You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Povrchové opracovanie | TRUMPF
Opracovanie povrchov pomocou laserov TRUMPF

Opracovanie povrchov laserom

Upravené povrchy robia konštrukčné časti odolnejšími voči zaťaženiam. Popri množstve konvenčných postupov existujú aj laserové metódy.

Laserové vytvrdzovanie, pretavovanie a nanášanie robia konštrukčné časti zaťažiteľnejšími: zvyšujú tvrdosť a tuhosť, menia štruktúru povrchu, vytvárajú tlakové pnutia na povrchu alebo nanášajú ochranné vrstvy. Popis laserom a laserové mikroopracovanie taktiež menia povrch obrobku.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt