Stavebnicový systém pre pripojenie obnoviteľných zdrojov energie a zásobníkov energie
Stavebnicový systém pre pripojenie obnoviteľných zdrojov energie a zásobníkov energie
Striedač
TRUMPF Hüttinger

TruConvert AC 3025

Perfekcia techniky nabíjania a vybíjania

Perfektná konštrukcia pre Váš systém akumulátorových batérií

Obojsmerné batériové meniče TruConvert AC 3025 firmy TRUMPF Hüttinger boli vyvinuté špeciálne na použitie s batériami Redox-Flow, sú ale vhodné aj pre iné ľubovoľné batérie, napr. lithium-iontové batérie alebo olovené batérie. Vyznačujú sa vysokou rýchlosťou odozvy a veľmi vysokou účinnosťou a umožňujú priame napojenie nízko voltových batérií na 3-fázovú sieť striedavého prúdu.

Batériové meniče reagujú dokonca aj na skoky záťaže vyššie ako 200 % v čase kratšom ako 10 ms.

Krátke reakčné doby

Batériový menič reaguje dokonca aj na skoky záťaže vyššie ako 200% v čase kratšom ako 10 ms.

Vysoká účinnosť

Účinnosti až do 98 % umožňujú vysoko efektívnu prevádzku akumulátorovej batérie.

Ideálne pre Micro-Grid

Schopnosť nerovnomerného zaťaženia fáz a jalového výkonu prispievajú k vysokej kvalite siete v ostrovných sieťach.

Robustný / priemyselný dizajn

Batériové meniče sú konštruované na vysokú životnosť.

Možnosť rozšírenia

Paralelné zapojenie jednotlivých modulov pre vysoké požiadavky na výkon.

Efektívne a ekonomické použitie systému akumulátorových batérií

Efektívne a ekonomické použitie systému akumulátorových batérií

Obojsmerné meniče umožňujú efektívne a ekonomické použitie systému akumulátorových batérií. Menia striedavý prúd na jednosmerný prúd, ktorý je akumulovaný v batériách (napr. batériách Redox-Flow alebo Li-Ion). Nahromadenú energiu je v prípade potreby možné opäť kedykoľvek využiť a previesť ju naspäť na striedavý prúd.

Príklad konfigurácie

Množstvo konfigurácií špecifických podľa zákazníkov umožňuje stále vhodnejšie prispôsobenie systému akumulátorových batérií.

-/-
Optimalizované pre použitie so systémom akumulátorových batérií Redox-Flow

Maximálna účinnosť pre Váš systém akumulátorových batérií

Pri výkonoch od 8 kW do 25 kW je vhodný TruConvert AC 3025 tak pre malé ako aj pre veľké systémy akumulátorových batérií a môže byť vďaka variabilnému sieťovému napätiu použitý bez náročných úprav kdekoľvek na svete. Vysoké účinnosti v celej širokej oblasti napätia umožňujú mimoriadne energeticky efektívnu prevádzku Vášho akumulátora. Striedač je možné zapojiť paralelne, čím je možné ho bez problémov adaptovať pre vysoké výkony. Okrem toho je - v spojení s TruConvert DC 1008 - vybavený interným galvanickým oddelením na bezpečné odizolovanie batérie od siete.

Jednoduchá kombinácia s jestvujúcimi systémami

Moduly v štandardných 19" schránkach je možné mimoriadne ľahko integrovať aj do už jestvujúcich systémov akumulátorových batérií alebo spolu s fotovoltickým zariadením alebo veternou elektrárňou vytvoriť systém smerujúci k budúcnosti. Nič nestojí v ceste rozšíreniu systému akumulátorových batérií o ďalšie zdroje energie alebo aj o nabíjaciu stanicu pre elektromobily.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Dirk Künzig
Predaj, Systém akumulovania energie
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.