje vďaka nadol pohyblivej matrici, okrem toho je jeho ovládanie jednoduché, prostredníctvom grafickej ovládacej plochy Touchpoint.

Jeden stroj, veľa možností

Pomocou stroja TruPunch môžete vysekávať, tvárniť, vytvárať závity, raziť, značkovať, gravírovať a odihľovať.

Vysoko kvalitné výsledky

Vysekávajte bez poškriabania vďaka nadol pohyblivej matrici.

Šikovná manipulácia s dielcami, automatické nakladanie a vykladanie

Riešenia vyhadzovania a triedenia sa starajú o diely od malých až po veľké. Zariadenie SheetMaster Compact nakladá a vykladá, SortMaster Compact triedi hotové dielce.

Inovatívny pohon, kompaktná konštrukcia

Pohon Delta Drive prináša do stroja viac dynamiky – a šetrí plochu inštalácie: postačuje menej ako 30 m².

Koncepcia nástrojov TRUMPF

Vo firme TRUMPF dostanete vysekávacie nástroje v najvyššej kvalite, napr. na vytvorenie závitov alebo ohybov na Vašich dieloch.

Jednoduchá obsluha

Menej krokov obsluhy, ľahké sa ich naučiť – vďaka dotykovej grafickej ovládacej ploche HMI je práca so strojom výrazne jednoduchšia.

Funkcie a možnosti stroja TruPunch 3000
Vysekávanie je technológia šetriaca čas – spoznajte fascinujúce vysekávacie stroje!
Delta Drive: Lietajúca vysekávacia hlava
Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 x 180 mm
Nakladanie a vykladanie: SheetMaster Compact
SortMaster Compact: Šikovná automatizácia v najmenšom priestore
Delta Drive umožňuje pohyb vysekávacej hlavy

Kompaktné a dynamické – vďaka patentovanému pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y. Tento pohon prvýkrát umožňuje pohyb vysekávacej hlavy tam a späť - teda "lietajúci" pohyb.

TruPunch 3000, elektronická súčiastka

Elektronická súčiastka

Flexibilná výroba s nástrojmi pre každú aplikáciu - napríklad jazýčky, prelisy, nekonečné odsadenia. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: nástroj na tvárnenie odsadenia, jazýčkov, obdĺžnikových a kruhových prelisov, odvaľovací nástroj na odsadenia a na vrúbky.

TruPunch 1000, obrobok

Obrobok

V spojení s najširšou ponukou nástrojov na svete ponúka stroj najvyššiu flexibilitu obrábania. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: odvaľovací nástroj na drážky, nástroj MultiCut, nástroj na tvárnenie prelisov a odvaľovací nástroj na odsadenia.

TruPunch 3000, obrobok

Obrobok

Pomocou nástroja MultiBend môžete vytvárať 90° ohyby najrôznejších dĺžok. Na tomto obrobku boli použité okrem iného nasledujúce nástroje: MultiBend, nástroj na prieťah, nástroj na tvárnenie závitov, nástroj na miskovité prelisy a nástroj na mostíky.

EasyType

Razenie číslic a písmen

Pomocou raziaceho nástroja môžete flexibilne popisovať diely najrozličnejšími písmenami a číslicami.

Integrované rovnanie

Funkcia stroja "Integrované rovnanie" a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania – celkom bez nutnosti dodatočného obrábania.

TruPunch 3000 stredný formát
TruPunch 3000 veľký formát
Rozmery   
Šírka 6282 mm 7644 mm
Hĺbka 6548 mm 7666 mm
Výška 2200 mm 2200 mm
Max. frekvencia zdvihov   
Vysekávanie (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Značenie 1000 1/min 1000 1/min
Pracovná oblasť   
Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm 3000 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm 1550 mm
Max. hrúbka plechu 6,4 mm 6,4 mm
Max. hmotnosť obrobku 150 kg 230 kg
Max. vysekávacia sila 180 kN 180 kN
Nástroje   
Čas výmeny nástroja MultiTool 0,5 s 0,5 s
Počet nástrojov / praciek 18 Kus / 2 Kus 21 Kus / 3 Kus
Vyhadzovanie dielcov   
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Hodnoty spotreby   
Stredný elektrický príkon aktívnej vypínacej automatiky 0,5 kW 0,5 kW
Stredný príkon vo výrobe 3,3 kW 3,3 kW

Na stroji TruPunch 3000 môžete vyrábať nie len mimoriadne flexibilne, ale aj vo vysokej úrovni kvality. Inovatívne funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.

Kvalita

Nadol pohyblivá matrica

Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením s minimom poškriabania a zabraňuje riziku zakliesnenia.

Integrované rovnanie

Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja "Integrované rovnanie" a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.

Vybavenie stola

Pre šetrnú manipuláciu s materiálom je možné sa rozhodnúť medzi guľôčkovým alebo kefkovým stolom.

Jednoduchá obsluha

Grafická ovládacia plocha Touchpoint HMI

Programovanie vysekávaných dielov môže byť celkom jednoduché – vďaka novej grafickej ovládacej ploche Touchpoint firmy TRUMPF je obsluha stroja taká intuitívna ako pri tablete alebo mobilnom telefóne. Takto sa dostanete k hotovému dielcu omnoho rýchlejšie – dokonca aj nováčikovia sa rýchlo naučia zaobchádzať so softvérom.

Bezpečnosť procesu

Veľká klapka na dielce

Veľká klapka na dielce umožňuje automatizované vykladanie dielcov až do formátu 400 x 600 mm. Snímač na klapke na dielce rozpozná, či neostali visieť dielce v zvyškovej mriežke. Vďaka tomu bezpečne vypustíte dielce tak pri vysekávaní ako aj pri rezaní laserom do kontajnera, na europalety alebo na dopravníkové pásy.

Funkcia triedenia

Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 x 180 mm. Hotové dielce sa dostanú cez šmýkačku do medzizásobníka. Pod strojom sa nachádzajú až štyri rôzne boxy. Medzizásobník sa presunie k správnemu boxu a vloží doň dielce.

Smart Punch Monitoring

Pred každou výmenou nástrojov kontroluje táto funkcia, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových smien zamedzuje tak funkcia Smart Punch Monitoring tvorbe odpadu.

Dopravné pásy na diely

Dielce, ktoré sú vyhadzované cez veľkú klapku na dielce, je možné dopravovať do dební pomocou dopravníkových pásov.

Dopravník na kovový odpad

Pomocou dopravníka na kovový odpad je odpad vysekávania automaticky dopravovaný do kontajnera.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Vaše laserové, vysekávacie a vysekávacie-laserové zariadenie v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločné rozmiestňovanie dielcov šetrí čas a materiál. Okrem toho máte stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

Digitálne doplnenie stroja, Keyvisual

TRUMPF aplikácie strojov

Využite Vaše údaje stroja: S aplikáciami strojov TRUMPF máte priamy prístup do sveta TruConnect, digitálnej siete v spoločnosti TRUMPF. Analyzujte Vaše údaje a efektívne zostavte Vašu výrobu!

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

MultiTool
MultiTool

Pomocou uchytenia nástrojov pre až desať vložiek zvýšite produktivitu Vášho vysekávacieho stroja – najmä pri malých vysekávaných otvoroch.

MultiBend

90° ohyby najrôznejších dĺžok až do dĺžky 55 mm: Pri obrábaní pomocou nástroja MultiBend Vám odpadá dodatočný pracovný krok na ohraňovacom lise.

Nadol pohyblivá matrica

Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením s minimom poškriabania a zabraňuje riziku zakliesnenia.

Prehľad vysekávacích nástrojov

TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

Pomocou našich riešení automatizácie vnesiete svetlo do Vašich procesov. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoje základné úlohy a zákazníci si Vás budú ceniť ako spoľahlivého dodávateľa. Budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.

SheetMaster Compact, priestorovo úsporné základné riešenie nakladania a vykladania materiálu

Nakladanie a vykladanie

SheetMaster Compact prevezme bezpečné nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok. Stroj tak pracuje v prípade potreby plnoautomatizovane, pri kapacite nosnosti až do troch ton. Zvyšuje to produktivitu a okrem toho odbremeňuje operátora.

SortMaster Box Linear, vykladanie a triedenie hotových dielov

Triedenie

SortMaster Compact plnoautomaticky odoberá a triedi dielce vyrobené vo Vašom vysekávacom-laserovom zariadení. Vďaka jednotlivo ovládateľným prísavkám je možné optimálne odoberanie najmä malých a zložitých dielcov. Vďaka minimálnej ploche inštalácie nie je potrebné ďalšie miesto.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Vysekávacie nástroje Zistite viac Originálne diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia PunchGuide Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt