Voľba krajiny/regiónu a jazyka

H.P. Kaysser GmbH + Co. KG

www.kaysser.de

Firma H.P. Kaysser GmbH z Nellmersbachu pri Stuttgarte patrí k popredným stredným podnikom v oblasti spracovania plechu. Už od roku 1984 sa tam používajú rôzne laserové stroje. Podnik spracováva so svojimi cca. 400 zamestnancami a zamestnankyňami všetko sám, od tabule plechu cez všetky reťazce procesov až po hotový, funkčný dielec. Vďaka 80 rôznym modelom strojov, ktoré sú v nasadení vo firme H.P. Kaysser, je TRUMPF nie len najväčším dodávateľom, ale už mnoho rokov aj partnerom vo vývoji.

Odvetvie
Obrábanie plechu
Počet zamestnancov
417
Sídlo
Leutenbach (Nemecko)

Viac zákaziek, menšie počty kusov

Na svojom online portáli „laserteile4you“ ponúka stredne veľký spracovateľ plechu, firma H.P. Kaysser laserové výpalky a plechové ohýbané dielce. Zákazníci tam objednávajú najmä malé série a očakávajú okamžité dodávky. Pre výrobu vo švábskom podniku to znamená: rýchle zmeny a viac komplexnosti. Firma H.P. Kaysser našla v zariadení TruLaser Center 7030 optimálny stroj, pretože pracuje nie len vysoko produktívne a bezpečne, no predovšetkým veľmi samostatne.

 

Výzvy 

V predchádzajúcich rokoch sa u mnohých zákazkových výrobcov ukázal jednoznačný trend, na ktorý musela nájsť odpoveď aj firma H.P. Kaysser: Viacero zákaziek pri súčsne klesajúcich počtoch kusov na zákazku. Celé plánovanie výroby je preto zložitejšie a dynamickejšie. Preto sú potrebné stroje, ktoré sú vysoko produktívne, majú bezpečné procesy a pracujú samočinne. Analýzy podniku okrem toho došli k záveru, že vysoko automatizované zariadenie s vysokým výkonom má pre firmu H.P. Kaysser zmysel len vtedy, keď bude pripojené na sklad s automatickým prísunom surového materiálu. Ponuka firmy TRUMPF na testovanie nového laserového plnoautomatického zariadenia TruLaser Center 7030, teda prišla v pravý čas.

Ak je TruLaser Center 7030 správne napojený, dokáže vyrábať dielce v štyroch až piatich rôznych typoch plechu na hodinu.

Thomas Kaysser
Riaditeľ

Zariadenie TruLaser Center 7030 je mimoriadne vhodné na citlivé materiály. Spočiatku sme mali v úmysle vyrábať malé počty kusov, teraz ho používame s ohľadom na kapacitu nášho skladu na stredné série od 100 kusov.

Alexander Knauer

Riešenia   Aby bolo možné denne spracovávať v malých sériách mnoho rôznych materiálov, nevyhnutným predpokladom vo firme H.P. Kaysser bol automatizovaný prísun surového materiálu pomocou napojenia na sklad. V tesnej spolupráci s firmou TRUMPF sa podarilo nájsť optimálne riešenie: Jestvujúci sklad STOPA s 54 miestami sa pripojil k zariadeniu TruCenter 7030, aby bolo možné zariadenie optimálne integrovať do závodu z hľadiska materiálového toku.  

 

Realizácia   Dva roky mala firma H.P. Kaysser čas naplno testovať v prevádzke ako testovací zákazník nové laserové plnoautomatické zariadenie. Podľa vyjadrenia riaditeľa, Thomasa Kayssera, nadšenie zavládlo rýchlo najmä vďaka úspešnému pripojeniu na sklad. Keďže sa odbremenili zamestnanci, bolo možné lepšie vopred naplánovať procesy a dalo sa flexibilne realizovať aj expresné objednávky. H.P. Kaysser používa zariadenie TruLaser Center 7030 najmä na obrábanie nereze, hliníka a pozinkovaného plechu v hrúbkach od jedného do troch milimetrov. Stroj sa osvedčil v prevádzke najmä pri citlivých materiáloch. Podnik plánoval pôvodne s malými počtami kusov, no H.P. Kaysser dnes využíva zariadenie TruLaser Center 7030, pri zohľadnení možností skladovania, na stredné série od 100 kusov.

 

Výhľad   V spojení s ďalšími ôsmimi laserovými zariadeniami sa TruLaser Center 7030 perfektne začlenil do reťazca procesov vo firme H. P. Kaysser. Vedenie podniku touto investíciou prijalo dlhodobé rozhodnutie: „Stroj nás bude vďaka svojej novej koncepcii sprevádzať do ďalšieho desaťročia.“


Zistite viac o našom stroji TruLaser Center 7030