You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Digitálna koncepcia poradenstva | TRUMPF
TruConnect, poradenstvo

Digitálna koncepcia poradenstva

Sú každodenné osobné stretnutia ešte aktuálne? Kríza korony ukázala, že spolupráca funguje často aj digitálnou formou, to znamená na diaľku. Mysleli sme na to aj my, konzultanti v oblasti Smart Factory a pripravili sme digitalizovanú formu našej ponuky poradenstva. Digitáne poradenstvo ale neznamená len, že Vám poradíme len virtuálne. V závislosti od stavu projektu sú dôležité osobné stretnutia. Pre uspokojivý výsledok je rozhodujúce správne zloženie – spájame pritom výhody digitálnej koncepcie poradenstva s osobným poradenstvom.

TRUMPF pochádza z odvetvia spracovania plechu a rozumie našim otázkam. To je na tom vlastne to najväčšie čaro. Jestvuje mnoho špecialistov na automatizáciu a optimalizátorov procesov, no keď im najprv musíte vysvetliť, ako funguje Váš závod, je to náročné.

Thomas Goswin
Riaditeľ SCHRAG Kantprofile GmbH
Portrét, Christina Sandu

Digitalizácia nesmie byť samoúčelná. Potenciály digitalizácie sú ale často podceňované. Podporíme Vás pri hľadaní správnej miery digitalizácie.

Christina Sandu
Vedenie Smart Factory Consulting

Znižovanie nákladov je v stredobode záujmov mnohých podnikov nie len v ekonomicky náročných časoch. Prvým krokom v optimalizácii nákladov je preto získať prehľad. Spoločne s Vami vytvoríme solídnu databázu a nasmerujeme tak pozornosť na podstatné miesta možných zmien.

Uwe Cichowicz
Smart Factory Consultant

Čo zamestnáva našich zákazníkov s ohľadom na pripravenosť pre budúcnosť?

„Všetci vravia o digitalizácii, no kde máme my ako spracovatelia plechu začať?“

„Hodil by sa sparingpartner, ktorý nám rozumie a prinesie so sebou potrebné znalosti.“

„Pri každodenných povinnostiach nám chýba čas na strategické plánovanie.“

Presne tu vstúpime my:

Naša ponuka siaha od optimalizácie procesov cez plánovanie závodu až po strategické poradenstvo. V projektoch optimalizácie procesov napríklad najprv zozbierame informácie, analyzujeme a vyhodnocujeme ich. Takmer úplne sa to dá zmapovať digitálne. To isté platí pre následnú fázu koncepcie, počas ktorej vypracujeme odporúčania ďalšieho postupu.

Ako funguje digitálna koncepcia poradenstva?

Vytvorenie spoločného základu

Je pôsobivé, čo všetko umožňuje digitalizácia. Napriek tomu to nemôže nahradiť medziľudské vzťahy: Digitálne poradenstvo  si vyžaduje základy dôvery, aby mohlo poukázať na svoje silné stránky. Preto spolu s Vami rozhodneme, ktoré kroky projektu vykonáme digitálne a ktoré na osobnom stretnutí. Digitálne poradenstvo prináša ďalšie výhody:

Znížite Vaše výdavky na dni poradenstva

Zároveň ťažíte z lepšej dostupnosti poradcov, ktorí sú Vám v krátkom čase k dispozícii na diaľku.

Znížite Vašu ekologickú stopu

...a šetríte zdroje vďaka ušetreným cestovným výdavkom.

Merateľné výsledky

Zjednodušíte plánovanie výroby, zlepšíte kvalitu vo výrobe, zvýšite produktivitu a vylepšíte cykly a priebeh údržieb.

Realizované riešenia, ktoré fungujú trvalo

... so sebou prinášajú nadšenie pre ďalší rozvoj toho, čo ste s nami dosiahli.

Prečo poradenstvo firmy TRUMPF?

Ako poskytovateľ riešení v oblasti obrábania plechu hovoríme Vašim jazykom. Tak rečou manažmentu výroby rovnako ako rečou zamestnancov vo výrobe. Ako konzultanti v oblasti Smart Factory myslíme strategicky a jednáme pragmaticky. Sprevádzame Vaše strategické smerovanie komplexne, temperamentne a vo Vašej úrovni Pritom Vám priamo odovzdáme skúsenosti z našej vlastnej výroby, aby sme udržateľne podporili digitálnu zmenu vo Vašej výrobe. Vypracujeme inovatívne koncepcie a riešenia a budeme Vás sprevádzať až k úspešnému absolvovaniu realizácie – alebo v skratke povedané: až kým nebudete skutočne spokojní.

Vaše údajeTieto témy by mohli zaujímať aj Vás:

Kontakt
Uwe Cichowicz
Smart Factory Consultant
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt