Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
Novinka
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger

TruPlasma RF Air Séria 1000

Accuracy you can rely on

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Úžitok pre zákazníka
  • Doplnkové výbavy
  • Softvér
  • Viac Menej

  Vzduchom chladený vysokofrekvenčný generátor TruPlasma RF 1001 Air dodáva až do 1000 W vysoko presnú, opakovateľnú VF energiu s extrémne jemným rozlíšením – v krokoch po 100 mW – vďaka čomu je vhodný pre najrôznejšie aplikácie plazmy. Či už pri výrobe polovodičov, solárnych článkov alebo displejov – firmou TRUMPF Hüttinger patentovaná technológia garantuje všade najvyššiu spoľahlivosť a najlepšie výsledky procesu vďaka moderným funkciám procesu.

  Smart Auto Frequency Tuning

  Garantuje optimálne a vemi rýchle prispôsobenie frekvencie a vďaka tomu optimálnu súhru medzi generátorom a adaptačným sieťovým systémom.

  Vysoko presný Arc manažment

  Bezpečné riadenie náročných a novodobých procesov garantuje ochranu Vášho produktu.

  Multi-Level pulzovanie

  Viac stupňové, flexibilné riadenie tvaru pulzu pre lepšie výsledky procesu v moderných procesoch plazmy.

  Plug & Play

  Možnosť flexibilného použitia a výmeny generátorov pri zmenách procesu alebo pri dodatočnej montáži.

  Stabilné procesy plazmy

  Patentovaná technológia CombineLine garantuje rovnomerný výkon procesov vďaka skutočnej výstupnej impedancii 50 Ohm.

  Jednotná technológia generátorov

  Pomocou rôznych tried výkonov v rámci skupiny produktov je možné pokryť všetky požiadavky procesov.

  Nezávislosť od dĺžky VF kábla

  V prípade zmien procesov alebo pri zmenách v systéme už nie je potrebná úprava dĺžok káblov.

  Zdroj prúdu špičkovej triedy na povrchové úpravy plochých obrazoviek

  VF generátory TruPlasma RF Air Série 1000 sú ideálne na procesy plazmy ako RIE, ALD, PECVD a RF pokovovanie rozprašovaním. Tieto procesy sa používajú okrem iného pri výrobe polovodičových prvkov a mikromechanických systémov (MEMS) ako aj pri vytváraní povrchových vrstiev plochých obrazoviek a solárnych článkov.

  Výroba solárnych článkov

  Typické oblasti použitia TruPlasma RF Air Série 1000 sú pri náročných procesoch PECVD, leptania a VF pokovovania rozprašovaním v solárnom priemysle.

  Technologický obrázok RF generátory plazmy

  Pri výrobe polovodičov sa používajú rôzne procesy plazmy, od procesov úberu materiálu cez suché leptanie až po ťahanie zóny pri výrobe čistého kremíka. Generátory zariadenia TruPlasma RF Air Série 1000 poskytujú všetky predpoklady pre stabilné a na konkrétny proces prispôsobené napájanie elektrickým prúdom, tak aby bolo možné docieliť excelentné, opakovateľné výsledky.

  Maximálna produktivita a pohotovosť

  Maximálna produktivita a pohotovosť

  Flexibilná, robustná konštrukcia VF generátorov umožňuje nárast výrobných kapacít a zníženie prevádzkových nákladov.

  Patentovaná technológia CombineLine

  Stabilné procesy, opakovateľné výsledky

  Patentovaná technológia CombineLine s inteligentným párovaním v reálnom čase garantuje optimálnu pohotovosť zariadenia TruPlasma RF 1001 Air a spoľahlivo zabraňuje výkyvom plazmy a znečisteniu.

  Kompaktné a flexibilne použiteľné

  Vďaka kompaktnej konštrukcii (½-19 palcový zásuv) je VF generátor veľmi priestorov úsporný - ideálny pri nových inštaláciách a ako riešenie pri dodatočnej montáži do jestvujúcich zariadení. Integrácia je veľmi jednoduchá vďaka početným dostupný rozhraniam (konfigurovateľné analógové rozhranie, EtherNet, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT).

  Ideálne vhodné na procesy leptania a nanášania

  Na desatiny presne

  Vďaka presnému dávkovaniu energie v krokoch po 100 mW je možné dosiahnuť pomocou TruPlasma RF 1001 Air najlepšie výsledky aj v najmodernejších, najnáročnejších aplikáciách ako ALD. Vysoko presná regulácia výkonu VF generátora garantuje najlepšiu opakovateľnosť vo vrstvách (wafer-to-wafer).

  Architektonické sklo

  Najlepšie výsledky procesov vďaka moderným funkciám procesu

  Digitálne funkcie riadenia ako Smart Auto Frequency Tuning 2.0, Arc manažment a Multi-Level pulsing umožňujú optimálne nastavenie VF generátora podľa konkrétneho procesu.

  TruPlasma RF 1003: Vysokofrekvenčný generátor pre maximálnu produktivitu

  Flexibilné prispôsobenie podľa aplikácie zákazníka

  Dostupné sú rôzne výkonové triedy a frekvencie v jednotnej konštrukcii generátora, preto je možná veľmi jednoduchá výmena v prípade zmien procesu. Nie je už potrebná ani úprava dĺžky kábla.

  Ovládanie kompletného VF systému cez TRUMPF SystemPort

  SystemPort umožňuje uzatvorený regulačný okruh pomocou merania RF signálu priamo na vstupe a výstupe adaptačného sieťového systému, vďaka čomu má VF generátor stále k dispozícii všetky namerané hodnoty. Parametre procesu sú plynulo sledované, adaptačný sieťový systém je chránený a zaručené je včasné rozpoznanie Arc.

  Auto Frequency Tuning
  Smart Auto Frequency Tuning (AFT)

  Patentovaný Auto Freuquency Tuning umožňuje simultánne a rýchle nastavenie frekvencie medzi generátorom a adaptačným sieťovým systémom (matchbox). Tým sú garantované najlepšie výsledky procesov a najvyššia opakovateľnosť.

  Rýchly a presný Arc manažment

  Premyslený Arc manažment zaručuje optimálnu kontrolu procesu plazmy. Vďaka cielenému rozpoznaniu Arc narastá produktivita, zároveň je produkt a zariadenie chránené pred poškodením.

  Multi-Level pulzovanie

  Najnovšie procesy plazmy potrebujú viac flexibility pri impulznej prevádzke. Každý druh tvaru pulzu je možné dosiahnuť pomocou viac stupňovej, voľne voliteľnej impulznej prevádzky. Vedie to k novému mechanizmu ovládania vo fyzike plazmy a k lepším výsledkom procesov.

  Moduly synchronizácie (pulzy, CEX, Arc)

  Modul synchronizácie umožňuje flexibilnú a bezpečnú synchronizáciu viacerých generátorov v zložitých systémoch plazmy.

  TruControl Power

  Riadiaci softvér príjemný na obsluhu umožňuje komfortné uvedenie do prevádzky a bezpečné sledovanie VF generátora resp. celého TRUMPF RF systému počas priebehu procesu.

  Web-GUI

  Integrovaný webserver umožňuje tak prevádzku VF systému ako aj aktualizácie softvéru prostredníctvom internetového prehliadača.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Kontakt

  Klaus Nock
  Predaj, Plasma
  Fax +49 761 89711150
  E-mail

  Na stiahnutie

  Brožúra TruPlasma RF System
  pdf - 6 MB
  Servis & Kontakt