Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Keller Laser AG

www.kellerlaser.ch

Od rezania laserom, ohraňovania cez zváranie a práškovú povrchovú úpravu až po montáž alebo ešte oveľa viac – rodinný podnik Keller Laser AG zo švajčiarskeho Trimmisu pokrýva celý reťazec spracovania plechu. Firma Keller Laser začala v roku 1995 s jedným laserovým obrábacím strojom a jedným zamestnancom, dnes zamestnáva vo veľkom strojovom parku okolo 100 pracovníkov.

Odvetvie
Obrábanie plechu
Počet zamestnancov
100
Sídlo
Trimmis (Švajčiarsko)

Odpadajú vedľajšie procesy

Spoločnosť TRUMPF zohráva pre švajčiarskeho spracovateľa plechu Keller Laser AG dôležitú úlohu ako zákazník ako aj ako dodávateľ. Počas desaťročí narastala vzájomná dôvera a utužovalo sa partnerstvo. Ako zákazník testujúci laserový plnoautomat TruLaser Center 7030 sa mohla strategická riaditeľka Stefanie Schwarz-Keller a jej tím úspešne presvedčiť o tom, čo všetko je možné zvládnuť pomocou automatizácie.

 

Výzvy  

Keller Laser AG dodáva plechové dielce ale aj kompletné konštrukčné skupiny pre výrobu strojov, koľajových vozidiel a zariadení. Najmä pri veľkosériovej výrobe zložitých dielcov a dielcov s jemnými detailmi na strojoch, je popri kvalite dielcov najväčšou výzvou výrobného podniku bezpečnosť procesov. Preto sa hľadal stroj, ktorý má čo najmenšie prestoje spôsobené kolíziami preklopených dielcov ako aj nízke nároky na programovanie. Tak sa stala firma Keller testovacím zákazníkom zariadenia TruLaser Center 7030.

Sledoval som ako zariadenie pracuje a bez slov som sa prizeral tomu, čo všetko dokáže.

Stefanie Schwarz-Keller
Strategická riaditeľka

Riešenia

Keď Stefanie Schwarz-Keller prvýkrát videla stroj v prevádzke, urobila na ňu dojem perfektná súhra hardvéru a softvéru. Zaujímavé bolo aj množstvo procesov, od ktorých stroj dokázal odbremeniť jej zamestnancov. Namáhavé vyklepávanie dielcov zo zvyškovej mriežky a triedenie na palety už patrí budúcnosti. Bezpečné automatické odoberanie dielcov prinesie firme Keller Laser skutočné uľahčenie práce, zredukuje počet krokov procesu a ušetrí čas. Odpadnú tak napríklad vedľajšie procesy, akými sú dodatočné úpravy dielcov z dôvodu mostíkov microjoint. Nie len že to odbremení zamestnancov a zrýchli výrobné procesy, ale zvýši sa aj kvalita dielcov. Keďže sú dielce triedené pomocou prísaviek, zníži sa aj riziko vzniku škrabancov.

Realizácia

Pred spustením stroja TruLaser Center 7030 do prevázky vo výrobe firmy Keller Laser mali zamestnanci podniku možnosť spoznať ho vo firme TRUMPF v švajčiarskom meste Grüsch. Vďaka tomu sa mohol podnik vopred zoznámiť so zariadením a po jeho uvedení do prevádzky vo vlastnej výrobnej hale hneď spustiť výrobu. Stroj je zásobovaný surovým materiálom zo skladu, ktorý je k nemu pripojený zo zadnej strany. Po procese rezania a vyhadzovania malých dielcov pomocou jednotky SmartGate nadvihuje zo zvyškovej mriežky voľne vyrezané diely odspodu až 180 kolíkov zariadenia SmartLift, ktorých polohu je možné ľubovoľne nastaviť. Zariadenie SortMaster Speed zároveň proti nim zatlačí smerom zhora svojimi platňami s prísavkami a prispieva pri vydvihnutí k ich presnému lineárnemu vedeniu. Výpočet optimálnej polohy kolíkov a prísaviek sa takisto vykonáva automaticky.

 

Vyhliadka

Vďaka zariadeniu TruLaser Center 7030 bolo možné skrátiť mnoho procesov alebo ich dokonca úplne vypustiť. Aby bola celá výroba v budúcnosti ešte produktívnejšia, zameriava sa teraz spoločnosť aj na všetky ostatné vedľajšie procesy. Početné inovácie a automatizácia zariadenia TruLaser Center 7030 na to poskytujú Stefanie Schwarz-Keller a jej zamestnancom mnoho cenných myšlienok na zamyslenie.


Zistite viac o našom stroji TruLaser Center 7030

TruLaser Center 7030

Plnoautomat pre Vašu laserovú výrobu po prvýkrát zlučuje všetky procesy rezania laserom do jedného jediného stroja. Vaša výhoda: drastický pokles doby priebehu výroby a nákladov na obrábanie. Tak vyťažíte maximum hospodárnosti z Vášho procesu obrábania laserom.

K produktu