Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
RF systémové riešenie : Matchbox pre najvyššiu stabilitu procesov
RF systémové riešenie : Matchbox pre najvyššiu stabilitu procesov
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger

TruPlasma Match Séria 1000 (G2/13)

Inteligentné párovanie meraním v reálnom čase

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Úžitok pre zákazníka
  • Doplnkové výbavy
  • Softvér
  • Systémové konštrukčné diely
  • Vysokofrekvenčný systém
  • Viac Menej
  Celistvé RF systémové riešenie

  Nové adaptačné sieťové systémy TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) predstavujú ideálny doplnok k VF generátorom firmy TRUMPF Hüttinger. Vďaka inteligentnému algoritmu párovania a digitálnej platforme riadenia na sledovanie procesu vzniká komplexné riešenie, v ktorom spolu optimálne pôsobia všetky komponenty – TRUMPF RF systém.

  Inteligentný algoritmus párovania

  Rýchle, stabilné a opakovateľné nastavenie impedancie na 50 Ohm dokonca aj v kritických procesoch.

  Optimálna súhra celého systému

  Pokrokový softvér a vylepšená komunikácia medzi generátorom a adaptačným sieťovým systémom.

  Meranie VF výkonu v reálnom čase

  Rýchle sledovanie systému pri každej zmene impedancie adaptačného sieťového systému a záťaže.

  Uzatvorený regulačný okruh

  Optimálne sledovanie parametrov procesu ako aj včasné rozpoznanie Arc.

  Kontrola nad procesom príjemná na obsluhu

  Grafická ovládacia plocha a efektívne nástroje (Smithov diagram, osciloskop v reálnom čase).

  RF systémové riešenie : Matchbox pre najvyššiu stabilitu procesov

  Výroba polovodičov, solárnych článkov a plochých obrazoviek

  Pri výrobe polovodičov, solárnych článkov a plochých obrazoviek sú rozhodujúce stabilné procesy plazmy. V kombinácii s VF generátormi firmy TRUMPF Hüttinger ponúkajú adaptačné sieťové systém TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) komplexné riešenie pre najvyššiu stabilitu procesu a produktivitu.

  Podpora pri povrchových úpravách vytvrdzujúcich povrch: Adaptačné sieťové systémy pre TruPlasma Match Série 1000 (G2/13)

  Nanášanie vrstiev vytvrdzujúcich povrch a vrstiev chrániacich pred opotrebením

  Po nanesení funkčných vrstiev získajú nadmerne namáhané obrobky zvýšenú mechanickú tvrdosť ako aj lepšiu tepelnú a chemickú stabilitu. Adaptačné sieťové systémy zariadenia TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) zabezpečujú v spolupráci s VF generátorom firmy TRUMPF Hüttinger perfektnú kvalitu nanesenej vrstvy.

  Ideálne na veľkoplošné povrchové úpravy: Adaptačné sieťové systémy TruPlasma Match Série 1000 (G2/13)

  Úber a povlakovanie povrchov materiálu

  Adaptačné sieťové systémy zariadenia TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) je možné použiť vo všetkých bežných procesoch plazmy na nanášanie vrstiev a úber materiálu z povrchov – napríklad pri leptaní plazmou, reaktívnom ionovom leptaní, ALD, PECVD, RF pokovovaní rozprašovaním alebo fotolak-plazmovom spopolnení. V spolupráci s VF generátorom firmy TRUMPF Hüttinger sa pritom dosahujú optimálne výsledky procesu.

  Vysokofrekvenčný výstup        
  Výstupný výkon 6 kW 12 kW 24 kW 3 kW
  Menovitý výkon 6 kW 12 kW 24 kW 3 kW
  Výstupná frekvencia 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz
  Údaje sieťového pripojenia        
  Sieťové napätie (±10%) 23,5 V - 24,5 V (±10%) 87 V - 264 V (±10%) 87 V - 264 V (±10%) 23,5 V - 24,5 V
  Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz 50 Hz - 60 Hz
  Komunikačné rozhrania        
  Rozhrania Sync Áno Áno Áno Áno
  Analógové/digitálne Áno Áno Áno Áno
  RS 232 / RS 485 Áno Áno Áno Áno
  PROFIBUS Áno Áno Áno Áno
  EtherCAT Áno Áno Áno Áno
  DeviceNet Nie Nie Nie Nie
  Teleso        
  Hmotnosť 8 kg 27 kg 30 kg 15 kg
  Stupeň ochrany IP 21 21 21 21
  Požiadavky na chladenie        
  Max. tlak vody - 6 bar 6 bar -
  Min. rozdiel tlaku - 1,5 bar 1,5 bar -
  Min. prietokové množstvo - 3,5 l/min 5 l/min -
  Teplota chladiaceho prostriedku - 10 °C - 30 °C 1 10 °C - 30 °C 1 -
  Všeobecne        
  Certifikáty / štandardy CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47 CE, EN61010, SEMI S2, SEMI F47
  Podmienky okolia        
  Vonkajšia teplota 10 °C - 35 °C 10 °C - 35 °C 10 °C - 35 °C 10 °C - 35 °C
  Vlhkosť vzduchu 20 % - 75 % 20 % - 75 % 20 % - 75 % 20 % - 75 %
  Barometrický tlak 800 kPa - 1013 kPa 800 kPa - 1013 kPa 800 kPa - 1013 kPa 800 kPa - 1013 kPa
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  Garantuje stále plné podávanie výkonu VF generátora

  Perfektná kontrola procesu v ktorúkoľvek dobu

  Matchbox neustále prispieva k rýchlejšiemu a priamemu nastaveniu impedancie na 50 Ohm – tým je zaručené stále plné podávanie výkonu VF generátora do procesu. Komunikácia medzi adaptačným sieťovým systémom a generátorom umožňuje optimálne sledovanie procesu a včasné rozpoznanie Arc.

  Softvér TruControl Power príjemný na obsluhu

  Prehľad všetkých parametrov

  Meranie VF vstupného a výstupného výkonu v reálnom čase signalizuje dynamické zmeny impedancie, snímače chladenia umožňujú spoľahlivé predpovedanie stratového výkonu. Vďaka grafickému ovládaciemu softvéru s komplexnými možnosťami zobrazovania (smithova tabuľka, osciloskop v reálnom čase) máte stále prehľad o všetkých podstatných parametroch procesu.

  TruPlasma RF_Systemport

  TRUMPF SystemPort

  SystemPort umožňuje uzatvorený regulačný okruh pomocou merania RF signálu priamo na vstupe a výstupe adaptačného sieťového systému. RF generátor má k dispozícii všetky namerané hodnoty. Vďaka tomu môžete lepšie sledovať parametre procesu, chrániť adaptačný sieťový systém a zaručiť včasné rozpoznanie Arc. Kompletný RF systém je teda možné riadiť prostredníctvom jednotlivých prípojok generátora.

  Rozličné doplnkové výbavy Vám umožňujú optimálne zladenie TRUMPF RF systému s Vašimi aplikáciami.

  VF meranie prúdu

  Vysoko presné AC meranie prúdu na detekciu anomálií plazmy, umiestnené v adaptačnom sieťovom systéme blízko procesu, priamo na komore.

  Arc manažment

  Premyslený Arc manažment je ideálnym modulom pre najlepšiu kontrolu procesov plazmy. Cielené rozpoznanie Arc garantuje najvyššiu možnú produktivitu a zároveň chráni produkt a zariadenie.

  Rozhrania

  Na želanie sú k dispozícii doplnkové rozhrania ako Analóg/Digitál, PROFIBUS a EtherCAT. Štandardom je EtherNet, SystemPort a RS232/485.

  Softvér TruControl Power príjemný na obsluhu

  TruControl Power

  Riadiaci softvér TruControl Power príjemný na obsluhu umožňuje komfortné uvedenie do prevádzky a bezpečné sledovanie VF generátora resp. celého TRUMPF RF systému počas priebehu procesu.

  Softvér TruControl Power príjemný na obsluhu

  Grafický ovládací softvér

  Komplexné grafické zobrazenia umožňujú rozsiahlu kontrolu všetkých podstatných parametrov procesu. Impedancia záťaže a adaptačného sieťového systému sa zobrazuje prostredníctvom smithovho diagramu, VF vstupný a výstupný výkon vrátane polohy frekvencie a fázy pomocou osciloskopu reálneho času.

  TRUMPF RF systém, pozostávajúci z VF generátora a adaptačného sieťového systému, tvorí perfektne vzájomne zladený celkový systém pre najlepšie výsledky procesov.

  Softvér TruControl Power príjemný na obsluhu
  Grafický ovládací softvér

  Komplexné grafické zobrazenia umožňujú rozsiahlu kontrolu všetkých podstatných parametrov procesu. Impedancia záťaže a adaptačného sieťového systému sa zobrazuje prostredníctvom smithovho diagramu, VF vstupného a výstupného výkonu vrátane uloženia frekvencie a fázy pomocou osciloskopu reálneho času.

  Hlavný oscilátor na stabilizáciu kritických synchrónnych procesov plazmy
  Hlavné oscilátory

  Pomocou hlavných oscilátorov je možné stabilizovať a optimalizovať kritické synchrónne procesy plazmy. Integrovaný digitálny frekvenčný a fázový syntetizátor prispieva k vysokej stabilite frekvencie a fáz a umožňuje nastavenie dĺžky fáz po veľmi malých krokoch. Možné je zvoliť z rôznych verzií hlavných oscilátorov pre frekvenciu 13,56 MHz ako aj rôzne kombinácie frekvencií.

  Koaxiálny kábel na prenos špecifikovaného výkonu
  Koaxiálny kábel

  Na prenos VF výkonu ponúka TRUMPF Hüttinger koaxiálny kábel, ktorý je skonštruovaný špeciálne na prevádzku v 50-ohmových systémoch.

  Generátor a adaptačný sieťový systém: Perfektne vzájomne zladené systémové riešenie

  Optimálne zvládnutie procesu plazmy

  Plazmové procesy sa správajú ako zložitá, premenlivá záťaž, ktorá musí plynulo nasledovať zdroj prúdu cez generátor. Starajú sa o to aktívne adaptačné sieťové systémy, tzv. matchbox, ktoré v každom momente zabezpečujú presné nastavenie pre optimálnu impedanciu 50 Ohm. Vzniká tak perfektne vzájomne zosúladené systémové riešenie, TRUMPF RF systém. Pomocou rôznych prípojok, o.i. EtherCAT, môžete generátor a Matchbox veľmi jednoducho integrovať do Vášho jestvujúceho prostredia procesov a vďaka inteligentnému spojeniu generátora a adaptačného sieťového systému , takzvaného SystemPort, dosiahnuť optimálne systémové riešenie.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Poznámky pod čiarou
  • Teplota chladiacej kvapaliny musí byť vyššia ako rosný bod v miestnosti, aby sa zabránilo kondenzácii.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  TruPlasma RF 1003: Hochfrequenzgenerator für maximale Produktivität
  Minimalizované náklady pri maximálnych výsledkoch

  TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) sú VF generátory najnovšej generácie a ponúkajú najlepšie predpoklady pre stabilné zásobovanie plazmovým prúdom.

  VHF Generator Serie 3000
  Vysoká hospodárnosť v robustnom dizajne

  Inovatívne, modulárne, stupňovito rozšíriteľné: Nové kompaktné VHF generátory TRUMPF Hüttinger presviedčajú vysokou hospodárnosťou a robustným dizajnom.

  Services_Electronics_Training
  Individuálne školenia pre zákazníkov sú našou silnou stránkou

  Skúsení servisní technici sprostredkujú fundované vedomosti, ktoré sú obsahom ušité na mieru požiadaviek účastníkov.

  Kontakt

  Klaus Nock
  Predaj, Plasma
  Fax +49 761 89711150
  E-mail

  Na stiahnutie

  Brožúra TruPlasma RF System
  Brožúra TruPlasma RF System
  pdf - 6 MB
  Servis & Kontakt