Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vŕtanie

Laserový lúč vytvára pri vŕtaní laserom bezdotykovo najjemnejšie až väčšie otvory do rôznych materiálov.

Krátky laserový pulz s vysokou hustotou výkonu dodáva pri vŕtaní laserom do obrobku energiu vo veľmi krátkom čase. Tým sa materiál taví a odparuje. Čím väčšia je energia pulzu, tým viac materiálu sa roztaví a odparí. Pri odparení sa náhle zvyšuje objem materiálu vo vyvŕtanom otvore a vzniká vysoký tlak. Tento tlak pary uvoľňuje roztavený materiál z vyvŕtaného otvoru.

Zvláštnosť predstavuje opracovanie laserom s lasermi s ultrakrátkymi pulzmi v oblasti pikosekúnd. Pritom sa materiál priamo odparuje sublimáciou z pevného stavu bez roztavenia materiálu - konštrukčná časť sa pritom nezahreje.

Behom času sa zo základného princípu vyvinulo viac postupov vŕtania:

Einzelpulsbohren (links) und Perkussionsbohren (rechts).

Vŕtanie jednotlivými pulzmi a nárazové vŕtanie

V najjednoduchšom prípade vytvorí jednotlivý laserový pulz otvor s porovnateľne vysokou energiou pulzu. Týmto spôsobom je možné veľmi rýchlo vytvoriť veľa otvorov. Pri nárazovom vŕtaní vzniká otvor pôsobením viacerých laserových pulzov s krátkym trvaním pulzu a energie pulzu. Tento postup vŕtania dodáva hlbšie a presnejšie otvory ako vŕtanie jednotlivými pulzmi. Nárazové vŕtanie umožňuje okrem toho menšie priemery otvoru.

Trepanierbohren

Trepanačné vŕtanie

Pri trepanovaní vzniká otvor tiež prostredníctvom viacerých laserových pulzov. Laser najskôr vyvŕta počiatočný otvor pomocou nárazového vŕtania. Laser následne zväčší počiatočný otvor, pričom sa pohybuje vo viacerých, zväčšujúcich sa kruhovitých dráhach cez obrobok. Najväčšia časť roztaveného materiálu sa pritom odvedie nadol z vyvŕtaného otvoru.

Helixbohren

Špirálové vŕtanie

Na rozdiel od trepanovania sa pri špirálovom vŕtaní nevytvára žiadny počiatočný otvor. Laser sa už pri prvých pulzoch pohybuje po kruhovitej dráhe cez obrobok. Preto vystupuje nahor veľa materiálu. Laser hrubuje do hĺbky v tvare točitých schodov. Pritom je možné sledovať ohnisko, aby ležalo vždy na dne otvoru. Keď laser prenikne materiálom, je možné vykonať ešte niekoľko okruhov. Tieto slúžia na rozšírenie otvoru na spodnej strane a vyhladenie okrajov. So špirálovým vŕtaním je možné vytvárať veľké a hlboké vŕtané otvory s vysokou kvalitou.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt