Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Naše riešenia procesov

Aplikácia Smart Teach

Obratom ruky vytvoríte laserové programy pre Vaše programovateľné zaostrovacie optiky (PFO).

Aplikácia Visual Assistance

Pomocou služby Visual Assistance vidíme to, čo vidíte Vy a pomôžeme Vám tak na diaľku pri rýchlom vyriešení Vášho problému.

Automatisierung TruLaser

Automatizačné komponenty pre 2D laserové obrábacie zariadenia.

Automatizácia TruBend

Automatizačné komponenty pre ohraňovacie stroje.

Automatizácia TruLaser Tube

Automatizačné komponenty pre stroje na rezanie rúr laserom.

Automatizácia TruMatic

Automatizačné komponenty pre vysekávacie a vysekávacie-laserové zariadenia.

Condition Monitoring

S monitoringom a analýzou produktov TRUMPF získate vysokú mieru prehľadu.

Oseon Flow

Vďaka Oseon Flow docielite kompletné prepojenie v sieti.

Oseon Go

Digitalizuje všetky základné procesy vo Vašej výrobe.

Oseon Grow

Rozširuje Oseon Go do oblastí skladu, logistiky a rozhraní. 

Poradenstvo

Od prvého nápadu až po konkrétnu realizáciu – ako špecialista na obrábanie plechu sme Vašim pragmatickým rovnocenným partnerom.

Priemysel 4.0, štartovací balík

Štartovací balík Vám pomáha pri identifikácii potenciálov optimalizácie, zvyšuje produktivitu a skracuje prestoje strojov.

Programovací softvér

V závislosti od technológie a typu stroja Vás ideálny programovací softvér rýchlo a bezpečne dovedie do cieľa.

Quality Data Storage

Zaznamenávajte a zobrazujte si údaje procesov Vašich laserov a optík a senzorík, ktoré sú k nim pripojené.

Remote Support

Nechajte si na diaľku rýchlo a bezpečne odstrániť možné poruchy a tak maximalizujte pohotovosť Vášho zariadenia.

Servisná aplikácia

Pomocou servisnej aplikácie a Vášho bezplatného účtu v MyTRUMPF môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho odoslať Vaše servisné hlásenia nášmu servisnému oddeleniu.

Smart View Services

Prehľadné plochy na zobrazenie aktuálnych stavov lasera.

Systémy veľkoskladov STOPA

Viac ako len úložisko materiálu - vykonávajú rozsiahle úlohy logistického centra Vašej výroby.

TruStore Séria 1000

Praktický kompaktný sklad - ideálny vstup do techniky skladovania TRUMPF.

TruStore Séria 3000

Najflexibilnejší sklad rastie s Vašimi požiadavkami, znižuje potrebu miesta s možnosťou rozširovania.

TruTops Calculate

Kalkuluje očakávané doby obrábania a náklady na výrobu dielcov alebo celých konštrukčných skupín.

Vizuálne školiace stredisko

Vyberte si z rozsiahlej ponuky kurzov obsluhy, programovania a údržieb. Zabezpečte si náskok vďaka vedomostiam, aby ste mohli pružne reagovať na nové požiadavky zákazníkov.

Zmluva o údržbe

Vďaka vizuálnemu spracovaniu všetkých údajov v správe Condition Report máte stále prehľad o stave strojov a môžete si naplánovať Vaše úlohy podľa potrieb.