Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
VHF generátor Séria 3000
VHF generátor Séria 3000
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger

TruPlasma VHF Séria 3000

Stvorené na všetky požiadavky

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Úžitok pre zákazníka
  • Doplnkové výbavy
  • Softvér
  • Systémové konštrukčné diely
  • Vysokofrekvenčný systém
  • Viac Menej
  Inovatívna, stavebnicová, nastaviteľná: Nová platforma generátorov firmy TRUMPF Hüttinger

  Generátory TruPlasma VHF Série 3000 sú vytvorené na základe inovatívnej koncepcie platformy, ktorá umožňuje najvyššie hustoty výkonu a spĺňa najnáročnejšie požiadavky procesov. Stavebnicová a len vodou chladená konštrukcia umožňuje zmenu výstupného výkonu až na 80 kW. Okrem toho sa kompaktné VHF generátory vyznačujú vysokou hospodárnosťou a robustnou konštrukciou.

  Presné a rýchle arbitrárne tvarovanie pulzu

  Ponúka najlepšiu kontrolu procesov plazmy k jestvujúcim Single a Multi-Level pulzom.

  Minimálna doba rampy < 150 ns

  Vďaka tomu je možné veľmi flexibilné riadenie vlastností generátora pri zapaľovaní.

  Šikovný Auto Frequency tuning

  Automatické nastavenie frekvencie pre vytvorenie optimálnej súhry medzi generátorom a adaptačným sieťovým systémom (matchbox).

  Spoľahlivá a zdokonalená kontrola nad procesom

  Excelentné, opakovateľné výsledky procesu vďaka vysoko presnej digitálnej modulácii frekvencie.

  Nezávislosť od dĺžky kábla

  Nie je potrebné žiadne nastavovanie dĺžky VF kábla pri zmenách procesu, preto sú časy osadzovania kratšie.

  Robustná konštrukcia

  Spoľahlivá funkcia generátora vďaka technológii CombineLine, aj pri chybnom nastavení.

  Typická oblasť použitia TruPlasma VHF Série 3000: výroba solárnych buniek

  Výroba solárnych článkov

  V oblasti fotovoltaiky je množstvo oblastí použitia pre energiu procesu ušitú na mieru. Používajú sa tu rôzne procesy plazmy pre nános a úber materiálu, napr. pre procesy pokovovania rozprašovaním, PECVD a procesy leptania. Generátory TruPlasma VHF Série 3000 je možné optimálne upraviť pre konkrétny proces, rýchly Arc manažment pritom umožňuje stabilné ovládanie plazmy. Vďaka tomu sú garantované excelentné výsledky procesov a vysoká produktivita.

  Ideálne vhodné na procesy leptania a nanášania

  Výroba polovodičov

  Pri výrobe polovodičov sa používajú rôzne procesy plazmy, od procesov úberu materiálu cez suché leptanie až po ťahanie zóny pri výrobe čistého kremíka. Generátory zariadenia TruPlasma VHF Série 3000 poskytujú všetky predpoklady pre stabilné a na konkrétny proces prispôsobené napájanie elektrickým prúdom, tak aby bolo možné docieliť excelentné, opakovateľné výsledky.

  SF zdroj prúdu špičkovej triedy na povrchové úpravy plochých obrazoviek

  Ideálne na povrchové úpravy plochých obrazoviek

  Generátory TruPlasma VHF Série 3000 sú ideálne na procesy plazmy ako RIE, ALD, PECVD a RF pokovovanie rozprašovaním. Tieto procesy sa používajú okrem iného pri výrobe polovodičových prvkov a mikromechanických systémov (MEMS) ako aj pri vytváraní povrchových vrstiev plochých obrazoviek a solárnych článkov.

  TruPlasma VHF 3005
  Vysokofrekvenčný výstup  
  Výstupný výkon 5 kW
  Menovitý výkon 5 kW
  Impendancia pri menovitom zaťažení 50 Ω
  Výstupná frekvencia 40,68 MHz
  Údaje sieťového pripojenia  
  Sieťové napätie 200 - 480 V
  Sieťová frekvencia 50-60 Hz
  Príkon v sieti 18 kVA
  Účinník 0,95
  Komunikačné rozhrania  
  Rozhrania Sync Áno
  Analógové/digitálne Áno
  RS 232 / RS 485 Áno
  PROFIBUS Áno
  EtherCAT Áno
  DeviceNet Áno
  Teleso  
  Hmotnosť 55 kg
  Stupeň ochrany IP 30
  Požiadavky na chladenie  
  Max. tlak vody 7 bar
  Min. rozdiel tlaku 2 bar
  Min. prietokové množstvo 8 l/min
  Teplota chladiaceho prostriedku 5 °C - 35 °C 1
  Všeobecne  
  Celková účinnosť 75 %
  Certifikáty / štandardy Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs
  Podmienky okolia  
  Vonkajšia teplota 5 °C - 40 °C
  Vlhkosť vzduchu 5 % - 85 %
  Barometrický tlak 79,5 kPa - 106 kPa
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  Technológia combine-line pre TruPlasma VHF Série 3000

  Flexibilné prispôsobenie k procesu

  Stavebnicová koncepcia platformy zariadenia TruPlasma VHF Série 3000 umožňuje nastavenie výstupného výkonu až na 80 kW. Vďaka implementovanej technológii CombineLine sa generátor správa aj pri chybnom nastavení veľmi robustne. Jeho ďalšia frekvenčná oblasť ako aj premenné sieťové napätie a dĺžka káblov umožňujú flexibilné nastavenbie pre rôzne aplikácie a krajiny nasadenia.

  VF generátor pre paralelné oscilačné obvody

  Najvyššia efektivita a hospodárnosť

  VF generátory TruPlasma VHF Série 3000 sú celé vybudované v najmodernejšej polovodičovej technike s výkonovými tranzistormi LDMOS. Planárna konštrukčná technika s veľkou integrácikou umožňuje najvyššie hustoty výkonu súčasne pri vysokej energetickej efektivite a patrične zníženému chladiacemu výkonu. Vďaka tomu ponúka táto séria v tejto frekvenčnej oblasti doposiaľ nedosiahnutú hospodárnosť a znižuje prevádzkové náklady bežné na trhu.

  TruPlasma RF_Systemport

  TRUMPF SystemPort

  SystemPort umožňuje uzatvorený regulačný okruh pomocou merania RF signálu priamo na vstupe a výstupe adaptačného sieťového systému. RF generátor má k dispozícii všetky namerané hodnoty. Vďaka tomu môžete lepšie sledovať parametre procesu, chrániť adaptačný sieťový systém a zaručiť včasné rozpoznanie Arc. Kompletný RF systém je teda možné riadiť prostredníctvom jednotlivých prípojok generátora.

  Rozličné doplnkové výbavy Vám umožňujú optimálne zladenie VHF generátora s Vašimi aplikáciami.

  Smart Auto Frequency Tuning

  Patentované riešenie Auto Freuquency Tuning umožňuje simultánne a rýchle nastavenie frekvencie a garantuje optimálnu súhru medzi generátorom a adaptačným sieťovým systémom (matchbox). Vďaka tejto patentovanej technike už lokálne minimum nie je žiadnou prekážkou: RF systém sa privedie na optimum a tak umožní najlepšie výsledky procesu a vysokú opakovateľnosť.

  Arc manažment

  Premyslený Arc manažment je ideálnym modulom pre najlepšiu kontrolu procesov plazmy. Cielené rozpoznanie Arc garantuje najvyššiu možnú produktivitu a zároveň chráni produkt a Vaše zariadenie.

  Flexibilné tvarovanie pulzu

  Flexibilné tvarovanie pulzu: Tvar výstupného signálu je možné nastaviť ľubovoľne podľa konkrétnych požiadaviek procesu.

  Softvér TruControl Power príjemný na obsluhu

  TruControl Power

  Riadiaci softvér TruControl Power príjemný na obsluhu umožňuje komfortné uvedenie do prevádzky a bezpečné sledovanie VF generátora resp. celého TRUMPF RF systému počas priebehu procesu.

  Voľbou vhodných komponentov systému môžete optimálne prispôsobiť VHF generátor podľa požiadaviek Vašich aplikácií.

  RF systémové riešenie: Matchbox pre najvyššiu stabilitu procesov
  Matchbox

  TruPlasma Match: sieťové systémy prispievajú k optimálnemu prenosu výkonu z generátora do výboja plazmy. Prevádzka adaptačného sieťového systému sa môže vykonávať buď samostatne alebo prostredníctvom inteligentného spojenia generátora a adaptačného sieťového systému, takzvaného SystemPort.

  Sada príslušenstva TruPlasma Séria VHF
  Sada príslušenstva

  Sadu tvorí adaptér pre vodné prípojky, sada pre zdroj HARTING AC, spojka (jumper) pre funkciu Interlock, adaptér z LEMO EPL na BNC female (pre konektor Clock a Pulse sync)

  Hlavný oscilátor na stabilizáciu kritických synchrónnych procesov plazmy
  Hlavné oscilátory

  Pomocou hlavných oscilátorov je možné stabilizovať a optimalizovať kritické synchrónne procesy plazmy. Integrovaný digitálny frekvenčný a fázový syntetizátor prispieva k vysokej stabilite frekvencie a fáz a umožňuje nastavenie dĺžky fáz po veľmi malých krokoch. Možné je zvoliť z rôznych verzií hlavných oscilátorov pre frekvenciu 13,56 MHz ako aj rôzne kombinácie frekvencií.

  VHF generátor Séria 3000
  VF prepínač

  VF prepínač umožňuje viacnásobné využitie VF generátora pre rôzne stanice procesov plazmy, napríklad na dodávku prúdu sekvenčných procesov alebo pri systémoch s rôznymi miestami prípojky. Dostupné sú rôzne VF prepínače vo dvoch výkonových triedach ako aj s 2, 3 alebo 4 výstupmi.

  Koaxiálny kábel na prenos špecifikovaného výkonu
  Koaxiálny kábel

  Na prenos VF výkonu ponúka TRUMPF Hüttinger koaxiálny kábel, ktorý je skonštruovaný špeciálne na prevádzku v 50-ohmových systémoch.

  Generátor a adaptačný sieťový systém: Perfektne vzájomne zladené systémové riešenie

  Perfektne vzájomne zladené: TRUMPF RF systém

  Plazmové procesy sa správajú ako zložitá, premenlivá záťaž, ktorá musí plynulo nasledovať zdroj prúdu cez generátor. Starajú sa o to aktívne adaptačné sieťové systémy, tzv. matchbox, ktoré v každom momente zabezpečujú presné nastavenie pre optimálnu impedanciu 50 Ohm. Vzniká tak perfektne vzájomne zosúladené systémové riešenie, TRUMPF RF systém. Pomocou rôznych prípojok, o.i. EtherCAT, môžete generátor a Matchbox veľmi jednoducho integrovať do Vášho jestvujúceho prostredia procesov a vďaka inteligentnému spojeniu generátora a adaptačného sieťového systému , takzvaného SystemPort, dosiahnuť optimálne systémové riešenie.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  Poznámky pod čiarou
  • Teplota chladiacej kvapaliny musí byť vyššia ako rosný bod v miestnosti, aby sa zabránilo kondenzácii.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  Ideal geeignet für Großflächenbeschichtung
  Napájanie elektrickým prúdom pre Váš proces plazmy

  Plazmové generátory TRUMPF Hüttinger ponúkajú široké výkonové a frekvenčné spektrum. Informujte sa tu o našich produktoch.

  RF-Systemlösung : Matchbox für höchste Prozessstabilität
  Inteligentné párovanie meraním v reálnom čase

  Nové adaptačné sieťové systémy pre TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) optimálne dopĺňajú naše RF generátory a dopomáhajú k celkovému riešeniu: RF systému TRUMPF.

  Services_Electronics_Training
  Individuálne školenia pre zákazníkov sú našou silnou stránkou

  Skúsení servisní technici sprostredkujú fundované vedomosti, ktoré sú obsahom ušité na mieru požiadaviek účastníkov.

  Kontakt

  Klaus Nock
  Predaj, Plasma
  Fax +49 761 89711150
  E-mail

  Na stiahnutie

  Brožúra TruPlasma RF System
  Brožúra TruPlasma RF System
  pdf - 6 MB
  Leták TruPlasma VHF Séria 3000
  pdf - 1 MB
  Servis & Kontakt