Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Vaše odvetvie - naše znalosti

Vaše požiadavky

TruMark Station, popisovacie systémy TRUMPF
Riešenie popisovania ušité na mieru

Medicínske produkty je nutné popisovať jednoznačným kódom UDI (Unique Device Identification) s možnosťou spätného odsledovania ich výroby počas celej životnosti.

Spracovanie obrazu pre aplikácie popisovania
Popisovanie s presnosťou polohy a zváranie laserom s identifikáciou polohy

Systém spracovania obrazu VisionLine prispieva vďaka automatickej identifikácii polohy k vysokej spoľahlivosti procesu a vyššej produktivite. 

TRUMPF popisovanie UDI
Čitateľnosť / zabezpečenie kvality

Popisovanie medicínskych produktov umožňuje spätné odsledovanie v celom výrobnom reťazci a v celom životnom cykle produktu. Vytvorené kódy a popisy je okrem toho možné prečítať a skontrolovať priamo pomocou riešení spracovania obrazu

Automatizácia

Riešenia sú tak rozmanité ako požiadavky kladené na produkty v medicínskej technike. Okrem štandardizovaných softvérových a hardvérových modulov vyvíjajú odborníci firmy TRUMPF aj kompletné riešenia špecifikované zákazníkmi, aby sa dosiahla maximálna produktivita.

Kvalifikácia zariadenia IQ/ OQ

Na splnenie súladu so zákonnými nariadeniami a smernicami ako Smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, predpismi MDR alebo normatívami FDA, musia byť v rámci overenia procesu kvalifikované zariadenia TRUMPF ako popisovací laser, 3D tlačiareň alebo zariadenia na obrábanie laserom.

To hovoria naši zákazníci: Christoph Miethke GmbH & Co. KG

"Ak chcete vyrábať vo vysokej kvalite, musíte nakupovať vo vysokej kvalite, ktorá dokáže produkovať vysokú kvalitu. A tak sme narazili na spoločnosť TRUMPF."

Jörg Knebel
Vedúci oddelenia manažmentu kvality
Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt