Lands-/region- och språkval
TRUMPF produktportfölj

Produkter och leveranskedja

Våra produkter och tjänster räknas på marknaden som mycket innovativa, användbara inom industrin och tillförlitliga. Den energi- och resurssparande utformningen av vår portfölj är för oss lika självklart som dess säkerhet, långa livslängd och reparationsvänlighet. Detta anspråk vill vi klara av kontinuerligt – med varje utveckling på nytt. Även i samarbetet med våra affärspartner förväntar vi oss ansvarsfullt, hållbart och medvetet uppträdande inom deras företagsverksamhet.

Maskinsäkerhet

För TRUMPF är säkerheten för företagets produkter mycket viktig. Vi ser till att människor inte skadar sig på våra produkter och att de inte råkar ut för hälsoskador på grund av dem. För oss är det en självklarhet att inte bara uppfylla säkerhetskraven inom Europeiska unionen utan på alla våra målmarknader. Ännu mer: Människor är betydligt bättre skyddade mot laserstrålning och damm vid TRUMPF-maskiner än vid de flesta av konkurrenternas maskiner. Vi observerar användningen av våra produkter på fältet noggrant och förbättrar dem regelbundet.

Energi- och resurseffektivitet

Våra ingenjörer driver på utmaningen att skapa innovativa lösningar till våra kunder på nytt varje dag. Innovation innebär att utforma produkterna ännu mer energi- och resurssparande eller att möjliggöra nya tillämpningar som ger fördelar när det gäller resursreducering.

Effektiva maskiner och lasrar

I regel är en ny produkt från TRUMPF betydligt effektivare än den föregående modellen. Vi registrerar och analyserar systematiskt energiförbrukningen för våra verktygsmaskiner med hjälp av standardiserade benchmarktavlor. Vi har även förbättrat energieffektiviteten för våra fastkroppslasrar avsevärt i en påkostad process. Även vid vidareutvecklingen av vår effektelektronik har vi lyckats med effektivitetssprång som vi är stolta över.

Effektiva bearbetningsprocesser hos våra kunder

Ur vår synvinkel är alltid användningens totala balans avgörande. Med TRUMPF Technik bearbetas för det mesta metaller som det krävs mycket energi för att tillverka. Den precision och processtabilitet som vi arbetar mot med vår produkter tar sig uttryck i en minskad materialanvändning och mindre kasserade detaljer. Dessutom stöttar olika maskinfunktioner våra kunder med att utnyttja sitt material optimalt.

TRUMPF som möjliggörare
Energi- och klimatteknik

Med våra produkter gör vi det möjligt för våra kunder att i sin tur erbjuda resurseffektiva lösningar. Laserteknologin öppnar nya möjligheter till lätt konstruktion som leder till betydande reducering av växthusgaser till exempel inom luftfarten eller inom fordonstillverkningen. Även med hjälp av vår effektelektronik blir miljövänliga tekniker möjliga: det spelar ingen roll om det handlar om arkitekturglas med optimerade isoleringsegenskaper, solcellsmoduler eller batterier för lagring av förnybara energier.

Leveranskedja – Ansvaret sträcker sig utanför företagets gränser

Höglager

Även i samarbetet med våra affärspartner sätter vi värde på ansvarsfullt, hållbart och medvetet uppträdande inom deras företagsverksamhet. Med vår uppträdandekodex för levarantörer klarar vi vårt samhälls- och hållbarhetsansvar i leveranskedjan.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF-medarbetare som testar en komponent
Kvalitetsstyrning

Kvaliteten på våra produkter och tjänster grundas på definierade standarder och metoder samt en fast förankrad kvalitetsmedvetenhet hos våra medarbetare.

Folk hos TRUMPF som skakar hand
Leverantörer

Inköpsaktiviteterna påverkar TRUMPF:s framgångar direkt. Avgörande för detta är innovativa och tillförlitliga leverantörer.

TRUMPF produktportfölj
TRUMPF produktportfölj

TRUMPF erbjuder tillverkningslösningar inom områdena maskiner och system, laser, effektelektronik, elverktyg, SmartFactory, mjukvara och services

Service och kontakt