Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Zistite ako sa to robí – vyrábajte efektívne pomocou 3D tlače

Spoločnosť Swiss m4m Center sa zaoberá 3D tlačou pre medicínske aplikácie a spája všetky znalosti procesu do overeného prostredia – od podpory pri konštrukcii dielcov až po prvonú výrobu. Centrum transferu technológií si dalo za úlohu, uľahčiť zákazníkom z oblasti medicínskej techniky vstup do sveta 3D technológie. Firma Swiss m4m Center pri tom stavila na školenia, osvetu ako aj na možnosti ďalšieho vzdelávania sa v oblasti tém aditívneho spôsobu výroby a okrem toho zostavuje pre zákazníkov kompletné výrobné procesy pre výrobu produktov medicínskej techniky pomocou aditívneho spôsobu výroby. Tím okolo riaditeľa Nicolasa Boudubana sa pri tom nespolieha len na vlastné skúsenosti: 45 partnerov z priemyslu a vedy pokrýva všetky témy súvisiace s 3D tlačou pre zariadenia medicínskej techniky a implantáty. Jedným z týchto partnerov je firma TRUMPF. Zariadenie TruPrint 2000 nainštalované a prispôsobené vo firme Swiss m4m Center názorne ukazuje zákazníkom, ako komfortne, flexibilne a rýchlo je možné vytvárať aj zložité diely pomocou 3D tlače. 

Swiss m4m Center

www.swissm4m.ch

Spoločnosť Swiss m4m Center vo švajčiarskom Bettlachu sa zaoberá 3D tlačou pre medicínske aplikácie. Táto spoločnosť zároveň pôsobí ako centrum transferu technológií, pre uľahčenie vstupu do sveta 3D tlače zákazníkom z oblasti medicínskej techniky. Koncom roka 2020 označilo Federálne ministerstvo hospodárstva, vzdelávania a výskumu (SBFI) firmu Swiss m4m Center za „Výskumný inštitút národného významu“.  

Odvetvie

Medicínska technika

Počet zamestnancov

6

Sídlo

Bettlach (Švajčiarsko)

Zobraziť viac
Produkty TRUMPF
  • TruPrint 2000
  • Priemyselná automatizácia 3D tlače
  • TruMark
Aplikácie
  • Aditívny spôsob výroby
  • Popisovanie laserom

Výzvy

V roku 2019 sa vo švajčiarskom odvetví medicínskej techniky predali produkty a služby v hodnote takmer 18 miliárd frankov. Aditívny spôsob výroby ponúka cca. 1.400 firmám pôsobiacim v krajine veľké šance. Mnohí ale ešte stále vidia veľké riziko pri vstupe do tejto technológie: odstrašujú ich vysoké náklady na investície do strojov a potreba kvalifikovaných zamestnancov, ktorí už pri konštrukcii dielcov premýšľajú a rozoznajú, ktoré dielce je možné efektívne vyrábať pomocou 3D tlače. Vo firme Swiss m4m Center si dali za úlohu, uviesť zákazníkov do všetkých oblastí 3D tlače. Tím okolo riaditeľa Nicolasa Boudubana okrem toho ponúka kompletné, individuálne zostavené procesy na výrobu produktov medicínskej techniky pomocou aditívneho spôsobu výroby. 

Užívatelia potrebujú okrem 3D tlačiarne aj potrebné odborné vedomosti o hospodárnej prevádzke a bezpečnosti rýchleho, kvalitného spustenia produkcie.

Nicolas Bouduban
Riaditeľ firmy Swiss m4m Center

Riešenia

Okrem školení a možností ďalšieho vzdelávania sa v oblasti aditívneho spôsobu výroby, predstavuje firma Swiss m4m Center aj celkom praktické príklady použitia. Spoločnosť pri tom investovala aj do TruPrint 2000. Swiss m4m Center produkuje pomocou tohto stroja dielce z nereze 1.4542 / 17-4PH v kvalifikovanom výrobnom prostredí v zmysle ISO 13485. „Toto zariadenie“, vysvetľuje Nicolas Bouduban, „je veľmi flexibilné. Na ňom je možné hospodárne tlačiť tak samostatné dielce ako aj malé až stredné série.“ Pomerne veľký objem pracovného priestoru zariadenia TruPrint 2000 umožňuje vytvárať obrobky veľkosti 200 x 200 mm. Vláknový laser výkonu 300 W s priemerom lúča 55 mikrometrov garantuje aj pri zložitých, detailných dielcoch vynikajúce výsledky tlače a kvalitu povrchov. Vďaka doplnkovej výbave Multilaser ponúka zariadenie TruPrint 2000 možnosť zvýšiť produktivitu. Fullfield Multilaser je vybavený dvoma vláknovými lasermi výkonu 300 W, ktoré súčasne osvitujú celý pracovný priestor. Plnoautomatická kalibrácia polí skenovania Multilasera pri tom vzájomne garantuje najvyššiu presnosť. 

Realizácia

Firma Swiss m4m Center skonštruovala špeciálne za účelom demonštrovania medicínske kliešte. Ich detailné a zložité štruktúry a tvary majú ukázať zákazníkom rozsiahle možnosti 3D tlače. „Na zariadení TruPrint 2000 sme počas niekoľkých hodín vytlačili sedem chirurgických nástrojov z nereze 1.4542 / 17-4PH“, vysvetľuje p. Bouduban a pokračuje: „Tento príklad má vysvetliť našim zákazníkom, aká jednoduchá môže byť výroba prototypov pomocou aditívneho spôsobu výroby. Zariadenie TruPrint 2000 ale ponúka aj možnosť rýchlej a hospodárnej výroby malých sérií špeciálnych produktov.“ Vďaka jednoduchej obsluhe stroja ako aj nekomplikovanej manipulácii s dielcami a, práškom je pre p. Boudubana toto zariadenie ideálnym strojom na začiatok. "TruPrint 2000 nepreťažuje užívateľa, no ponúka dostatok možností, ako nenaraziť hneď na hranice kapacít."

Vyhliadka

Záujem o služby spoločnosti Swiss m4m je veľký. No a Nicolas Bouduban je presvedčený: „Možnosti 3D tlače v medicínskej technike sú veľké a čoraz viac firiem sa chce zaoberať touto technológiou. Ponúkame pomoc pri štarte. Výrobcovia strojov vedia najlepšie, ktoré parametre je pre ktorú aplikáciu potrebné zvoliť a ako má laser ovládať obrobok. TRUMPF je pripravený podeliť sa s nami a s našimi zákazníkmi o svoje znalosti. To je dôležitý predpoklad nášho presviedčania.“ 

Zistite viac o našich produktoch