You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPunch 3000 | TRUMPF
TruPunch 3000, univerzálny stroj efektívne využívajúci zdroje.
TruPunch 3000, univerzálny stroj efektívne využívajúci zdroje.
Vysekávacie stroje

TruPunch 3000

Univerzálny stroj efektívne využívajúci zdroje

TruPunch 3000 so SheetMaster, SortMaster Box Linear a DisposeMaster.
TruPunch 3000 so SheetMaster, SortMaster Box Linear a DisposeMaster.
Vysekávacie stroje

TruPunch 3000

Premyslená automatizácia Vám ponúka najvyššiu mieru komfortu.

-/-

Univerzálny stroj efektívne využívajúci zdroje

TruPunch 3000 šetrí materiál vďaka obrábaniu bez zvyškovej mriežky. Jeho premyslená automatizácia Vám ponúka najvyššiu mieru komfortu. Vďaka elektrickej vysekávacej hlave budete pracovať pri priemernom elektrickom príkone len 5,6 kW.

Vynikajúca energetická efektivita

Vďaka svojej elektrickej vysekávacej hlave a priemernému elektrickému príkonu 5,6 kW pracuje stroj veľmi energeticky efektívne.

Šetrné obrábanie

Vďaka nadol pohyblivej matrici môžete obrábať vo vysokej kvalite a s minimom poškriabania plechy až do hrúbky 6,4 mm.

Produktívne vďaka automatizácii

Zariadenie SheetMaster nakladá a vykladá materiál do Vášho vysekávacieho stroja a na požiadanie je možné ho vybaviť integrovaným zásobníkom nástrojov.

Inteligentné triedenie dielcov

Malé dielce, ktoré prepadajú cez klapku na dielce, triedi zariadenie SortMaster Box Linear až do štyroch debien.

Mnohostranné nástroje

Vo firme TRUMPF dostanete vysekávacie nástroje v najvyššej kvalite, napr. na vytvorenie závitov alebo ohybov na Vašich dieloch.

Úsporné a bezpečné

Obrábanie bez zvyškovej mriežky šetrí materiál a zvyšuje bezpečnosť Vašich procesov.

Automatizácia so zariadením SortMaster Box Linear a DisposeMaster
Elektrická vysekávacia hlava na stroji TruPunch 3000
TruPunch 3000 s SheetMaster Compact
SheetMaster s meničom nástrojov
-/-
TruPunch 3000, elektronická súčiastka

Elektronická súčiastka

Flexibilná výroba s nástrojmi pre každú aplikáciu, napríklad jazýčky, prelisy, nekonečné odsadenia. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: nástroj na tvárnenie odsadenia, jazýčkov, obdĺžnikových a kruhových prelisov, odvaľovací nástroj na odsadenia a na vrúbky.

TruPunch 1000, obrobok

Obrobok

V spojení s najširšou ponukou nástrojov na svete ponúka stroj najvyššiu flexibilitu obrábania. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: odvaľovací nástroj na drážky, nástroj MultiCut, nástroj na tvárnenie prelisov a odvaľovací nástroj na odsadenia.

TruPunch 3000, obrobok

Obrobok

Pomocou nástroja MultiBend môžete vytvárať 90° ohyby najrôznejších dĺžok. Na tomto obrobku boli použité okrem iného nasledujúce nástroje: MultiBend, nástroj na prieťah, nástroj na tvárnenie závitov, nástroj na miskovité prelisy a nástroj na mostíky.

EasyType

Razenie číslic a písmen

Pomocou raziaceho nástroja môžete flexibilne popisovať diely najrozličnejšími písmenami a číslicami.

-/-
TruPunch 3000 stredný formát
TruPunch 3000 veľký formát
Rozmery   
Šírka 6500 mm 1 7200 mm 1
Hĺbka 6203 mm 1 6992 mm 1
Výška 2252 mm 1 2252 mm 1
Max. frekvencia zdvihov   
Vysekávanie (E = 1 mm) 1000 1/min 800 1/min
Značenie 2500 1/min 2500 1/min
Pracovná oblasť   
Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm 3050 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm 1525 mm
Max. hrúbka plechu 6,4 mm 6,4 mm
Max. hmotnosť obrobku 160 kg 230 kg
Max. vysekávacia sila 180 kN 180 kN
Nástroje   
Čas výmeny nástroja MultiTool 0,3 s 0,3 s
Počet nástrojov / praciek 18 Kus / 2 Kus 21 Kus / 3 Kus
Vyhadzovanie dielcov   
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Hodnoty spotreby   
Stredný elektrický príkon aktívnej vypínacej automatiky 0,3 kW 0,3 kW
Stredný príkon vo výrobe 5,6 kW 5,6 kW

Na stroji TruPunch 3000 môžete vyrábať nie len flexibilne a mimoriadne efektívne využívajúc zdroje, ale aj vo vysokej úrovni kvality. Inovatívne funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.

TruPunch 3000, kefkový stôl
Vybavenie stola

Pre šetrnú manipuláciu s materiálom sú k dispozícii kefkové stoly.

Nadol pohyblivá matrica

Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením s minomom poškriabania a zabraňuje riziku zakliesnenia.

TruPunch 3000, dopravný pás na diely
Dopravný pás na diely

Pomocou dopravného pásu na diely môžete bezpečne vyhadzovať vysekané diely.

Bez zvyškovej mriežky

Ako prvý výrobca na svete Vám ponúka TRUMPF vysekávacie stroje na obrábanie bez zvyškovej mriežky. Táto inovácia šetrí materiál a zvyšuje bezpečnosť Vašich procesov.

Smart Punch Monitoring a ďalšie chytré funkcie

Základným prvkom chytrých funkcií je, prispôsobiť stroj na samostatné rozpoznanie problémov a dokonca ich čiastočne aj samočinne vyriešiť. Smart Punch Monitoring kontroluje pred každou výmenou nástrojov, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi.

Prechytávací valec
Prechytávací valec

Počas prechytávania pridržiava prechytávací valec bezpečne plech na mieste.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločné rozmiestňovanie dielcov šetrí čas a materiál. Okrem toho máte stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Nástroj MultiBend Extended
MultiBend Extended

Pomocou nástroja MultiBend Extended vytvoríte len jedným zdvihom rôzne výšky a dĺžky ohybov. Vďaka tomu môžete priamo na Vašom stroji 0ohýbať Vaše diely až do uhla 90° a dĺžky 90 mm.

Nástroj na tvárnenie závitov

Vytvárajte beztrieskovo závity na vysekávacom stroji. Vďaka kompletnému obrobeniu na jednom stroji znížite Vaše náklady na výrobu dielca.

Raziaci MultiTool EasyType
Raziaci nástroj MultiTool Easy Type

Môžete vyraziť celú abecedu, všetky číslice a mnoho špeciálnych znakov len jedným nástrojom.

Prehľad vysekávacích nástrojov

TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

Početné riešenia automatizácie Vám umožňujú používať TruPunch 3000 aj vo viacsmennej prevádzke ako aj počs noci a cez víkend.

SheetMaster, nakladanie surového materiálu ako aj vykladanie a triedenie hotových dielov

Nakladanie, vykladanie a triedenie

SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie.

SheetMaster Compact, priestorovo úsporné základné riešenie nakladania a vykladania materiálu

Nakladanie a vykladanie

SheetMaster Compact je priestorovo úsporné a cenovo výhodné základné riešenie vstupu do automatizácie Vášho stroja TruPunch 3000. Vykonáva nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok.

SortMaster Box Linear, vykladanie a triedenie hotových dielov

Triedenie

SortMaster Box Linear zaručuje triedenie hotových dielov bez poškriabania do lineárne pohybujúcich sa nádob.

DisposeMaster, likvidácia

Likvidácia

DisposeMaster sa stará o komfortnú manipuláciu s kovovým odpadom. Triedi rozsekané zvyškové mriežky a odpad vysekávania podľa druhu materiálu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt