You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

DC generátory plazmy | TRUMPF
Technologický obrázok DC generátory plazmy

DC generátory plazmy

DC generátory plazmy z TRUMPF Hüttinger sú klasici budenia plazmy. Používajú sa najmä v jednokatódovych systémoch, okrem iného na nanášanie elektricky vodivých vrstiev na solárne bunky a polovodiče ako aj na polarizáciu substrátov. Ako cenovo výhodná technológia vstupu do budenia plazmy sú dnes jednosmerné generátory používané v množstve aplikácií.

Jednosmerný generátor TruPlasma DC 3040

TruPlasma DC Séria 3000 (G2)

Ako nová generácia jednosmerných generátorov je TruPlasma DC Série 3000 (G2) vhodná na množstvo procesov DC pokovovania rozprašovaním. Vďaka pokrokovému Arc manažmentu a integrovanému chladeniu vodou sú DC generátory zaujímavé aj ako cenovo výhodná alternatíva k pulzným DC generátorom. Veľmi kompaktná konštrukcia okrem toho umožňuje jednoduchú integráciu do jestvujúcich aplikácií.

Arc generátor zariadenia TruPlasma Arc Séria 3000

TruPlasma Arc Séria 3000

Generátory pre TruPlasma Arc Série 3000 sú vhodné najmä na tvrdené a dekoratívne povrchové úpravy. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii a chladeniu vzduchom je zabezpečené optimálne využitie cennej úžitkovej plochy a zjednodušená integrácia do nových alebo jestvujúcich systémov.

Servis & Kontakt