You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2.1) | TRUMPF
Bipolárny generátor TruPlasma Bipolar 4040
Bipolárny generátor TruPlasma Bipolar 4040
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger

TruPlasma Bipolar Séria 4000 (G2.1)

Optimálne výsledky kvality rezu

Bipolárne pulzné generátory najnovšej generácie

Zdroje procesného prúdu TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2.1) boli vyvinuté špeciálne na nanášanie vrstiev na báze plazmy pomocou procesov PVD, PECVD a reaktívneho pokovovania rozprašovaním a podávajú pomocou flexibilne tvarovateľných výstupných signálov a premysleného Arc manažmentu excelentné výsledky pri výrobe solárnych článkov a polovodičov, pri nanášaní dekoratívnych a opotrebovaniu odolných vrstiev ako aj pri nanášaní vrstiev na povrch architektonického skla.

Mimoriadné minimum Arc energie

Úplne digitálny Arc manažment pre najvyššiu produktivitu a kvalitu vrstvy.

Nastaviteľné tvary vĺn

Jednoduché nastavenie pre rôzne procesy pomocou variácii výstupného signálu.

Jeden generátor, mnoho aplikácií

DC, pulzný DC a bipolár: Úspora nákladov vďaka rôznorodým možnostiam nastavenia.

Integrované chladenie vodou

Nie sú potrebné žiadne externé komponenty, preto je potrebné len veľmi malé miesto na inštaláciu.

Ideálne vhodné na povrchové úpravy kovových obrobkov

Zdroj prúdu špičkovej triedy

Typické oblasti použitia sú výroba polovodičov a fotovoltaiky, povrstvovanie architektonického skla ako aj výroba dekoratívnych a opotrebovaniu odolných vrstiev vo vysokej kvalite. Používajú sa pritom najmä procesy PVD a PECVD.

Arc manažment

Perfektné vrstvy, vysoká produktivita

Plne digitálny Arc manažment s veľmi nízkou Arc energiou umožňuje dosahovať vysoké kvality vrstiev a miery úberu. Aj pri náročných reaktívnych procesoch zaručuje TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2.1) stále rovnomerné napájanie procesným prúdom a tým aj stabilný stav plazmy.

Mnohostranne použiteľný vďaka flexibilnej voľbe výstupného signálu

Viac flexibility, minimálne náklady

Pomocou nastaviteľných tvarov vĺn môžete veľmi jednoducho nastaviť generátory TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2.1) na rôzne požiadavky procesov. Vďaka flexibinej voľbe výstupného signálu (DC, pulzný DC alebo bipolár) sú mnohostranne použiteľné a pomáhajú znižovať Vaše celkové prevádzkové náklady (TCO).

Bipolárny generátor TruPlasma Bipolar 4060

Všetko v jednom telese

Vďaka vodnému chladeniu úplne integrovanému do telesa generátora chráneného pred vplyvmi prostredia nie sú potrebné žiadne externé komponenty.

Softvér PVD Power príjemný na ovládanie

PVD Power

Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom, zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).

Voľbou rôznych komponentov systému môžete najlepšie prispôsobiť bipolárny pulzný generátor Vášmu systémovému prostrediu.

SF výkonový kábel
Sieťový kábel

K dispozícii sú rôzne verzie káblov a konektorov pre rôzne štandardy prípojok.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
E-mail
Servis & Kontakt