Voľba krajiny/regiónu a jazyka
2020 Keyvisual, kompletne prepojenie v sieti

Celé prepojené v sieti: od zákazky až po expedíciu a aj potom

Sme Vašim partnerom pri plánovaní a realizácii Smart Factory na kľúč. Pretože pomocou integrovaného riešenia výroby vyťažíte z Vašej výroby maximum. Postaráme sa o optimálnu súhru strojov, automatizačných a softvérových komponentov. Aby ste zaviedli vo výrobnej hale plynulý tok výroby, zvýšili Vašu produktivitu a dokázali flexibilne reagovať na nové požiadavky zákazníkov. Náš systém Manufacturing Execution System (MES) okrem toho neustále zaznamenáva všetky podstatné údaje výroby a prispieva tým k najlepšiemu možnému prehľadu v inteligentnom závode. Pomocou ďalších aplikácií potom môžete rýchlo zvýšiť ďalšie potenciály optimalizácie.

Kolegovia pred zmenšeným modelom výroby

"Zákazníci sú presvedčení o našej kompetentnosti vo výrobe."

Naša investícia sa teda vyplatila, aj keď sme ešte len na začiatku našej cesty do sveta Industrie 4.0.

Prečítať príbeh

Základné kamene Vášho inteligentného závodu Smart Factory

Pomocou nášho sveta riešení TruConnect krok za krokom prerobíte Váš závod na Smart Factory. Žiadne dve cesty pritom nie sú rovnaké, pretože jednotlivé komponenty TruConnect je možné kombinovať a vytvoriť tak pre Vás individuálne riešenia. Stavebnicové riešenia firmy TRUMPF Vás podporujú a pomáhajú vytvárať Vaše procesy prehľadnejšie, flexibilnejšie a najmä hospodárnejšie. Naši odborníci v oblasti TruConnect vypracujú spolu s Vami balík Priemysel 4.0 zložený zo strojov a komponentov automatizácie, vhodné softvérové riešenia na vytváranie ponúk, programovanie a riadenie, ako aj našich služieb s ohľadom na poradenstvo a implementovanie, optimalizovaný podľa Vašich požiadaviek.

Všetko v pohybe: Tak vyzerá výroba úplne prepojená sieťou

Softvér grafika procesu

Inteligentne prepojené komponenty Vašej výroby vytvárajú veľký celok. Patria do toho všetky čiastkové systémy, od strojov cez automatizáciu až po dodávateľov a zákazníkov. Inteligentný materiálový tok s automatickou lokalizáciou dielcov umožňuje vyššiu produktivitu všetkých strojov. Stojí za tým integrovaný systém skladu a logistiky, ktorý prináša surový materiál a dielce v správnom čase k správnej obrábacej stanici. Stroje hlásia svoj stav výroby do centrálneho softvéru TRUMPF. Odtiaľ môžete sledovať Vaše zákazky a dokážete automaticky plánovať, riadiť, analyzovať a optimalizovať Vašu výrobu.

To vravia naši poradcovia

Aby bolo možné identifikovať všetky potenciály optimalizácie, zhromažďujú a analyzujú sa údaje pomocou softvérových riešení. Takto vnesiete plynulý priebeh do Vašej produkcie.

Jan-Lukas Nelke
Smart Factory Consultant

Smart Factory Consulting – Nechajte si poradiť!

Pôjdeme s Vami po ceste do budúcnosti prepojenej v sieti Aký potenciál môžete odhaliť? Ako môže vyzerať Vaša cesta do zosieťovanej výroby? Nie je podstatné či chcete začať jednoducho, vykonávať zmeny po krokoch alebo sa kompletne pripojiť do siete – s našou ponukou poradenstva nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu.

Vyžiadať poradenstvo

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Synapsenbild als Darstellung von Smart Factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Priemysel 4.0.

Gruppenbild des Smart Factory Consulting Teams
Smart Factory Consulting

Kde a v akej forme v súčasnosti najviac využívate zosieťovanú výrobu? Presne tam vstúpime s našim poradenstvom. Naša ponuka obsahuje pre každý krok vhodné riešenie - spoločne zistíme, čo presne z toho sa Vám v tomto momente najviac oplatí.

Stromy pred Smart Factory v Chicagu
Naša Smart Factory v Chicagu

Budúcnosť je už teraz: Pozrite si v novom technologickom centre firmy TRUMPF, ako už dnes v praxi funguje kompletne digitálne zosieťovaná produkcia.

Kontakt
Uwe Cichowicz
Smart Factory Consultant
E-mail
Servis & Kontakt