You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPlasma Highpulse Séria 4000 | TRUMPF
Generátor TruPlasma Highpulse Série 4000
Generátor TruPlasma Highpulse Série 4000
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger

TruPlasma Highpulse Séria 4000

Vysoko hustá plazma pre lepšie výsledky povrchových úprav

Prvá voľba pre aplikácie HiPIMS

Generátory TruPlasma Highpulse Série 4000 je možné bez modifikácií využiť ako alternatívu k DC generátorom na pokovovanie rozprašovaním v jestvujúcich systémoch Magnetron.

Excelentné vlastnosti vrstrvy

Impulzy až do 8 MW vytvárajú extrémne hustú plazmu pre najlepšie výsledky povrchových úprav.

Bezchybné vrstvy a priľnavosť

Excelentné výsledky procesov pri vysoko výkonnom impulznom pokovovaní rozprašovaním Magnetron (HIPIMS).

Rôzne výkonové triedy

Pulzný výkon od 1 MW do 8 MW, priemerný výkon od 10 kW do 20 kW.

Generátor TruPlasma Highpulse Série 4000 v praxi

Aplikácie HIPIMS

Generátory TruPlasma Highpulse Série 4000 sú prvou voľbou pre aplikácie HIPIMS. Ako novinka vo vývoji pulzných procesov pokovovania PVD vytvára HIPIMS povrchové úpravy vytvrdzujúce povrch mimoriadne odolné voči korózii a opotrebovaniu.

Ideálne vhodné na procesy leptania a nanášania

Leptanie, predúprava povrchov a Trench-Filling

Výkonové špičky až do 8 megawattov vytvárajú extrémne hustoty plazmy s vysokými tokmi iónov. Principiálne porovnateľné s Arc výbojom, pri technike HIPIMS ale nevznikajú žiadne kvapky materiálu (droplets). V kombinácii s polarizovanými substrátmi môže TruPlasma Highpulse Série 4000 obsluhovať aj polovodičové aplikácie, napr. leptanie, predúpravu povrchov a Trench-Filling.

Ideálne pre veľkoplošné povrstvovanie

Ideálne pre veľkoplošné povrstvovanie

Veľkoplošné povrchové úpravy si v procese plazmy vyžadujú mimoriadne vysoké nároky na napájanie procesným prúdom. Generátory zariadenia TruPlasma Highpulse Série 4000 poskytujú všetky predpoklady pre stabilné a na konkrétny proces prispôsobené napájanie elektrickým prúdom, tak aby bolo možné docieliť excelentné, opakovateľné výsledky.

Oblasť použitia TruPlasma Highpulse Série 4000: náročné procesy v solárnom priemysle

Výroba solárnych článkov

V oblasti fotovoltaiky je množstvo oblastí použitia pre energiu procesu ušitú na mieru. Generátory TruPlasma Highpulse Série 4000 je možné optimálne nastaviť na konkrétny proces a umožňujú dosahovať vynikajúce parametre povrstvovania ako aj vysokú produktivitu.

-/-
Generátor TruPlasma Highpulse Série 4000 v praxi

Optimálne výsledky procesu

Generátory TruPlasma Highpulse Série 4000 poskytujú neprekonateľnú flexibilitu pre výskumné a priemyselné procesy a umožňujú pokovovanie rozprašovaním bez kvapiek a minimum defektov na povrchu. Plne digitálny Arc manažment s veľmi nízkou Arc energiou, založený na meraní prúdu v reálnom čase, umožňuje dosahovať vysoké kvality vrstiev a miery úberu.

Umožňujú optimálne zapojenie zariadení: generátory TruPlasma Highpulse Série 4000

Flexibilne použiteľný

Generátory TruPlasma Highpulse Série 4000 je možné ľahko prispôsobiť na jestvujúce katódové systémy a podmienky procesu a umožňujú optimálne integrovanie do zariadenia.

Rozličné doplnkové výbavy zaručujú optimálne prispôsobenie Tru Plasma Highpulse Série 4000 Vašim aplikáciám.

Arc manažment CompensateLine (CLC)

Plne digitálny Arc manažment s veľmi nízkou Arc energiou umožňuje dosahovať vysoké kvality vrstiev a miery úberu.

Grafický ovládací softvér PVD Power

PVD Power

Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom a zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Predaj, Plasma
Fax +49 761 89711150
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt