You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Laserové naváranie | TRUMPF

Práškové naváranie s DepositionLine

Odpoveď na opotrebenie alebo na nevyhnutnosť zmien sa volá laserové naváranie. S TRUMPF Deposition-Line vytvoríte na existujúcich konštrukčných častiach kovový, jednoliaty, materiálový povlak. A síce bez straty kvality, tesný, bez pórov a trhlín.

Proces laserového navárania prostredníctvom TRUMPF DepositionLine je veľmi jednoduchý: Na pripravenom povrchu vytvoríte laserom taveninu. Cez dýzu sa postupne privádza práškový materiál.

Kým vychladne nový materiál, môžete zvárať ďalšiu polohu alebo začať s dodatočným opracovaním.

TRUMPF DepositionLine

TRUMPF DepositionLine pozostáva z troch podstatných funkčných jednotiek: práškového dopravníka, práškovej dopravníkovej dráhy a opracovacej optiky s práškovou dýzou.

Práškový dopravník stojí ako pojazdná jednotka priamo vedľa laserového obrábacieho stroja. Zmes prášku a plynu sa z jednotlivých nádob zlúči v práškovom dopravníku na prúd práškovej hmoty a vedie sa ako presne nastavený prúd k práškovej dýze. Integrované snímačové systémy zabezpečujú vždy vysokú kvalitu materiálového povlaku.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt