Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Prehľad s lokalizáciou v reálnom čase (RTLS)

Zložité vnútropodnikové procesy, kolísajúce objemy zákaziek, stále menšie počty kusov v dávkach a rozličné dielce – celé odvetvie logistiky stojí pred čoraz náročnejšími výzvami. Okrem toho dochádza aktuálne ku globálnym poruchám v dodávateľských reťazcoch a k narastajúcemu nedostatku personálu. Postihnuté je takmer každé odvetvie: Od výrobného priemyslu cez zdravotníctvo a dopravu až po maloobchod. Hlavnou pákou, ako optimalizovať tieto procesy, je vytvoriť si prehľad, ktorý sa neobmedzuje len na jednotlivý systém ale zahŕňa celý dodávateľský reťazec: Kde vznikajú prestoje? Aké dlhé sú časy strávené hľadaním a z čoho vznikajú? Ako vytvoriť súhru automaticky riadených dopravných zariadení (AGV) / autonómnych mobilných robotov (AMR) a zamestnancov tak bezpečne, aby nedochádzalo k žiadnym kolíziám?

Odpovede na tieto otázky dávajú lokalizačné údaje, ktoré sú vytvárané pomocou systému „Real Time Locating System“ (RTLS). TRUMPF Tracking Technologies sa pritom spolieha na otvorený priemyselný štandard omlox, ktorý ponúka medzioperačné riešenia.

Vďaka používaniu riešenia RTLS kompatibilného s omlox ktoré je plne flexibilné, sú naše logistické procesy prehľadné, doby hľadania položiek sa skrátili o cca. 17%. TRUMPF je pre nás priekopníkom a preferovaným dodávateľom infraštruktúry omlox a podporuje nás ako silného partnera v oblasti ekosystémov a špecialistu vo vnútropodnikovej lokalizácii.

Andreas Lange
Manažér logistiky Outbound Speyer, MANN+HUMMEL GmbH

Takto môžete aj Vy vytvoriť pre Vašich zákazníkov na mieru ušitý ucelený balík RTLS kompatibilný s omlox-om

S firmou TRUMPF vytvoríte flexibilné lokalizačné riešenia pre odvetvie budúcnosti. Zistite všetky podrobnosti o našej ponuke, ktorú je možné flexibilne kombinovať, ktorá je založená na prvom otvorenom lokalizačnom štandarde na svete omlox a umožňuje vzájomnú spoluprácu v ​širokom ekosystéme.

Pozrite si viac

Lokalizačné údaje vytvárajú prehľad

Či už na sledovanie tovaru alebo ako základ riadenia flotily transportných systémov bez obsluhy – lokalizačné údaje tvoria základ fungujúceho inteligentného závodu Smart Factory a mnoho ďalších odvetví, ktoré si vyžadujú mať prehľad v procesoch. No čo presne sú RTLS, lokalizačné technológie a štandardy a ako spolupracujú? omlox vytvára rozhranie medzi lokalizačnou infraštruktúrou (satelity) a mobilnými zariadeniami ako sú a mobilné identifikačné prvky (tagy), vozidlá a nástroje. Vďaka tomu si môžu užívatelia ľubovoľne vybrať z hardvéru rôznych výrobcov.

Čo umožňuje lokalizácia v reálnom čase

1. Asset Tracking

Pomocou Asset Tracking môžu užívatelia sledovať vyťaženie strojov/automaticky riadených dopravných zariadení (AGV) a mať prístup k údajom o transportoch z histórie. Užívatelia tak zvýšia svoju produktivitu a vylepšia vyťaženie dostupných kapacít.

2. Automatická evidencia

Na základe geofencingu je možné pomocou spúšťačov aktivovať určité udalosti ako napríklad automatizovanú evidenciu. Týmto spôsobom je možné automaticky zaevidovať zákazky hneď, keď sa dostanú do príslušnej zóny. Zamestnanci vnútropodnikovej logistiky majú automaticky prioritu. Zvyšuje to produktivitu, zároveň redukuje odpad a dláždi tak cestu k fabrike bez zbytočného papierovania.

3. Machine Navigation (AGV)

Automaticky riadené dopravné zariadenia (AGV) môžu v závislosti od vzdialenosti od zamestnancov meniť rýchlosť, napríklad kvôli zaručeniu vyššej miery bezpečnosti vo výrobnom závode.

4. Human Navigation (VR)

Navigácia cez AR (augmented reality) znižuje požiadavky na zamestnancov a uľahčuje vyhľadávanie dielcov a položiek. Výhoda: menšia náročnosť školenia zamestnancov a zvýšenie produktivity.

5. Automatizované dokumentovanie

Automatizované dokumentovanie umožňuje automatizovanú inventúru príslušenstva a strojov. Okrem toho sa dokumentujú údaje o čase a mieste servisných zásahov ako aj úpravy a aktualizácie strojov.

Skontaktujte sa s našimi odborníkmi!

Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako môžete integrovať komponenty kompatibilné s omlox-om, aby ste vytvorili otvorené a flexibilné riešenia RTLS? Kontaktujte nás!

Vyžiadať poradenstvo

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Vývoj riešení kompatibilné s omlox pre lokalizáciu v reálnom čase (RTLS)

Ponúkame integrátorom alebo dodávateľom infraštruktúr flexibilné ucelené riešenia pre lokalizáciu v reálnom čase, na báze celosvetovo prvom otvorenom štandarde lokalizácie omlox. Pomocou našej systémovej infraštruktúry pripravenej na budúcnosť umožňujeme jednoduchú a cenovo výhodnú lokalizáciu v rámci omlox core zone. Vrátane hardvéru, softvéru, služieb a poradenstva.

omlox – Míľnik pre podniky na ceste k revolúcii Priemysel 4.0

Pozrite si na internetovej stránke všetky novinky o omlox-e, otvorenom a interoperačnom štandarde, ktorý prináša revolúciu určovania polohy v reálnom čase.

Synapsenbild als Darstellung von Smart Factory
Smart Factory – mnoho ciest, jeden štandard lokalizácie

TRUMPF je Váš partner na ceste do Smart Factory, ktorá je dláždená otvoreným štandardom lokalizácie omlox. Až kým Vaša výroba nebude fungovať tak, ako si to želáte.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt