Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Výhody batériových meničov TRUMPF

Menič tvorí jadro Vašej integrácie do siete. Konfigurovateľné ako sieľové pripojenie, lokálna alebo mikro sieť ponúka zariadenie série TruConvert firmy TRUMPF Hüttinger flexibilné riešenia pre mnohé aplikácie akumulátorov. Stavebnicový systém je možné prispôsobovať a nastavovať veľmi individuálne. Vďaka tomu profitujete na viacero spôsobov – nie je podstatné či ste integrátor systému alebo pracujete v živnostenskom a priemyselnom segmente. Pri cenovo výhodnej výrobe Vám poskytujú kompaktné systémy energetických akumulátorov veľmi vysoký elektrický príkon, zároveň pri výrazne zníženej strate energie. Všetky tieto výhody ponúka TRUMPF Hüttinger v jedinom type batériového meniča. Vďaka viac ako 30 ročným skúsenostiam vo vývoji vysoko kvalitných systémov napájania prúdom sme vyvinuli generáciu meničov, ktoré optimálne spĺňajú všetky požiadavky. Výsledok: Bezkonkurenčná flexibilita pri bezkonkurenčnej veľkosti.

Ako funguje menič?

Batériové meniče zapojené do siete umožňujú výmenu energií s napájacou sieťou a dokážu ukladať prostredníctvom Systému manažmentu energie (EMS) prebytočnú energiu z obnoviteľných zdrojov, aby ju v potrebný čas opäť vydali. Meniče ako riešenie lokálnej a mikro siete vytvárajú svoju vlastnú sieť a môžu byť integrované so solárnymi zariadeniami ako aj generátormi do kompletných systémov napájania.

Kde sa používajú batériové meniče?

Batériové meniče stabilizujú a optimalizujú priemyselné siete. Okrem toho sa používajú v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie (solárna, veterná elektráreň, kogenerácia (KWK)). Okrem toho je možné ich nájsť aj v konštrukciách nabíjačiek pre osobné automobily, vysokozdvižné vozíky alebo golfové vozíky ako aj v riešeniach nezapojených do siete a sebestačných riešeniach, napríklad pri anténových stožiaroch alebo lodiach.

Ktoré technológie akumulátorov sa používajú pri meničoch?

Batériové meniče je možné konfigurovať ako akumulátorové riešenia s olovenými akumulátormi, batériami Redox Flow, Li-Ion alebo Second Life podľa požiadaviek zákamzníka.

Ein zukunftsorientiertes System: Batteriewechselrichter in Kombination mit regenerativen Energiequellen und als Micro-Grid-Lösung

Durch eine Vielzahl kundenspezifischer Konfigurationen kann das Batteriespeichersystem immer an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Der Erweiterung um zusätzliche Energiequellen oder einer E-Ladestation steht nichts mehr im Wege.

Pozrite si viac

TOP 5 výhod meničov TRUMPF

Výhoda 1: Takmer nekonečné možnosti integrácie do rozvodnej siete

Či už otvorená sieť, mikro sieť (droop control) alebo "virtuálna" impedancia – naše systémy Vám ponúkajú extrémne vysokú mieru flexibility pri integrovaní do siete. Zariadenie TruConvert AC 3025 je tak vybavené "virtuálnou" impedanciou a simuluje zotrvačnosť rotujúceho synchrónneho stroja. To umožňuje prevádzku ako zdroj napätia, rovnako ako Vašu lokálnu sieť.

Výhoda 2: Prevádzka 0 – 75V pre všetky batérie Redox-Flow

Séria TruConvert pokrýva celý rozsah napätí batérií od 0 do 75 V. Preto môže prebiehať tvorba elektrolytu pri 0 V. Vďaka tomu je prídavná jednotka pri tvorbe batérie Redox-Flow zastaraná.

Výhoda 3: Široký rozsah napätia pre všetky druhy batérií Li-Ion

TRUMPF Hüttinger ponúka riešenia pre široký rozsah napätí od 48V do 900 V, buď ako prame spojenia striedavého prúdu (AC) alebo menič DC-DC. Vďaka tomu Vám umožníme veľmi vysoký stupeň voľnosti pri konštruovaní batérie (počet článkov).

Výhoda 4: Dlhá životnosť a vysoká pohotovosť

Nižšie straty zvyšujú efektivitu a zároveň znižujú náklady na chladenie. Znižuje to nároky na chladenie a predlžuje životnosť, pretože polovodičové komponenty výrazne pomalšie starnú. Okrem toho profitujete z veľmi vysokej dostupnosti systému; vďaka paralelnému zapojeniu viacerých komponentov je Váš systém kvázi vždy pripravený na prevádzku.

VF generátor pre paralelné oscilačné obvody

Výhoda 5: Minimálne prevádzkové náklady

Batériové meniče TRUMPF umožňujú "Úplné redukovanie neplánovaných odstávok". Umožňuje to priemyselný dizajn ako aj celosvetová servisná sieť spoločnosti TRUMPF. Vďaka monitorovaniu údajov v reálnom čase a diagnostike na diaľku budete pripravení na Priemysel 4.0. Všetky komponenty je možné spojiť s úložiskom (cloud) cez zabezpečené OPC UA. Rýchly komunikačný protokol na báze Ethernetu umožňuje veľké prúdenie údajov v reálnom čase. Podporovaný je aj learning stroja na báze údajov ako aj optimálnych intervalov údržby.

Objavte naše batériové meniče TruConvert

Nová stavebnicová generácia obojsmerných meničov je bola vyvinutá špeciálne pre energeticky efektívnu prevádzku systému batérií Redox-Flow a Li-Ion. Je koncepciou budúcnosti pre výrobcov batérií, systémových integrátorov a užívateľov.

K produktu

Prehľad výhod podľa kategórie batérií

Batérie Redox-Flow

Batérie Redox-Flow Vám umožňujú vysokú mieru voľnosti pri konštruovaní batérií a nepotrebujú žiadnu prídavnú jednotku. Veľká výhoda je v kompatibilite resp. schopnosti spolupráce s viacerými technológiami meničov (od iných dodávateľov). Užívatelia sa môžu v prípade potreby (skrat) spoľahnúť na bezpečný systém a výrazne znížia náklady na servis a opravy, pretože nízkonapäťové a vyskonapäťové časti sú izolované, čím je obmedzené šírenie chyby.

Batérie Li-Ion

Batérie Li-Ion je možné navrhovať veľmi jednoducho, najmä čo sa týka počtu článkov batérie. Môžete vytvoriť rôzne jednotky od 25 kW až do MW; musí byť známa len špecifikácia produktu. Bez komplikácií je možné realizovať neskoršie dopĺňanie. Celkovo profitujete z výrazne vyššej redundancie v celom systéme.

Integrovanie do siete

Môžete použiť tú istú konštrukciu pre viacero regiónov na svete (nízke a stredné napätie) a pokryť tým trhy v oblastiach vyšších výkonov. Skladovanie na mieste je jednoduché, pretože postačuje objednať len jeden model. Pomocou akumulátorového systému je možné vytvoriť vlastnú sieť a napájať každý druh záťaže (asymetrická, jednofázová). Integrovanie do mikro siete nie je komplikované - bez dodatočnej komunikácie alebo prepojenia vodičmi medzi DER (Distributed Energy Resources).

Integrácia do systému

Vysoká hustota a kompaktná konštrukcia riešení ukladania TRUMPF Vám výrazne zjednodušujú možnosti plánovania mechanických konštrukcií. Stavebnicová konštrukcia umožňuje redundanciu pri minimálnych nákladoch: V prípade výpadku jedného zariadenia môžu kompenzovať zaťaženie stále bežiace zariadenia.

Objavte naše batériové meniče TruConvert

Nová stavebnicová generácia obojsmerných meničov je bola vyvinutá špeciálne pre energeticky efektívnu prevádzku systému batérií Redox-Flow a Li-Ion a je koncepciou budúcnosti pre výrobcov batérií, systémových integrátorov a užívateľov.

K produktu

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt