Lands-/region- och språkval
TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla

Kultur

Kultur hör till vår kultur. Som familjeföretag vill vi nämligen med främjande av kulturella och konstnärliga projekt skapa en inspirerande miljö för innovationer. Därigenom stärker vi attraktiviteten för de platser där vi finns – för våra medarbetare liksom för allmänheten. Med vårt engagemang säkrar vi dessutom kulturskatter för nästa generation.

Utställningar och museer

Utställningar och museer

TRUMPF främjar utvalda kulturinstitutioner och kulturskapande i de regioner där vi är verksamma. Hit räknar vi exempelvis Landesmuseum Württemberg, Lindenmuseum Stuttgart, Kunstmuseum Stuttgart, Staatsgalerie in Stuttgart samt Ars Electronica i Linz.

Dessa kulturella projekt gynnar TRUMPF

Vertigo. Op Art och kinetisk konst.

Utställningen i Kunstmuseum Stuttgart visar bilder, reliefer, objekt samt rumsinstallationer som man kan gå på. Istället för penslar och färg använder konstnärer industriellt tillverkade material. Deras verk uppstår ur ett vetenskapligt intresse för fysikaliska lagligheter inom optiken och insikter i varseblivningspsykologin. Alliansen mellan konst och teknik passar till TRUMPF:s bild av sig själv, företagets produktvärld och många kunder.

Ta reda på mer
Ars Electronica

Ars Electronica är en festival som förenar konst, teknologi och samhället. Den äger rum i Linz i Oberösterreich en gång om året. TRUMPF i Pasching gynnar initiativet eftersom den industriella utvecklingen inom automation och styrteknik här görs tillgänglig för en bred publik på ett konstfullt sätt.

Ta reda på mer

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Service och kontakt