Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Rezanie obrobkov z CFK laserom

Rezanie plastov spevnených karbón. vláknami (CFK) laserom

Vysoká pevnosť súčasne pri minimálnej hmotnosti – predovšetkým tým sa vyznačujú kompozitné plasty v porovnaní s vysoko pevnými oceľami alebo hliníkom. Či už uhlíkové, sklené alebo aramidové vlákna – kompozitné plasty sú ideálnym materiálom pre odvetvia, ktoré využívajú množstvo prvkov odľahčenej konštrukcie (napr. v letectve a kozmonautike alebo v automobilovom priemysle a pri výrobe veterných elektrární). Obrábanie vláknových kompozitov je často ale náročné, pretože sú predovšetkým nepoddajné a citlivé. Pri všetkých mechanických procesoch delenia materiálu pritom vznikajú rôznorodé potiaže. Laser naproti tomu ponúka veľký potenciál efektívneho obrábania, pretože pracuje bezkontaktne a úplne bez opotrebovania. Laser teda reže presne dokonca aj tenké materiály z vláknových kompozitov – bez zaťaženia materiálu mechanicky alebo pomocnými látkami.

Rýchle a cenovo výhodné

V porovnaní s alternatívnymi postupmi pracuje laser bezdotykovo a teda úplne bez opotrebovania. Pri zmenách materiálu už nie je nutná výmena nástroja.

Možnosť presného nastavenia

Pomocou lasera je možné selektívne vykonať úber vrstvy živice. Presným dávkovaním energie je možné obrábať dokonca aj najdetailnejšie dielce z vláknových kompozitov.

Vysoká kvalita rezu

Pri delení dielcov z vláknových kompozitov docielia výrobcovia konštantne vysokú kvalitu a opakovateľné výsledky.

Mnohostranné možnosti použitia

Kompozitné plasty je možné nie len jednoducho laserom rezať, ale aj popisovať a dierovať.

Aké výhody má rezanie kompozitných plastov laserom v porovnaní s alternatívnymi metódami?

Rezanie vodným lúčom versus rezanie laserom

Pri rezaní kompozitných plastov vodným lúčom sa často uvoľňuje povrchová vrstva, t.j. vlákna a umelá živica sa oddeľujú. Vysoké sily, ktoré pôsobia na materiál, okrem toho ovplyvňujú kvalitu rezu. Výsledok: vlákna trčia von. Laser naproti tomu reže bezdotykovo, čisto a presne. Pritom sa nepoškodzuje povrchová vrstva, vlákna sa teda neoddeľujú od umelej živice. 

Frézovanie versus rezanie laserom

Aj pri frézovaní sú lom a deformácie negatívnym následkom prenosu síl. Tento proces okrem toho vedie často k vytiahnutiu vlákien (rozstrapkanie). Trieskové procesy sú okrem toho spojené s vysokými nákladmi. Pretože frézky sa na tvrdých vláknach rýchlo opotrebovávajú, takže je nutné meniť ich aj niekoľko krát za smenu. V porovnaní s laserom je často potrebná výmena nástroja aj keď sa mení hrúbka a vlastnosti materiálu. Okrem toho sú výhodou lasera výrazne kratšie doby procesov.

Rezanie kompozitných plastov

Presvedčte sa vo videu, ako TruLaser Cell 7040 bezpečne reže dokonca aj veľmi veľké dielce z plastov spevnených karbónovými vláknami.

Výroba zložitých trojrozmerných obrobkov z plastov spevnených karbónovými vláknami

Vo filme sa dozviete, ako vplýva pozitívne presnosť lasera pri rezaní predlisovaných materiálov.

Rôzne spôsoby rezania kompozitných plastov laserom

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt