Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Smart Factory – Čo to je?

Smart Factory – alebo po slovensky „inteligentný závod“ – predstavuje výrobné prostredie, v ktorom je perfektná súhra ľudí, strojov, automatizácie a softvéru. Predstava ideálneho sveta výroby podľa princípov Priemysel 4.0, ktorá vytvára tlak na mnoho podnikov zameraných na obrábanie plechu. Pretože pre vytvorenie vysoko efektívneho, flexibilného a prehľadného závodu, ktorý okrem toho spĺňa najvyššie nároky na kvalitu, je vo väčšine prípadov prvoradé: urobiť poriadok. Pretože "Chaos" nie je možné digitalizovať. Pomôžeme Vám pri vytváraní poriadku vo Vašej výrobe a vykonať ďalší logický krok v technologickej evolúcii: dôsledné zapojenie materiálového a informačného toku do siete, automatizáciu a optimalizáciu procesov.

Čo je to Priemysel 4.0?

Priemysel 4.0 označuje štvrtú priemyselnú revolúciu – nazývanú aj „Digitálna transformácia“, pomocou ktorej sa má priemyselná výroba optimálne pripraviť na budúcnosť.

Čo je Smart Factory?

Smart Factory – alebo po slovensky „inteligentný závod“ – predstavuje výrobné prostredie, v ktorom je perfektná súhra ľudí, strojov, automatizácie a softvéru.

Naša cesta ku Smart Factory

Ponúkame modulárny svet riešení pre Váš závod Smart Factory. Pomocou tejto koncepcie pripravia spracovatelia plechu svoju výrobu pre výrazne sa meniace požiadavky trhu a zákazníkov.

Smart Factory Consulting
Čo je to Priemysel 4.0?

V stredobode pozornosti Priemysel 4.0 je digitálne prepojenie v sieti, ktoré poskytuje obrovský potenciál zvýšenia flexibility a produktivity vďaka informatizácii výrobnej techniky a rozvoja digitálnych obchodných platforiem. Spája rôzne komponenty vo Vašej výrobe a ešte viac. Fabrika budúcnosti trvalo optimalizuje priebehy a drasticky skracuje procesy.

Kontrolná miestnosť v Smart Factory v Chicagu
Čo je Smart Factory?

Aké konkrétne výhody má závod Smart Factory? Vďaka inteligentnému prepojeniu sieťou je výroba prehľadnejšia. Spracovateľ plechu tak bude stále vedieť, čo sa práve deje a môže lepšie plánovať. Optimalizujú sa nepriame procesy. Prevádzkovatelia digitálneho závodu vyrábajú rýchlejšie a flexibilnejšie, ich procesy je možné lepšie zvládnuť. Rozhodujúca výhoda – najmä pri malých výrobných dávkach. Základom komunikácie v inteligentnom závode Smart Factory je Internet of Things (IoT). Pretože v „Internete vecí“ komunikuje všetko so všetkým. Produkt oznamuje inteligentnému závodu informácie potrebné pre výrobu.

Grafika závodu Smart Factory
Naša cesta ku Smart Factory

Zákazníci smerujúci k Smart Factory získajú pre svoje požiadavky vhodné riešenia ušité na mieru v troch krokoch: od jednoduchého začiatku cez postupné prispôsobovanie až po úplné prepojenie sieťou. Bez ohľadu na to kde sa nachádzajú, je cieľ na ceste k Smart Factory úplne prepojeného v sieti celkom jasný: vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a predovšetkým úspornejší celkový proces.

Potenciály štvrtej priemyselnej revolúcie Priemysel 4.0: Ako dokážu vzájomne komunikovať stroje v inteligentnom závode Smart Factory?

KeyVisual TruConnect

Spoločná reč spája – to platí aj pre stroje v priemyselnom internete Industrial Internet of Things. Čím jednoduchšie si vymieňajú informácie, o to efektívnejšie pracujú. Združenie nemeckých výrobcov obrábacích strojov (VDW) preto spolu s firmou TRUMPF a ďalšími 16 partnermi projektu vyvinulo systém umati (universal machine tool interface). Univerzálne rozhranie, ktoré dokáže bezpečne, bez problémov a námahy integrovať obrábacie stroje a zariadenia do IT ekosystémov špecifických podľa zákazníkov a užívateľov. Štandard nie len pre Nemecko ale aj pre užívateľov po celom svete – na rozvoj nových potenciálov v časoch Priemysel 4.0.

Chytré procesy – Smart Factory