You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Celé prepojené v sieti – s firmou TRUMPF do Smart Factory | TRUMPF
2020 Keyvisual, kompletne prepojenie v sieti

Celé prepojené v sieti: od zákazky až po expedíciu a aj potom

Sme Vašim partnerom pri plánovaní a realizácii Smart Factory na kľúč. Pretože pomocou integrovaného riešenia výroby vyťažíte z Vašej výroby maximum. Postaráme sa o optimálnu súhru strojov, automatizačných a softvérových komponentov. Aby ste zaviedli vo výrobnej hale plynulý tok výroby, zvýšili Vašu produktivitu a dokázali flexibilne reagovať na nové požiadavky zákazníkov. Náš systém Manufacturing Execution System (MES) okrem toho neustále zaznamenáva všetky podstatné údaje výroby a prispieva tým k najlepšiemu možnému prehľadu v inteligentnom závode. Pomocou ďalších aplikácií potom môžete rýchlo zvýšiť ďalšie potenciály optimalizácie.

Kolegovia pred zmenšeným modelom výroby

"Zákazníci sú presvedčení o našej kompetentnosti vo výrobe."

Naša investícia sa teda vyplatila, aj keď sme ešte len na začiatku našej cesty do sveta Industrie 4.0.

Prečítať príbeh

Základné kamene Vášho inteligentného závodu Smart Factory

Pomocou nášho sveta riešení TruConnect krok za krokom prerobíte Váš závod na Smart Factory. Žiadne dve cesty pritom nie sú rovnaké, pretože jednotlivé komponenty TruConnect je možné kombinovať a vytvoriť tak pre Vás individuálne riešenia. Stavebnicové riešenia firmy TRUMPF Vás podporujú a pomáhajú vytvárať Vaše procesy prehľadnejšie, flexibilnejšie a najmä hospodárnejšie. Naši odborníci v oblasti TruConnect vypracujú spolu s Vami balík Industrie 4.0 zložený zo strojov a komponentov automatizácie, vhodné softvérové riešenia na vytváranie ponúk, programovanie a riadenie, ako aj našich služieb s ohľadom na poradenstvo a implementovanie, optimalizovaný podľa Vašich požiadaviek.

Všetko v pohybe: Tak vyzerá výroba úplne prepojená sieťou

Softvér grafika procesu

Inteligentne prepojené komponenty Vašej výroby vytvárajú veľký celok. Patria do toho všetky čiastkové systémy, od strojov cez automatizáciu až po dodávateľov a zákazníkov. Inteligentný materiálový tok s automatickou lokalizáciou dielcov umožňuje vyššiu produktivitu všetkých strojov. Stojí za tým integrovaný systém skladu a logistiky, ktorý prináša surový materiál a dielce v správnom čase k správnej obrábacej stanici. Stroje hlásia svoj stav výroby do centrálneho softvéru TRUMPF. Odtiaľ môžete sledovať Vaše zákazky a dokážete automaticky plánovať, riadiť, analyzovať a optimalizovať Vašu výrobu.

To vravia naši poradcovia

Aby bolo možné identifikovať všetky potenciály optimalizácie, zhromažďujú a analyzujú sa údaje pomocou softvérových riešení. Takto vnesiete plynulý priebeh do Vašej produkcie.

Jan-Lukas Nelke
Smart Factory Consultant

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt