Začnite v malom, vyjdite z toho veľkí.

Pred vstupom do priemyselného obrábania plechu, najmä do obrábania vysekávaním a laserom sa často vyskytne otázka: Oplatí sa to riziko?

Z toho dôvodu vyvinul TRUMPF stroj, ktorý minimalizuje Vaše investičné riziko: hospodárny stavebnicový systém. Pomocou neho môžete rozšíriť vysekávací stroj kedykoľvek na automatizované vysekávacie alebo dokonca kombinované zariadenie. Prepnite výhybku na úspech: Pomocou tejto koncepcie stroja budete rásť rýchlejšie ako ostatní.

Rozšírenie stroja TruPunch 1000 na automatizované kombinované vysekávacie a laserové zariadenie

Vďaka prvej stavebnicovej koncepcii stroja na vysekávanie a rezanie laserom na svete môžete kedykoľvek flexibilne zareagovať na meniaci sa charakter zákaziek: Hospodárny stavebnicový systém môžete kedykoľvek rozšíriť z vysekávacieho stroja na automatizované vysekávacie alebo dokonca kombinované vysekávacie a laserové zariadenie. Vy rastiete – Váš stroj rastie s Vami.

Výsledok

Pomocou cenovo atraktívnych strojov Vám TRUMPF uľahčuje tak ako nikdy predtým vstup alebo prechod na nový výrobný proces akým je technológia vysekávania a rezania laserom. Nie je podstatné, aké stupne rozšírenia zvolíte: V strojoch TruPunch 1000 a TruMatic 1000 fiber každopádne nájdete oveľa viac. Napríklad automatizačné komponenty, ktoré sú v tejto triede jedinečné.

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.