You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruConvert AC 3025 | TRUMPF
Stavebnicový systém pre pripojenie obnoviteľných zdrojov energie a zásobníkov energie
Stavebnicový systém pre pripojenie obnoviteľných zdrojov energie a zásobníkov energie
Striedač
TRUMPF Hüttinger

TruConvert AC 3025

Perfekcia techniky nabíjania a vybíjania

Perfektná konštrukcia pre Váš systém akumulátorových batérií

Obojsmerné batériové meniče TruConvert AC 3025 firmy TRUMPF Hüttinger boli vyvinuté špeciálne na použitie s batériami Redox-Flow, sú ale vhodné aj pre iné ľubovoľné batérie, napr. lithium-iontové batérie alebo olovené batérie. Vyznačujú sa vysokou rýchlosťou odozvy a veľmi vysokou účinnosťou a umožňujú priame napojenie nízko voltových batérií na 3-fázovú sieť striedavého prúdu.

Batériové meniče reagujú dokonca aj na skoky záťaže vyššie ako 200 % v čase kratšom ako 10 ms.

Krátke reakčné doby

Batériový menič reaguje dokonca aj na skoky záťaže vyššie ako 200% v čase kratšom ako 10 ms.

Vysoká účinnosť

Účinnosti až do 98 % umožňujú vysoko efektívnu prevádzku akumulátorovej batérie.

Ideálne pre Micro-Grid

Schopnosť nerovnomerného zaťaženia fáz a jalového výkonu prispievajú k vysokej kvalite siete v ostrovných sieťach.

Robustný / priemyselný dizajn

Batériové meniče sú konštruované na vysokú životnosť.

Možnosť rozšírenia

Paralelné zapojenie jednotlivých modulov pre vysoké požiadavky na výkon.

Efektívne a ekonomické použitie systému akumulátorových batérií

Efektívne a ekonomické použitie systému akumulátorových batérií

Obojsmerné meniče umožňujú efektívne a ekonomické použitie systému akumulátorových batérií. Menia striedavý prúd na jednosmerný prúd, ktorý je akumulovaný v batériách (napr. batériách Redox-Flow alebo Li-Ion). Nahromadenú energiu je v prípade potreby možné opäť kedykoľvek využiť a previesť ju naspäť na striedavý prúd.

Príklad konfigurácie

Množstvo konfigurácií špecifických podľa zákazníkov umožňuje stále vhodnejšie prispôsobenie systému akumulátorových batérií.

-/-
Optimalizované pre použitie so systémom akumulátorových batérií Redox-Flow

Maximálna účinnosť pre Váš systém akumulátorových batérií

Pri výkonoch od 8 kW do 25 kW je vhodný TruConvert AC 3025 tak pre malé ako aj pre veľké systémy akumulátorových batérií a môže byť vďaka variabilnému sieťovému napätiu použitý bez náročných úprav kdekoľvek na svete. Vysoké účinnosti v celej širokej oblasti napätia umožňujú mimoriadne energeticky efektívnu prevádzku Vášho akumulátora. Striedač je možné zapojiť paralelne, čím je možné ho bez problémov adaptovať pre vysoké výkony. Okrem toho je - v spojení s TruConvert DC 1008 - vybavený interným galvanickým oddelením na bezpečné odizolovanie batérie od siete.

Jednoduchá kombinácia s jestvujúcimi systémami

Moduly v štandardných 19" schránkach je možné mimoriadne ľahko integrovať aj do už jestvujúcich systémov akumulátorových batérií alebo spolu s fotovoltickým zariadením alebo veternou elektrárňou vytvoriť systém smerujúci k budúcnosti. Nič nestojí v ceste rozšíreniu systému akumulátorových batérií o ďalšie zdroje energie alebo aj o nabíjaciu stanicu pre elektromobily.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Dirk Künzig
Predaj, Systém akumulovania energie
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt