You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

História úspechu nášho zákazníka toolcraft | TRUMPF

toolcraft AG

www.toolcraft.de
Logo toolcraft

Toolcraft je priekopníkom v technológiách budúcnosti akými sú 3D tlač kovov a výroba individuálnych robotických riešení vytvorených na kľúč. Podnik pritom ponúka celý reťazec procesov od nápadu cez výrobu až po kvalifikovaný diel "in-house" v oblasti CNC trieskového obrábania, 3D tlače kovov ako aj liatie pod tlakom, elektroerozívne obrábanie a výrobu foriem. K zákazníkom patria poprední výrobcovia z oblastí polovodičového priemyslu, letectva a kozmonautiky, medicínskej techniky, optického priemyslu, výroby špeciálnych strojov ako aj motošportu a automobilovej techniky. Rodinný podnik zo stredného stavu so sídlom v mestách Georgensgmünd a Spalt bol založený pánom Berndom Krebsom v roku 1989.

Počet zamestnancov

403

Odvetvie

Výroba presných obrobkov ako aj riešení automatizácie

Obrat

47,0 mil. €

Zobraziť viac
Aplikácie
  • 3D tlač kovov (Laser Metal Fusion, Laser Metal Deposition) Popisovanie laserom
Produkty TRUMPF
  • TruPrint 1000 Green Edition TruPrint 3000 TruPrint 5000 TruLaser Cell 3000 TruMark Station 7000

3D tlač vchádza do odvetví špičkových technológií: toolcraft sa spolieha na celkové riešenia TRUMPF pre aditívny spôsob výroby

Toolcraft je priekopníkom v nových výrobných technológiách akými sú 3D tlač kovov a výroba robotických riešení vytvorených na kľúč. Zákazníci pochádzajú z odvetví letectva a kozmonautiky, oblasti polovodičov, v medicínskej technike ako aj v sektore automobilov a energetiky. V podnikateľskej filozofii je pevne zakotvená úzka, partnerská spolupráca s vývojovými oddeleniami zákazníkov, výskumnými ústavmi, vysokými školami a univerzitami. Toolcraft sa vždy zameriava na to, aby sa priamo podieľal na vývoji nových technológií a aby mohol spolu s partnermi ponúknuť na trhu to najlepšie kompletné riešenie. Od nápadu cez výrobu až po kvalifikovaný dielec – podnik pokrýva celý interný reťazec procesov.

Výzvy

Asi pred siedmimi rokmi prijalo vedenie podniku toolcraft rozhodnutie, ktoré ukázalo smer: 3D tlač kovov sa stane ďalšou inovatívnou výrobnou technológiou, do ktorej by chcel podnik vložiť všetky svoje sily. Pre zavedenie kompletného riešenia hľadal špičkový podnik rovnocenného partnera, s ktorým by bolo možné spoločne dosiahnuť najvyššie výkony. Podnik pri tom testoval systémy rôznych výrobcov ponúkajúcich na trhu systémy 3D tlače.

"TRUMPF má jasnú výhodu v tom, že sám vyvíja lasery a vie, ako zaobchádzať s médiom. V spojení s najvyššími nárokmi na svoje vlastné stroje je pre nás podnik perfektným partnerom v oblasti 3D tlače kovov."

Christoph Hauck
Riaditeľ technológie a odbytu firmy toolcraft

Riešenie Toolcraft už ako zákazník v oblasti popisovacích systémov mnoho rokov poznal a oceňoval spoločnosť TRUMPF ako experta a priekopníka v oblasti obrábania laserom. Ako spokojný zákazník zaradila spoločnosť do výberového konania aj firmu TRUMPF ako výrobcu 3D tlačiarní pre priemyselnú výrobu. Spoločnosť toolcraft sa presvedčila najmä ucelenou koncepciou firmy TRUMPF tvorenou schopnými strojmi, externou automatizáciou 3D tlače, inteligentnými riešeniami monitorovania ako aj rozsiahlymi servisnými službami a riešeniami digitalizácie – a tak padlo rozhodnutie investovať do viacerých strojov TRUMPF. Okrem toho sa teší firma toolcraft z vysokej miery vyťaženia strojov. Pretože konštrukčný valec a valcový zásobník je možné rýchlo a bezpečne vymeniť pre prácu súbežnú s hlavným výrobným časom, vďaka čomu sa prestoje skrátia na minimum. Realizácia Toolcraft investoval pre nový aditívny spôsob výroby do novej haly. Aby ju bolo možné vybaviť strojmi, rozhodol sa toolcraft pre viacero systémov TruPrint 3000, pretože tieto mali "najviac výhod" a optimálne riešenia periférnych zariadení pred a po procese laserovej 3D tlače. Automatizácia 3D tlače je v porovnaní s inými systémami výrazne lepšia a je jednoduchšie ju integrovať. Inteligentné riešenia monitorovania okrem toho prispievajú k optimálnemu prehľadu v procese laserovej 3D tlače Ďalšia výhoda: Systém a laser pochádzajú z jedného podniku a sú vzájomne optimálne zladené. Vyhliadky Medzitým investoval toolcraft už do piateho zariadenia TruPrint 3000. Spoločne s firmou TRUMPF by chcel podnik pracovať ďalej na tom, ako ešte viac zhospodárniť výrobný proces 3D tlače a ako ešte viac zvýšiť parametre výkonnosti a kvalitu obrobkov. Pretože tak toolcraft ako aj TRUMPF sú presvedčení o tom, že oba podniky v budúcnosti budú naďalej profitovať z partnerských výmen a spoločnými silami budú poháňať vpred technológiu 3D tlače. 

Spolupráca TRUMPF a toolcraft

Zistite viac o produktoch TRUMPF

Kontakt
Spotrebné a náhradné diely
E-mail
Servis & Kontakt