Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Smart Factory, plánovanie závodu

Bez obchádzok k Vášmu závodu Smart Factory

Nie je podstatné, či chcete presadiť zmenu Vašej jestvujúcej výroby, naplánovať novú halu alebo chcete vybudovať celkom novú výrobu spracovania plechu – budeme Vás sprevádzať od prvého nápadu až po jeho realizáciu. Náš tím vytvorí potrebné analýzy, koncipuje ideálne a reálne plánovanie ako aj postupnú koncepciu potrebnú pre realizáciu. V prípade špecifických otázok máme po ruke silných partnerov, ktorí pre Vás doplnia ponuku poradenstva.

Nie je podstatné, kde stojíte – spoločne to postavíme na nohy

Klesajúce výrobné dávky a narastajúci rozptyl sprísňujú zložitosť v priemyselnej výrobe. Väčšine spracovateľov plechu je zrejmé, že procesy prepojené v sieti dokážu byť nápomocné. No aký je najlepší spôsob optimalizácie procesov? Skôr ako odložíte projekt budúcnosti na neurčito: Získajte na svoju stranu skúseného sparingpartnera, ktorému nebudete musieť najprv vysvetľovať reťazec procesov obrábania plechu.

Pripravujeme sa na prestavbu

... chceli by sme sa pri tom optimálne nastaviť

Rastieme

... a potrebujeme ďalšie výrobné kapacity.

Chceli by sme dať nový smer našej výrobe

... lepšie ovládnuť procesy a ideálne využiť jestvujúce kapacity.

Kde začneme s plánovaním

... pomohlo by porovnanie s inými podnikmi.

Chýba nám sparingpartner

... pre prezieravé plánovanie.

Všetci hovoria o Smart Factory

... no my na to nemáme interne žiadne zdroje.

Pre nás bolo dôležité, že poradcovia nepozerali len cez modro-biele okuliare TRUMPF. Nič by nám to neprinieslo. Máme síce veľa strojov TRUMPF, no nie všetky a len prísľub vziať pod drobnohľad všetky stroje, technológie a procesy vo výrobe, čo bolo rozhodujúcim faktorom pri výbere ponuky na "plánovanie závodu".

Tomas Loh a Mathias Kroll
Riaditelia LoKa

Či už na zelenej lúke alebo v hotových prevádzkach – nastavíme nové štandardy pri plánovaní závodu pre Vaše efektívne spracovane plechu.

Sven Ongert
Smart Factory Consultant

Vďaka bezstarostnej komplexnej službe firmy TRUMPF sa pár krokmi dostanete do závodu Smart Factory vytvoreného na kľúč. Budeme Vás na tejto ceste sprevádzať od nápadu až do konca. Zvláštne pri tom je: Pri celom projekte je Vám po boku osobný partner na konzultácie.

Reiner Klingler
Head of Project Sales & Delivery Management System & Software

Ako postupujeme pri plánovaní závodu?

Plánovanie závodu je ponuka poradenstva TRUMPF nezávislá od výrobcu, na základe ktorej Vás budeme sprevádzať pri plánovaní a realizácii obrábania plechu zameranej na budúcnosť. Nie je podstatné či plánujete novú výstavbu alebo prerábate alebo rozširujete Vašu jestvujúcu výrobu. Spoločne vypracujeme nasledujúce kroky:

Analyzovanie a vyhodnocovanie Vášho reťazca procesov od začiatku zákazky až po expedíciu.

Plánovanie, dimenzovanie a navrhovanie Vašej novej alebo rozšírenej výroby spracovania plechu.

Vytvorenie koncepcie s možnosťou rozšírenia s ohľadom na usporiadanie haly, materiálový tok, výrobné technológie a procesy.

Bez obchádzok k Vášmu závodu Smart Factory – obsah nášho poradenstva

Od prvého nápadu až po konkrétnu realizáciu – TRUMPF je Váš sprievodca na ceste do Smart Factory. Pritom vieme: Každá cesta je iná ako tá druhá. Preto sú riešenia presne také individuálne ako Vy. Spolu s našimi expertmi systematicky naplánujte nasledujúce kroky pre Vašu výrobu z plechu, prepojenú v sieti.

Analýza

·Aké je portfólio Vašich produktov? 

·Ako prebieha materiálový a informačný tok?

·Aké prevádzkové prostriedky a plochy sú potrebné?

·Aké závislosti a obmedzenia vznikajú?

Ideálne plánovanie

·Koncepcia Vašej ideálnej výroby budúcnosti

·Plánovanie potrebných výrobných technológií a procesov

·Vytvorenie optimálneho materiálového a informačného toku

·Vytvorenie ideálneho návrhu Vašej novej výroby

Reálne plánovanie

·Vypracovanie rôznych scenárov výroby

·Vyhodnotenie scenárov

·Vytvorenie podkladov rozhodovania na základe čísel

·Vypracovanie koncepcie pre realizáciu

Prečo plánovať závod s firmou TRUMPF?

Ako poskytovateľ riešení v oblasti obrábania plechu hovoríme Vašim jazykom. Preto Vám ponúkame okrem hardvéru a softvéru aj zastrešujúce poradenstvo, ktoré sa zamerá na celú Vašu pridanú hodnotu vrátane nepriamych procesov. Práve pri strategickom plánovaní závodu je podstatné mať o všetkom dobrý prehľad. Pretože len tak môže vzniknúť ideáln riešenie nezávislé od výrobcu.

Rozhodol som sa pre novú ponuku firmy TRUMPF "plánovania závodu" a teda pre mladý, angažovaný tím poradcov s rozsiahlymi vedomosťami v rôznych odborných oblastiach.

Tomas Loh
Riaditeľ LoKa

To, že sme spolupracovali s profesionálmi, nám ušetrilo množstvo zachádzok. Analýzy a myšlienkové modely tímu Smart Factory nám okrem toho ponúkli úplne nové pohľady a prístupy, ktoré nám pri našom plánovaní výroby budú užitočné aj v budúcnosti.

Matthias Kroll
Riaditeľ LoKa

Máme síce mnoho vlastných znalostí, pokiaľ ide o naše produkty a výrobné technológie, no v oblasti optimalizícii procesov, plánovania závodu, automatizácie nám jednoducho chýbajú vedomosti. Preto sme si išli pre odborné skúsenosti do spoločnosti TRUMPF.

Thomas Goswin
Riaditeľ SCHRAG Kantprofile GmbH

Pripravení na návrh Vášho závodu?

Využite aj Vy tento čas na prípravu Vašej výroby pre budúcnosť. Poradcovia pre Smart Factory vo firme TRUMPF sa tešia na Vašu správu! Jednoducho vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

Vaše údaje

Viac o téme ochrany osobných údajov vo firme TRUMPF nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás:

2020 Keyvisual, kompletne prepojenie v sieti, formát 1:1
Kompletne prepojené v sieti

Sme Vašim partnerom pri plánovaní a realizácii Smart Factory na kľúč. Pretože pomocou integrovaného riešenia výroby vyťažíte z Vašej výroby maximum. Postaráme sa o optimálnu súhru strojov, automatizačných a softvérových komponentov.

Gruppenbild des Smart Factory Consulting Teams
Smart Factory Consulting

Kde a v akej forme v súčasnosti najviac využívate zosieťovanú výrobu? Presne tam vstúpime s našim poradenstvom. Naša ponuka obsahuje pre každý krok vhodné riešenie - spoločne zistíme, čo presne z toho sa Vám v tomto momente najviac oplatí.

TruConnect consultation
Smart Factory – Digitálny koncept poradenstva

Naša ponuka siaha od optimalizácie procesov cez plánovanie závodu až po strategické poradenstvo. Pri optimalizácii procesov napríklad zbierame informácie, analyzujeme a vyhodnocujeme ich. Je to možné takmer kompletne zmapovať digitálne. Všetko čo na to potrebujete, je internetové pripojenie.

Kontakt
Uwe Cichowicz
Smart Factory Consultant
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt