You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

DC pulzné generátory plazmy | TRUMPF
Technologiebild DC gepulste Plasmageneratoren

DC generátory plazmy

DC pulzné generátory plazmy z TRUMPF Hüttinger sú vhodné na použitie v množstve reaktívnych procesov. Pulzný jednosmerný prúd umožňuje v porovnaní s jednoduchými jednosmernými generátormi spracovávať aj polo- a nevodivé materiály, napríklad oxidy. Časté aplikácie pulzných generátorov sú pri povrchových úpravách vytvrdzujúcich povrch ako aj pri procesoch leptania a nanášania povlakov pri výrobe polovodičov.

Generátor TruPlasma Highpulse Série 4000

TruPlasma Highpulse Séria 4000 (G2)

Zdroje procesného prúdu zariadenia TruPlasma Highpulse Série 4000 (G2) vytvárajú povrchové úpravy vytvrdzujúce povrch mimoriadne odolné korózii a opotrebovaniu a sú uprednostňované pri aplikáciách HIPIMS. V kombinácii s polarizovanými substrátmi môže TruPlasma Highpulse Série 4000 (G2) obsluhovať aj polovodičové aplikácie, ako napr. Trench-Filling, predúpravu povrchu a leptanie.

Generátor TruPlasma Highpulse Série 4000

TruPlasma Highpulse Séria 4000

Generátory TruPlasma Highpulse Série 4000 sú prvou voľbou pre aplikácie HIPIMS, podávajú mimoriadne korózii a opotrebovaniu odolné povrchové úpravy vytvrdzujúce povrch. V kombinácii s polarizovanými substrátmi môže TruPlasma Highpulse Série 4000 obsluhovať aj polovodičové aplikácie, napr. leptanie, predúpravu povrchov a Trench-Filling.

TruPlasma DC 4000 (G2)

TruPlasma DC Séria 4000 (G2)

TruPlasma DC Série 4000 (G2) spája excelentnú manipuláciu s Arc od firmy TRUMPF Hüttinger s výhodami DC pulznej technológie. Tak dosiahnete lepšie výsledky nanášania materiálu s menšou mierou defektov súčasne pri vyššej miere separácie. Výsledkom sú brilantné povrchy a vysoká výkonnosť výroby.

Servis & Kontakt