Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruLaser Station 5005, jednoduchý vstup do zvárania laserom
TruLaser Station 5005, jednoduchý vstup do zvárania laserom
Zariadenia na zváranie laserom

TruLaser Station 5005

Jednoduchý vstup do zvárania laserom

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Doplnkové výbavy
  • Softvér
  • Laser
  • Zaostrovacie optiky
  • Viac Menej
  Zjednodušenie zvárania laserom

  Pomocou kompaktného laserového stroja TruLaser Station 5005 cenovo výhodne vstúpite do sféry zvárania laserom. Práve malé a stredne veľké dielce môžete obrábať cenovo výhodne a na minimálnom priestore. Na inštaláciu TruLaser Station 5005 je vrátane integrovaného odsávania potrebné miesto na inštaláciu práve 1 m². Komfort ovládania je naproti tomu veľký: Laserový stroj je k dispozícii aj ako pracovisko so sedením alebo postojačky, výkonná koncepcia riadenia je jednoduchá a intiutívne ovládateľná.

  Cenovo výhodný vstup

  Laserový stroj je vďaka svojim minimálnym investičným nákladom ideálnym vstupom do zvárania laserom.

  Výkonná koncepcia riadenia

  Jednoduché a intuitívne ovládanie pre Vaše procesy zvárania.

  Bezpečné obrábanie

  Najvyššia bezpečnosť procesov vďaka automatickej detekcii charakteristík obrábaného dielca pomocou funkcie VisionLine.

  TruLaser Station 5005 - Jednoduchý vstup do zvárania laserom
  Kompaktná konštrukcia zariadenia TruLaser Station 5005
  Kompaktná konštrukcia

  Zariadenie TruLaser Station si vystačí s miestom na inštaláciu menej ako 1 m². Aj ostatná konštrukcia je priestorovo úsporná: Ovládacie prvky na nastavenie a načítanie rozmerov dielca sú umiestnené na čelnej strane stroja. Odsávanie prachu integrujete priamo do telesa stroja.

  Ergonomická koncepcia stroja TruLaser Station 5005
  Ergonomická koncepcia stroja

  Operátor si zvolí medzi pracoviskom postojačky alebo so sedením s výškovo nastaviteľnou opierkou pre nohy. Okrem toho naprogramuje výšku otvorenia dverí. Takisto si môže nastaviť otočný ovládací pult a sklopný dotykový panel rýchlo do polohy, ktorá mu vyhovuje.

  Bezpečnosť pre operátorov, TruLaser Station 5005
  Bezpečné pre operátora

  Ochranná kabána je zhotovaná podľa triedy lasera 1 pre výkony lasera do 1000 W. Operátor sleduje proces cez ochranné okienko v automatických zdvíhacích dverách so sledovaním stavu. Prach a spaliny vznikajúce pri obrábaní zachytáva otočné odsávacie hrdlo priamo pri procese. Hrdlo odsávania je možné pripojiť buď na integrovateľné odsávanie TRUMPF alebo na zákazníkove odsávanie.

  Teplovodivé zváranie pomocou TruLaser Station 5005

  Teplovodivé zváranie

  Pomocou teplovodivého zvárania je možé jednoducho a rýchlo spájať tenkostenné dielce. Okrem toho je možné vytvárať viditeľné hrany bez nutnosti následneho obrábania, čo urýchľuje výrobný proces. Zariadenie TruLaser Station 5005 v kombinácii s lasermi TruDisk alebo TruDiode je mimoriadne vhodné pre apliácie ako napr. zváranie snímačov.

  Skenerovo zvárané elektronické kontakty

  Skenerové zváranie

  V kombinácii s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO je zariadenie TruLaser Station 5005 najvhodnejšie na skenerové zváranie elektrických kontaktov.

  Optoelektronický komponent zváraný pomocou TruLaser Station 5005

  Stehové zváranie optoelektronického komponentu

  Pri stehovom zváraní sa nepoškodí citlivá elektronika komponentov - napr. snímačov. V zariadení TruLaser Station 5005 je možné obrábať dielec jednotlivými laserovými pulzmi alebo v nepretržitej prevádzke.

  Zváraná halogénová lampa, vyrobená na zariadení TruLaser Station 5005

  Bodové zváranie

  Pri bodovom zváraní pomocou zariadenia TruLaser Station 5005 môžete materiálovo úsporne spájať komponenty jednotlivými laserovými pulzmi. Keďže nie je pri krátkom trvaní pulzov do obrábaného dielca neprivádzané takmer žiadne teplo, je možné obrábať dielce takmer bez deformácí.

  Laserom zváraný kardiostimulátor

  Laserom zváraný kardiostimulátor

  Titánové teleso kardiostimulátora je možné zvárať v zariadení TruLaser Station 5005 pomocou lasera Nd:YAG, bez toho aby sa poškodili citlivé vnútorné konštrukčné časti.

  Zváranie plastov strojom TruLaser Station 5005

  Zváranie plastov

  TRUMPF Vám ponúka kompletné riešenie na zváranie plastov: Dostanete od jedného výrobcu laser, zaostrovaciu optiku so senzorikou a laserový stroj, na požiadanie aj s prípravkom – perfektne vyladené podľa Vašich potrieb. Týmto spôsobom môžete bez komplikácií realizovať výhody zvárania plastov a realizovať spoje s extrémne vysokou pevnosťou, tesnosťou a estetikou.

  TruLaser Station 5005
  Oblasť pohybu osi  
  Max. počet osí 5
  Oblasť pohybu osi X 300 mm
  Oblasť pohybu osi Y 300 mm
  Oblasť pohybu osi Z 500 mm
  Oblasť pohybu osi B ± 120 °
  Oblasť pohybu osi C n x 360 °
  Max. rýchlosti osí  
  Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 6 m/min
  Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 6 m/min
  Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 6 m/min
  Max. rýchlosť osi simultánne 10 m/min
  Max. rýchlosť osi B 15 1/min
  Presnosť polohovania  
  Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,1 mm
  Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,1 °
  Presnosť opakovania  
  Presnosť opakovania lineárnych osí 0,03 mm
  Presnosť opakovania rotačných osí (B, C) 0,03 °
  Laser  
  Max. výkon lasera 1000 W
  Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (s vláknovým vedením), TruPulse
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  S rozmanitými doplnkovými výbavami je práca na zariadení TruLaser Station 5005 nie len jednoduchšia, ale vďaka minimálnym vedľajším časom aj citeľne rýchlejšia a preto aj produktívnejšia.

  Integrovaná skenerová optika TRUMPF
  Pevné alebo skenerové optiky

  Tie správne zaostrovacie optiky Vám napomáhajú pri bezpečnom obrábaní materiálu: Obrábacie optiky typovej rady BEO napríklad pri zváraní, programovateľné zaostrovacie optiky PFO pri skenerovom zváraní.

  Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
  Spracovanie obrazu VisionLine

  Systém spracovania obrazu VisionLine automaticky rozpozná charakteristické tvary geometrie na obrábanom dielci, ako napríklad štrbiny spájania materiálu. V prípade potreby to upraví NC program obrábania. Takto zvýšite kvalitu Vašich obrobkov súčasne pri znížených nákladoch.

  TruLaser Station 5005 s doplnkovou rotačnou osou
  Rotačné osi

  Doplnková rotačná os zariadenia TruLaser Station 5005 slúži na zváranie rotačne symetrických obrobkov. V závislosti od veľkosti a hmotnosti obrobku si vyberiete rotačnú os s optimálnymi parametrami.

  TruLaser Station s doplnkovou motorickou rotačnou osou
  Motorická rotačná os

  Motorická rotačná os rýchlo presunie zaostrovaciu optiku do správnej polohy. Zaostrovaciu optiku je možné týmto spôsobom natáčať o ± 120º.

  Panel PC na TruLaser Station 5005
  Panel PC

  Panel PC vyhodnocuje signály obrazu a ponúka komfortné ovládanie. Prostredníctvom dotykovej obrazovky rýchlo a jednoducho načítate rozmery priamo na obrábanom dielci.

  Zväčšený pracovný priestor zariadenia TruLaser Station 5005
  Zväčšenie pracovného priestoru

  Pri obrábaní väčších obrobkov môžete rozšíriť ochrannú kabínu vľavo a/alebo vpravo na obe strany po cca. 350 mm. Takto zväčšený pracovný priestor zjednodušuje integrovanie prípravkov.

  Upínacia veža zariadenia TruLaser Station 5005
  Upínacia veža

  Umiestnite, upnite alebo vycentrujte zváranú konštrukčnú skupinu v upínacej veži. Vo dvoch nezávisle ovládateľných upínacích členoch je uchytený protiľahlý pridržiavač alebo centrovacie prípravky. Nastavíte individuálne silu upínania a rýchlosť tlakovými regulátormi a skrtiacimi ventilmi.

  Krížový stôl X-Y zariadenia TruLaser Station 5005
  Krížový stôl X-Y

  Oblasť pohybu krížového stola X-Y je na ploche 300x300mm². Platňa s T-drážkami sa využíva na flexibilnú montáž prípravkov.

  Prípojky na integrovanie prípravkov na TruLaser Station 5005
  Prípojky na integrovanie prípravkov

  TruLaser Station 5005 Vám poskytuje množstvo prípojok médií na jednoduché integrovanie prípravkov. Vďaka tomu je možné využívať viaceré digitálne vstupy a výstupy ako aj dostatočné napájanie plynom a stlačeným vzduchom.

  Motorické zaostrovanie

  Pomocou motorického zaostrovania sa prepínate medzi teplovodivým a hĺbkovým zváraním bez manuálnych nastavovacích prác. Takto je možné skrátiť vedľajšie neproduktívne časy na minimum.

  Obrázok produktu aplikácie Smart Teach

  Aplikácia Smart Teach

  Aplikácia Smart Teach je určená pre Vašu programovateľnú zaostrovaciu optiku PFO. Zjednodušuje vytváranie a nastavovanie programov laserového zvárania. Digitálna kamera pri tom prenáša obraz priamo do aplikácie. Vďaka tomu načítate rozmery dielca komfortne priamo z obrobku. Ak chcete vytvoriť a načítať rozmery geometrie dielca, môžete to vykonať na tablete pomocou intuitívneho ovládania gestami.

  Visual Online Support

  Visual Online Support (VOS)

  Vyjasnenie dokonca aj zložitých situácií cez aplikáciu – bez zásahu technika na mieste? Cez Visual Online Support (VOS) si cez aplikáciu pohodlne, rýchlo a bezpečne vymeníte obrazové, zvukové a video súbory a vyhnete sa tak dlhým prestojom stroja.

  Obrázok produktu TruTops PFO

  TruTops PFO pre aplikácie skenerového zvárania

  Pomocou offline softvéru TruTops PFO komfortne naprogramujete Vaše 2D a 3D laserové procesy: Jednoducho pritom vytvorte v editore ľubovoľné cesty, hrany alebo plochy. Alternatívne môžete načítať jestvujúce obrobky z CAD programov a na základe nich naprogramovať procesy obrábania.

  Softvér

  Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

  V závislosti od aplikácie si môžete vybrať zo širokej palety pevnolátkových laserov ten správny laser pre Vaše aplikácie. TruLaser Station 5005 je možné použiť so všetkými vláknom vedenými pevnolátkovými lasermi TRUMPF s výkonmi lasera až do 1000 W.

  TruFiber vláknový laser
  TruFiber

  Presné lasery na jemné práce

  TruDisk, najvyšší výkon z disku
  TruDisk

  Najvyšší výkon z disku

  TruDiode, energeticky efektívny diódový laser
  TruDiode

  Energeticky efektívny diódový laser

  TruPulse
  TruPulse

  Pulzné výkony špičky v oblasti výkonu mnohých kilowattov pre bodové a stehové zváranie

  TruMicro Séria 7000, vyrobený pre najvyššie výkony.
  TruMicro Séria 7000

  Vyrobený pre najvyššie výkony

  Rôznorodé a rokmi overené modulové stavebnice optík vďaka svojej kompaktnej konštrukcii perfektne harmonizujú so strojom TruLaser Station 5000.

  Zaostrovacie optiky

  Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

  Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
  BEO D70

  Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

  Programovateľné zaostrovacie optiky

  Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

  Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
  PFO 20

  Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

  Obrábacie optiky TRUMPF
  PFO 33

  Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
  Financovanie

  Stroje a financovanie z prvej ruky: Naše riešenia financovania presahujúce krajinu sú ušité na mieru podľa Vašej situácie a Vášho trhu.

  Obrábacie optiky

  Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

  Kunststoffschweißen mit TruDiode
  Zváranie plastov

  Vytvárajte pomocou zvárania plastov laserom spoje s extrémne vysokou pevnosťou, tesnosťou a estetikou.

  Kontakt

  TRUMPF Slovakia, s.r.o.
  Fax +421 55/728 09 22
  E-mail

  Na stiahnutie

  Brožúra Laserové systémy
  Brožúra Laserové systémy
  pdf - 6 MB
  Servis & Kontakt