Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
Vysokofrekvenčný generátor TruPlasma RF 3006
Vysokofrekvenčný generátor TruPlasma RF 3006
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger

TruPlasma RF Séria 1000 / 3000 (G2/13)

Stabilné procesy pre najvyššiu produktivitu

viewport test images /w Retina support
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger

TruPlasma RF Séria 1000 / 3000 (G2/13)

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Úžitok pre zákazníka
  • Doplnkové výbavy
  • Systémové konštrukčné diely
  • Vysokofrekvenčný systém
  • Viac Menej
  VF generátory novej generácie

  Pri povrstvovaní alebo vytváraní štruktúr na povrchoch materiálov je rozhodujúce stabilné a opakovateľné dodávanie prúdu plazmy. VF generátory v TruPlasma RF Sérií 1000 / 3000 (G2/13) vybavené modernou výkonovou elektronikou na to ponúkajú najlepšie predpoklady: Vďaka ich stabilnému výstupnému výkonu a vysokej presnosti regulácie Vám zabezpečia najlepšie výsledky pri súčasne vysokej produktivite.

  Vysoká presnosť a opakovateľnosť

  Technológia CombineLine: optimálny výkon procesov vďaka skutočnej výstupnej impedancii 50 Ohm.

  Nezávislosť od dĺžky VF kábla

  Už žiadne nastavovanie dĺžky káblov – absolútna novinka vo VF oblasti!

  Robustnosť a bezpečnosť

  Technológia CombineLine: spoľahlivá ochrana proti odrazenému výkonu pri chybnom nastavení.

  Efektivita a hospodárnosť

  Účinnosti až do 80 % umožňujú zníženie nákladov na energie až o 50 %.

  Koncepcia chladenia bez ventilátora

  Žiadne zohrievanie alebo znečisťovanie okolitého vzduchu, preto je možné používanie v čistých prevádzkach.

  VF generátor TruPlasma RF 3006

  Ideálne na povrchové úpravy plochých obrazoviek

  VF generátory TruPlasma Série RF 1000 / 3000 (G2/13) sú ideálne na procesy plazmy ako RIE, ALD, PECVD a RF pokovovanie rozprašovaním. Tieto procesy sa používajú okrem iného pri výrobe polovodičových prvkov a mikromechanických systémov (MEMS) ako aj pri vytváraní povrchových vrstiev plochých obrazoviek a solárnych článkov.

  Výroba solárnych článkov

  Typická oblasť použitia: solárny priemysel

  Typické oblasti použitia TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) sú pri náročných procesoch PECVD, leptania a VF pokovovania rozprašovaním v solárnom priemysle.

  Ideálne vhodné na procesy leptania a nanášania

  Výroba polovodičov

  Pri výrobe polovodičov sa používajú rôzne procesy plazmy, od procesov úberu materiálu cez suché leptanie až po ťahanie zóny pri výrobe čistého kremíka. Generátory zariadenia TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) poskytujú všetky predpoklady pre stabilné a na konkrétny proces prispôsobené napájanie elektrickým prúdom, tak aby bolo možné docieliť excelentné, opakovateľné výsledky.

  TruPlasma RF 1002
  TruPlasma RF 1003
  TruPlasma RF 3006
  Vysokofrekvenčný výstup      
  Výstupný výkon 2 kW 3 kW 6 kW
  Menovitý výkon 2 kW 3 kW 6 kW
  Impendancia pri menovitom zaťažení 50 Ω 50 Ω 50 Ω
  Výstupná frekvencia 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz
  Údaje sieťového pripojenia      
  Sieťové napätie 200 - 480 V 200 - 480 V 200 - 480 V
  Sieťová frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
  Príkon v sieti 3,1 kVA 4,3 kVA 7,9 kVA
  Účinník 0,95 0,95 0,95
  Komunikačné rozhrania      
  Rozhrania Sync Áno Áno Áno
  Analógové/digitálne Áno Áno Áno
  RS 232 / RS 485 Áno Áno Áno
  PROFIBUS Áno Áno Áno
  EtherCAT Áno Áno Áno
  DeviceNet Áno Áno Áno
  Teleso      
  Hmotnosť 18 kg 18 kg 38 kg
  Stupeň ochrany IP 30 30 30
  Požiadavky na chladenie      
  Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar
  Min. rozdiel tlaku 1,1 bar 1,1 bar 1,1 bar
  Min. prietokové množstvo 4 l/min 4 l/min 8 l/min
  Teplota chladiaceho prostriedku 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 1
  Všeobecne      
  Celková účinnosť 80 % 80 % 80 %
  Certifikáty / štandardy Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs
  Podmienky okolia      
  Vonkajšia teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
  Vlhkosť vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
  Barometrický tlak 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  Integrovaná technológia CombineLine

  Optimálne prispôsobenie k Vášmu procesu

  Inteligentné párovanie TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) v reálnom čase prispieva k rýchlemu a priamemu prispôsobeniu impedancie na 50 Ohm. Vďaka patentovanej technológii CombineLine sa spoľahlivo predchádza odchýlkam plazmy a znečisteniu, koncepcia chladenia bez ventilátora znižuje mieru výpadkov, zvyšuje efektivitu a umožňuje použitie v čistých prevádzkach.

  VF generátor pre paralelné oscilačné obvody

  Maximálna efektivita a flexibilita

  Vďaka najvyšším účinnostiam až do 80 % znížite Vaše náklady na energiu v porovnaní s bežnými generátormi až o 50 %. Početné dostupné rozhrania (konfigurovateľné analógové rozhranie, RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) zjednodušujú integráciu do jestvujúcich zariadení, vďaka integrovaným zdrojom s ultra širokým rozsahom (200-480 VAC) nie sú potrebné technické úpravy. Kompaktná konštrukcia napriek vysokej hustote výkonu (19-palcový resp. ½-19 palcový zásuv) umožňuje integrovanie s úsporou miesta do každého výrobného zariadenia.

  TruPlasma RF_Systemport

  TRUMPF SystemPort

  SystemPort umožňuje uzatvorený regulačný okruh pomocou merania RF signálu priamo na vstupe a výstupe adaptačného sieťového systému. RF generátor má k dispozícii všetky namerané hodnoty. Vďaka tomu môžete lepšie sledovať parametre procesu, chrániť adaptačný sieťový systém a zaručiť včasné rozpoznanie Arc. Kompletný RF systém je teda možné riadiť prostredníctvom jednotlivých prípojok generátora.

  Rozličné doplnkové výbavy Vám umožňujú optimálne zladenie VF generátora s Vašimi aplikáciami.

  VF-Arc manažment

  Premyslený Arc manažment je ideálnym modulom pre najlepšiu kontrolu procesov plazmy. Cielené rozpoznanie Arc garantuje najvyššiu možnú produktivitu a zároveň chráni produkt a zariadenie.

  Auto Frequency Tuning

  Patentované riešenie Auto Freuquency Tuning umožňuje simultánne a rýchle nastavenie frekvencie a garantuje optimálnu súhru medzi generátorom a adaptačným sieťovým systémom (matchbox). Vďaka tejto patentovanej technike už lokálne minimum nie je žiadnou prekážkou: RF systém sa privedie na optimum a tak umožní najlepšie výsledky procesu a vysokú opakovateľnosť.

  Všetky komponenty TRUMPF RF systému sú navzájom optimálne zosúladené.

  RF systémové riešenie : Matchbox pre najvyššiu stabilitu procesov
  Adaptačný sieťový systém pre TruPlasma Match Série 1000 (G2/13)

  TruPlasma Match: sieťové systémy prispievajú k optimálnemu prenosu výkonu z generátora do výboja plazmy. Prevádzka adaptačného sieťového systému sa môže vykonávať buď samostatne alebo prostredníctvom inteligentného spojenia generátora a adaptačného sieťového systému, takzvaného SystemPort.

  Hlavný oscilátor na stabilizáciu kritických synchrónnych procesov plazmy
  Hlavné oscilátory

  Pomocou hlavných oscilátorov je možné stabilizovať a optimalizovať kritické synchrónne procesy plazmy. Integrovaný digitálny frekvenčný a fázový syntetizátor prispieva k vysokej stabilite frekvencie a fáz a umožňuje nastavenie dĺžky fáz po veľmi malých krokoch. Možné je zvoliť z rôznych verzií hlavných oscilátorov pre frekvenciu 13,56 MHz ako aj rôzne kombinácie frekvencií.

  VF prepínač na využívanie VF generátora pre flexibilné systémy plazmy
  VF prepínač

  VF prepínač umožňuje viacnásobné využitie VF generátora pre rôzne stanice procesov plazmy, napríklad na dodávku prúdu sekvenčných procesov alebo pri systémoch s rôznymi miestami prípojky. Dostupné sú rôzne VF prepínače vo dvoch výkonových triedach ako aj s 2, 3 alebo 4 výstupmi.

  Koaxiálny kábel na prenos špecifikovaného výkonu
  Koaxiálny kábel

  Na prenos VF výkonu ponúka TRUMPF Hüttinger koaxiálny kábel, ktorý je skonštruovaný špeciálne na prevádzku v 50-ohmových systémoch.

  Generátor a adaptačný sieťový systém: Perfektne vzájomne zladené systémové riešenie

  Perfektne vzájomne zladené: TRUMPF RF systém

  Plazmové procesy sa správajú ako zložitá, premenlivá záťaž, ktorá musí plynulo nasledovať zdroj prúdu cez generátor. Starajú sa o to aktívne adaptačné sieťové systémy, tzv. matchbox, ktoré v každom momente zabezpečujú presné nastavenie pre optimálnu impedanciu 50 Ohm. Vzniká tak perfektne vzájomne zosúladené systémové riešenie, TRUMPF RF systém. Pomocou rôznych prípojok, o.i. EtherCAT, môžete generátor a Matchbox veľmi jednoducho integrovať do Vášho jestvujúceho prostredia procesov a vďaka inteligentnému spojeniu generátora a adaptačného sieťového systému , takzvaného SystemPort, dosiahnuť optimálne systémové riešenie.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Poznámky pod čiarou
  • Teplota chladiacej kvapaliny musí byť vyššia ako rosný bod v miestnosti, aby sa zabránilo kondenzácii.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  Ideal geeignet für Großflächenbeschichtung
  Napájanie elektrickým prúdom pre Váš proces plazmy

  Plazmové generátory TRUMPF Hüttinger ponúkajú široké výkonové a frekvenčné spektrum. Informujte sa tu o našich produktoch.

  RF-Systemlösung : Matchbox für höchste Prozessstabilität
  Inteligentné párovanie meraním v reálnom čase

  Nové adaptačné sieťové systémy pre TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) optimálne dopĺňajú naše RF generátory a dopomáhajú k celkovému riešeniu: RF systému TRUMPF.

  Services_Electronics_Technical_Support
  Servis ako žiaden iný

  Vďaka zmluve o údržbe nastavenej na mieru dosiahnete najvyššiu pohotovosť generátorov zároveň s prehľadom nákladov na údržby a prevádzku.

  Kontakt

  Klaus Nock
  Predaj, Plasma
  Fax +49 761 89711150
  E-mail

  Na stiahnutie

  Brožúra TruPlasma RF Séria 1000 3000
  Brožúra TruPlasma RF Séria 1000 3000
  pdf - 337 KB
  Brožúra TruPlasma RF System
  pdf - 6 MB
  Servis & Kontakt