Voľba krajiny/regiónu a jazyka
V centre pozornosti je človek

Výroba medicínskych produktov pomocou lasera

Bez laserovej technológie nie je moderná medicínska technika: Inovatívne medicínske zariadenia nie je možné vyrábať bez laserovej technológie. Zistite, ako laser posúva hranice možností v medicínskej technike, vďaka čomu prispieva k šetrným procesom liečenia.

Životný cyklus medicínskych produktov

Spoločné zdolávanie prekážok vývoja

Ponúkame Vám laserovú techniku pre všetky možné procesy výroby medicínskych produktov. Naši špecialisti sú Vám pritom nápomocní v každej fáze – od koncepcie až po sériovú výrobu.

Chirurgické nástroje

Viac ako "len" popisovanie UDI kódov pomocou laserov

Pomocou lasera môžete nie len popisovať, ale okrem iného aj zvárať, rezať a vytvárať štruktúry na povrchoch chirurgických nástrojov. Zistite viac o možnostiach využitia lasera pi výrobe katétrov, endoskopov a podobne.

Implantovateľné medicínske zariadenia

Ako z laserov profitujú kardiostimulátory a iné

Laserová technológia je ideálne použiteľná na výrobu aktívnych medicínskych implantátov. Najmä z dôvodu, že umožňuje bezkontaktné zváranie bez ovplyvňovania teplom. Tu sa dozviete, čo ešte hovorí v prospech lasera pri výrobe kardiostimulátorov a podobných prístrojov.

Aké výhody ponúka laserová výroba výrobcom medicínskych produktov?

Počas predošlých desaťročí laserová technológia zmenila nie len spôsob, akým lekári liečia svojich pacientov. Spôsobila aj revolúciu v spôsobe, akým podniky vyrábajú medicínske produkty. Implantovateľné kardiostimulátory, balónikové katétre alebo stenty – medicínske produkty, ktoré zachraňujú život by bez modernej laserovej techniky neboli mysliteľné. Pomocou laserových systémov dokážu výrobcovia medicínskych produktov a medicínskych komponentov presne, flexibilne a sterilne obrábať dokonca aj ich najmenšie časti. Okrem toho umožňujú používanie pokrokových a biokompatibilných materiálov.Pacienti vďaka tomu lepšie znášajú zákroky, pričom sa zlepšujú aj výsledky liečby. 

Lasery samozrejme spĺňajú aj vysoké nároky, ktoré kladie na vývoj medicínskych prístrojov toto prísne regulované odvetvie. Vytvárajú produkty v konštantne vysokej kvalite. Lasery je pritom možné použiť rôznymi spôsobmi: Či už na zváranie, rezanie, popisovanievytváranie štruktúr alebo na odstraňovanie povrchových vrstiev. Stavte aj Vy na obrábanie laserom a tým aj na maximálnu bezpečnosť procesov, presnosť a kvalitu.

Najvyššia presnosť pre najmenšie obrobky

Medicínske produkty a ich komponenty sú stále menšie, vďaka čomu narastá význam vysokej presnosti a kvality. Keďže lasery ovplyvňujú materiál len minimálne, umožňujú výrobu mimoriadne detailných dielcov. Pritom je možné optimálne využiť vlastnosti materiálu.

Nezlomné procesy so spoľahlivým výkonom

Laserové zariadenia sú mimoriadne spoľahlivé a ponúkajú maximálnu pohotovosť bez výpadkov. To umožňuje výrobu medicínskych produktov vynikajúcej kvality.

Automatizovaná výroba pre každú úroveň výroby

Lasery sú mimoriadne vhodné na automatizovanú výrobu, pretože je ich možné úplne integrovať do výrobných zariadení. Okrem toho je možné laserové výrobné procesy bez problémov prispôsobiť akejkoľvek úrovni výroby.

Všestranné aplikácie na rôznych materiáloch

Lasery je možné používať flexibilne: Od zvárania a rezania až po povrchové úpravy a aditívny spôsob výroby. Lúč, vlnová dĺžka a profil pulzu sa pritom bez problémov prispôsobia použitému materiálu (napr. 316LVM, L605, MP35N, molybdén, nitinol, TiAL6V4, titán, horčík, polyméry, keramika, sklo).

Ktoré oblasti medicíny profitujú z výroby laserom?

Aplikácie: Ako dokážu lasery vyrábať medicínske produkty?

Odvetvie medicíny a zdravotníctva kladie vysoké požiadavky na produkty a procesy. Medicínske produkty musia teda spĺňať jednak mnohépožiadavky na rozmery a materiál ale aj na vysokú odolnosť a sterilitu a garantovať ich funkčnosť. Inovatívne laserové systémy TRUMPF ponúkajú celý rad aplikácií pre požiadavky tohto odvetvia, napríklad na vysoko presné zváranie, rezanie, popisovanie, vytváranie štruktúr povrchov alebo 3D tlač medicínsko-technických produktov.

1. Zváranie laserom

Pomocou lasera je možné vytvárať héliotesné zvary aj medzi rôznymi materiálmi (napr. kovmi a polymérmi). Typickými príkladmi aplikácie je zváranie puzdier AIMD laserom (napr. pri kardiostimulátoroch), vytváranie zvarových spojov 3D komponentov (napr. na endoskopoch alebo optických prvkoch) a elektronických spojov na doskách plošných spojov a elektródach.

2. Rezanie laserom

Rezanie laserom umožňuje v rámci prísnych tolerancií veľmi presný rez bez otrepov. K bežným príkladom aplikácie patrí tavné a sublimačné rezanie kovových stentov, rezanie polymérových stentov a delenie kanýl bez otrepov.

3. Popisovanie laserom, čierne popisovanie a zmeny sfarbenia

Popisy vytvorené laserom sa využívajú v mnohých rôznych oblastiach a na rôznych materiáloch: Pri gravírovaní kovu, na vytváranie laserových popisov zhodných s UDI na opakovane použiteľných chirurgických nástrojoch, na popisovanie komponentov katétrov ale aj na vytváranie dúhových efektov na skle

4. Aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Pomocou systémov 3D tlače môžete rýchlo a bez komplikácií vyrábať individualizované medicínske produkty s rôznymi geometriami, rozmermi a z rôznych zliatin. K tomu patria napríklad umelé kĺby, zubné implantáty alebo korunky. Výrobu je pritom možné bez problémov nastaviť na jednotlivé kusy až po sériovú výrobu

5. Vytváranie štruktúr laserom

Pomocou laserovej techniky môžete bezkontaktne pripravovať povrch jednotlivých štruktúr ale aj obrábať 3D geometrie množstva materiálov. Typickými príkladmi aplikácie pre vytváranie štruktúr pomocou laserovej techniky je optimalizácia povrchu materiálu pre prípravu lepených spojovčistenie zvyškov z predchádzajúceho obrábania.

6. Strojové obrábanie skla

Laser dokáže obrábať sklo rôznymi spôsobmi: Okrem popisovania na povrchu skla je pomocou špeciálneho lasera s ultrakrátkymi pulzmi možné rezať na sklenených plochách aj variabilné geometrické výrezy z rúrok alebo presné otvory. Okrem toho je možné týmto spôsobom vytvárať plynotesné zvarové spoje medzi sklenenými resp. sklenenými a kovovými substrátmi.

7. Vŕtanie laserom

Pomocou vŕtania laserom môžete s vysokou presnosťou opakovane vyrábať minimálne otvory v rôznych materiáloch akými je keramika, polyméry a kovy. Nástroj je pritom možné konfigurovať automatizovane a pre rôzne typy otvorov.

Máme vhodné riešenie pre výrobu Vašich medicínskych produktov

Ako celosvetovo popredný dodávateľ priemyselných laserov vieme, pred akými výzvami stojíte Vy, ako výrobca medicínskych produktov a zaručene nájdeme správne riešenie výroby Vášho medicínskeho produktu. Naše laserové systémy je okrem toho možné nakonfigurovať aj s takzvanými Cobotmi, čiže spolupracujúcimi robotmi. Tie potom dokážu vykonávať opakujúce sa procesy nakladania a vykladania obrobkov, a tým zvýšiť výrobné kapacity produkcie.

Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi

Lasery s (ultra)krátkymi pulzmi sú mimoriadne vhodné na mikro obrábanie rôznych materiálov – a to takmer bez ovplyvnenia materiálu teplom (obrábanie za studena). Pomocou nich dokážu výrobné podniky sami realizovať väčšinu štandardných procesov, akými sú napr. rezanie, zváranie alebo popisovanie.

Stroj na 3D tlač

Pomocou našich strojov na 3D tlač môžete vyrábať napríklad zubné protézy z kovových zliatin výrazne rýchlejšie a cenovo efektívnejšie ako pri bežných procesoch frézovania.

Automatizované viacosové systémy

Automatizované viacosové systémy sa používajú v 3D výrobe pri zváraní, rezaní a obrábaní povrchov materiálov. Dajú sa spojiť a nakonfigurovať s vláknovými lasermi, diskovými lasermi ale aj s lasermi s ultrakrátkymi pulzmi.

Popisovací laser

Nájdite popisovací laser, perfektný pre Vaše požiadavky: Stačí pritom len odpovedať na pár otázok k Vašim aplikáciám a náš vyhľadávač produktov Vám ukáže, ktorý popisovací laser je pre Vás ten správny.

Naši špecialisti v odvetví medicínskej techniky Vás budú podporovať počas celého životného cyklu produktu

Inovatívne. Zamerané na riešenia. Spoľahlivé.

Ponúkame Vám riešenia pre obrábanie Vašich medicínskych produktov laserom, ktoré presne vyhovujú podmienkam výroby vo Vašom podniku. Prizeráme pritom aj na vysoké požiadavky prísne regulovaného trhu s medicínskou technikou. 

Na poprednom mieste v laserovej technológii

Naši špecialisti v oblasti laserov patria k najlepším vo svojom odvetví. S nami budete vyrábať medicínske produkty, ktoré spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu.  

Oboznámení s medicínskou technikou

Rozumieme technike skrývajúcej sa za Vašim medicínskym produktom a poznáme zákonné požiadavky a zadania tohoto odvetvia – to je najlepší základ pre konštruktívnu spoluprácu. 

Skúsenosti vo výrobe

Vyznáme sa vo výrobe – a to aj mimo hraníc nášho odvetvia. Výsledkom toho sú mnohé spolupráce, z ktorých môžete profitovať.

Globálna podpora zákazníkov

Naši špecialisti vždy rýchlo poradia našim zákazníkom, v mnohých pobočkách po celom svete.

Životný cyklus medicínskych produktov
Vývoj medicínskych produktov môže byť aj jednoduchý

Nechajte si poradiť od nášho tímu špecialistov z tohto odvetvia: Podporíme Vás v každej fáze životného cyklu produktu – od prvého nápadu až po fázu likvidácie!

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Vývoj medicínskych produktov s TRUMPF-om

Zistite, ako Vás podporia naši špecialisti v oblasti medicínskej techniky a laserov Sie počas celého životného cyklu Vášho medicínskeho produktu – od nápadu cez sériovú výrobu až po fázu likvidácie. 

Výroba chirurgických nástrojov laserom

Chirurgické nástroje ako endoskop alebo katéter musia odolávať vysokému zaťaženiu, vysokým teplotám a agresívnym čistiacim prostriedkom. Zistite, ako napomáha laser vytvárať hladký povrch a pevné spoje medicínskych inštrumentov, vďaka čomu je zaručená maximálna sterilita a stabilita.

Implantovateľné medicínske zariadenia potrebujú laserovú technológiu

Aktívne implantovateľné medicínske zariadenia (AIMD) nesmú zlyhať. Musia byť trvalo tesné a ich elektronika musí fungovať bezchybne. Prečo sú lasery ideálne na vytváranie elektronických spojov a na montáž citlivých elektronických komponentov?

Kontakt
Manažment odvetvia medicínskej techniky
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt