Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Pomocou týchto strojov budete tlačiť amorfne – dokonca aj sériovo

Skutočný ideálny tím - 3D tlač a amorfné kovy. Alebo inak povedané: systém TruPrint firmy TRUMPF a špeciálne optimalizovaný, vysoko čistý prášok firmy Heraeus AMLOY. Pretože zariadenia TruPrint 1000 a 2000 sú mimoriadne vhodné na tlač amorfných kovov. Malé priemery lúča umožňujú dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu. Vďaka tomu sa zjednoduší, prípadne vôbec nie je potrebná následná úprava povrchu. Prebytočný prášok je možné "inertne", teda v ochrannej atmosfére, upraviť pre ďalší proces 3D tlače. Chráni to materiál pred škodlivými vplyvmi ako je kyslík, ktorý rýchlo reaguje s kovovými sklami. S priemerom lúča 55 µm vytvára laser malú taveninu. Teplo je odvádzané rýchlo a dodrží sa kritická rýchlosť ochladzovania 200 Kelvinov za sekundu. Kov tak nemôže kryštalizovať. V zariadení TruPrint 2000 osvitujú celý pracovný priestor dokonca dva lasery výkonu 300 W. Takto je možné vysoko kvalitne a produktívne sériovo vyrábať amorfné komponenty. Vďaka monitorovaniu stavu, práškového lôžka a taveniny (Condition Monitoring, Powder Bed Monitoring, Melt Pool Monitoring) je okrem toho možné včas identifikovať vznik chyby v procese. Podarilo sa to.

Opýtajte sa odborníka: Náš špecialista na materiály Christian Schauer vysvetľuje

Christian Schauer predstavuje novú skupinu materiálov - kovové sklá - a ich mimoriadne vlastnosti a možnosti využitia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt