Lands-/region- och språkval
TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla

Kultur

Kultur hör till vår kultur. Som familjeföretag vill vi nämligen med främjande av kulturella och konstnärliga projekt skapa en inspirerande miljö för innovationer. Därigenom stärker vi attraktiviteten för de platser där vi finns – för våra medarbetare liksom för allmänheten. Med vårt engagemang säkrar vi dessutom kulturskatter för nästa generation.

Utställningar och museer

Utställningar och museer

TRUMPF främjar utvalda kulturinstitutioner och kulturskapande i de regioner där vi är verksamma. Hit räknar vi exempelvis Landesmuseum Württemberg, Lindenmuseum Stuttgart, Kunstmuseum Stuttgart, Staatsgalerie in Stuttgart samt Ars Electronica i Linz.

Dessa kulturella projekt gynnar TRUMPF

Vertigo. Op Art och kinetisk konst.

Utställningen i Kunstmuseum Stuttgart visar bilder, reliefer, objekt samt rumsinstallationer som man kan gå på. Istället för penslar och färg använder konstnärer industriellt tillverkade material. Deras verk uppstår ur ett vetenskapligt intresse för fysikaliska lagligheter inom optiken och insikter i varseblivningspsykologin. Alliansen mellan konst och teknik passar till TRUMPF:s bild av sig själv, företagets produktvärld och många kunder.

Ars Electronica

Ars Electronica är en festival som förenar konst, teknologi och samhället. Den äger rum i Linz i Oberösterreich en gång om året. TRUMPF i Pasching gynnar initiativet eftersom den industriella utvecklingen inom automation och styrteknik här görs tillgänglig för en bred publik på ett konstfullt sätt.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kollegor hos TRUMPF står bredvid varandra
Samhälle och politik

Inget företag agerar i ett vakuum: Som familjeföretag är vi en del av samhället och handlar därför efter en fast övertygelse: företag måste ta ansvar för ett gemensamt värdesystem och aktivt leva upp till det.

TRUMPF-medarbetare med dotter
Utbildning

Som högteknologiföretag lever TRUMPF av friska idéer och impulser. Utbildning av hög kvalitet lägger därmed grunden för innovativt tänkande: det fungerar som en katalysatorn för sociala och ekonomiska framgångar.

en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar
Medarbetare

Kunskap och engagemang hos våra medarbetares är avgörande för företagets framgångar. Därför ser vi till att ha förutsättningar som främjar goda prestationer. Hit hör löpande utbildning av våra medarbetare, en positiv arbetsmiljö samt rättvis lön.

Service och kontakt