Lands-/region- och språkval
Glob av metall skapad med 3D-utskrift

Miljö

Som ett långsiktigt agerande företag ser TRUMPF det som företagets ansvar att hantera resurser försiktigt samt att i möjligaste mån undvika negativa effekter på miljön.&Vi sätter därför upp ambitiösa, globala klimatskyddsmål och bidrar med vår klimatstrategi till 1,5 gradersmålet i Parisavtalet. Därmed siktar vi in oss på att följa Science Based Targets Initiative.

Skydd av klimatet

Fram till 2030 investerar TRUMPF&nästan 80 miljoner euro på klimatskydd. Konkret fokuserar&vi på följande åtgärder:&

Minskning av energiförbrukningen

Vi siktar på årliga besparingsåtgärder på 1,5 % för ström och 3 % för naturgas och eldningsolja (jämfört med verksamhetsåret 2018/2019). Fram till 2030 minskar vi vår förbrukning med&25,5 gigawattimmar och&för detta investerar vi ungefär 40 miljoner euro.& Vårt överordnade mål är att,&trots tillväxten hålla vår energiförbrukning konstant fram till 2030.

Hållbar energiförsörjning

TRUMPF bygger ut den egna alstringen av energi från förnyelsebara källor. År 2027 ska alla lämpliga takytor i våra anläggningar världen över vara utrustade med solcellsanläggningar.&Därutöver köper vi 100 % ström från förnyelsebara källor genom att vi köper förstklassiga certifikat och ser till att den gröna strömmen kommer från nya, icke subventionerade anläggningar.&

Kompensation av emissioner som inte går att undvika

TRUMPF kompenserar med certifikat oundvikliga utsläpp som uppkommer vid förbränning av bränsle,&eldningsolja och naturgas. På sikt vill vi avsevärt reducera detta genom att delta direkt i allt fler hållbarhetsprojekt. För detta samarbetar TRUMPF med organisationer som implementerar klimatskyddsprojekt över hela världen&och därmed även gör nytta för&människor på plats.&Projekten har tilldelats Gold-standard eller jämförbara certifieringar.

Energieffektivitet

Energieffektivitet har högsta prioritet för TRUMPF för att förhindra att utsläpp överhuvudtaget uppstår.&Det är viktigt för oss,&att först och främst låta bli att köpa certifikatoch i stället förhindra utsläpp av drivhusgaser. Detta börjar redan med utvecklingen av våra produkter och vid valet av komponenter. Våra metoder, anläggningar och byggnader uppfyller den senaste tekniska standarden.&Sedan några år används ett certifierat energihanteringssystem enligt ISO 50001 på alla europeiska produktionsplatser – oberoende av om dessa enligt lag är skyldiga att göra detta eller inte.

Energieffektivitet har många facetter

Byggnader och infrastruktur

Vi har mycket stränga standarder för planering och drift av våra byggnader. Särskilt fokus ligger på lång livslängd för våra byggnader och vår infrastruktur. För våra större platser arbetar vi med masterplaner för energi som avbildar scenarier för uppkoppling och optimering av värme- och kylflöden. Dessutom sänker vi våra CO2-emissioner genom regenerativ energigenerering.

Energieffektiva processer

Det är vårt mål att kontinuerligt optimera våra processer oberoende av om det är i produktionen eller inom ett försök. Just i icke-produktiva tider vill vi minska vår energiförbrukning till ett minimum och utsätter därför regelbundet alla våra produktionsförlopp för provning.

På detta sätt sparar vi utsläpp över hela världen

Inte bara show – energieffektivitet i Ditzingen, Tyskland

I vårt showroom i Ditzingen sparar vi nästan 170 ton CO genom konsekvent användning av vår fastkroppslasers energisparlägen och automatisk frånkoppling över natten samt över veckoslutet.

Jordvärmeanläggning i Taicang, Kina

Vid utökningen av TRUMPF Werk i Taicang har vi installerat 170 sonder på 100 meters djup och en värmepump för att utnyttja temperaturen i marken för värme och kyla i byggnaden med hjälp av jordvärme. På detta sätt sparas runt 415 ton CO2 per år.

Driftoptimering i Ditzingen, Deutschland

Vid tillverkning och utveckling av högeffektslaserförstärkare som används för produktion av mikrochips för halvledarindustrin optimerar vi våra processer ständigt även när det gäller energieffektiviteten. Runt 207 ton CO2 kunde sparas genom processomställningar och användning av en energieffektiv mycket fin reningsanläggning. Anläggningen befriar svarvade eller frästa delar från rester på ett energisparande sätt.

Optimering av belysningen i alla byggnder i Farmington i USA.

De lysrör som fanns i USA har vi bytt ut mot eftermonterade högeffekts-LED och därigenom fortsatt att optimera den energetiska effekten. På detta sätt sparas cirka 100 ton CO2 in.

Kraftvärmeverk i Hettingen, Tyskland

Ett värmekraftverk i Hettingen genererar strömmen till vår produktion. Den värme som uppstår används för värme i byggnader. Besparing: upp till 100 ton COper år.

Avstängningshantering i produktionen i Pasching, Österrike

Det behov som maskinernas grundbelastning kräver för tillverkning av bockningsverktyg i Pasching kunde sänkas genom konsekvent avstängning i slutet av skiften och över veckoslutet. Besparing på 50 ton CO2 per år. Det österrikiska ministeriet för hållbarhet och turism har därför gett TRUMPF Österreich sin miljöutmärkelse för lyckade klimatskyddsåtgärder.

Omställning av lackeringsprocessen i Liberec, Tjeckien

Tack vare omställningen av lackeringsprocessen behöver färgen mindre värme än hittills för att torka. Detta leder till minskad gasförbrukning och 50 ton CO2 sparas in per år.

Belysningsomställning i Freiburg, Tyskland

I Freiburg gjordes en omställning till LED i stor skala under verksamhetsåret 2018/19. Tack vare detta sparas 180 ton CO2 per år.

Mobilitet

Stadstrafik på natten

Oberoende av på vilket sätt våra sysselsatta kommer till arbetet så stöttar vi dem med attraktiva erbjudande för att reducera deras CO2-emissioner. Samtidigt vill vi dock även utforma mobiliteten på själva platsen Ditzingen samt trafiken mellan de olika företagsplatserna så skonsamt för resurserna som möjligt.&I vår vagnpark minskar vi dessutom CO2-utsläppen fram till 2030 med 25 % jämfört med verksamhetsåret 2018/2019. Detta uppnås bland annat genom elektrifiering av TRUMPF firmabilar och fordonspool..

På detta sätt möjliggör TRUMPF hållbar mobilitet

Mobilitetshantering inom företaget

TRUMPF vill reducera CO2-avtrycket avsevärt för sina medarbetare på vägen till arbetet. Därför erbjuder vi bland annat möjligheten att leasa en Business-Bike billigt. Det finns dessutom många uppställningsplatser för cyklister för cyklar, E-bikes och motorcyklar, duschar samt låsbara klädskåp. Med jobticket främjas dessutom resan till jobbet med allmänna kommunikationsmedel. För körningar på företagsområdet i Ditzingen används dessutom en Street-Scooter, det vill säga en eltransporter som Deutsche Post använder och som TRUMPF har varit med och utvecklat.

Elektromobilitet

2019 öppnade TRUMPF en av de största laddstationerna i Tyskland i Ditzingen. 86 laddpunkter är tillgängliga för medarbetarna i företagets nya, egna parkeringshus. De installerade laddboxarna har tillsammans en effekt på 1 000 kilowatt. På detta sätt ger vi medarbetarna möjligheten att ladda sin bil under arbetstiden på ett bekvämt sätt. Som högteknologiskt företag är vi dock inte bara användare av alternativa elektriska drivteknologier utan även en viktig utrustare. Flera olika TRUMPF-lasrar används bland annat för batteritillverkning till elmotorer.

Vi är medlemmar

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF produktportfölj
Produkter och leverantörskedja

TRUMPF står för höginnovativa produkter och tjänster som är industriellt mogna och tillförlitliga. Läs mer om våra höga krav när det gäller maskinsäkerhet, energi- och resurseffektivitet.

en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar
Medarbetare

Kunskap och engagemang hos våra medarbetares är avgörande för företagets framgångar. Därför ser vi till att ha förutsättningar som främjar goda prestationer. Hit hör löpande utbildning av våra medarbetare, en positiv arbetsmiljö samt rättvis lön.

Kollegor hos TRUMPF står bredvid varandra
Samhälle och politik

Inget företag agerar i ett vakuum: Som familjeföretag är vi en del av samhället och handlar därför efter en fast övertygelse: företag måste ta ansvar för ett gemensamt värdesystem och aktivt leva upp till det.

Kontakt
Företagets hållbarhet
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt