You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Nanášanie prášku | TRUMPF

Práškové laserové naváranie pomocou DepositionLine

Odpoveďou na opotrebovanie alebo potrebu úprav je laserové naváranie. Pomocou TRUMPF DepositionLine vytvoríte na jestvujúcich obrobkoch jednoliatu kovovú vrstvu materiálu. A síce bez straty kvality, tesnú, bez pórov a trhlín.

Manual laser deposition welding

Proces laserového navárania je vďaka TRUMPF DepositionLine výrazne jednoduchší: Na pripravenom povrchu vytvoríte taveninu pomocou lasera. Cez dýzu sa krok za krokom nanáša práškový materiál. Hneď ako prvý materiál vychladne, navaríte ďalšiu vrstvu alebo začnete s následným obrábaním.

TRUMPF DepositionLine

TRUMPF DepositionLine pozostáva z troch hlavných funkčných jednotiek: podávača prášku, trate prísunu prášku a obrábacej optiky s procesnou dýzou.

Podávač prášku sa ako pohyblivá jednotka achádza priamo vedľa laserového obrábacieho stroja. Zmes prášku a plynu z jednotlivých nádob sa v podávači prášku zvedie do prúdu práškovej hmoty a ako presne nastavený prúd sa vedie k dýze na prášok. Integrované senzorové systémy stále zabezpečujú vysokú kvalitu nánosu materiálu.

Obrázok produktu podávač prášku

Zistite viac o laserovom naváraní pomocou technologického balíka DepositionLine

Vstúpte na nové trhy vďaka laserovému naváraniu – od povrchových úprav cez opravy až po 3D tlač: Vďaka nášmu technologickému balíku DepositionLine získate Vaše individuálne riešenie obsahujúce zdroj lúča, podávač prášku, optiku a dýzy.