Lands-/region- och språkval
TRUMPF-loggan vid huvudingången till huvudkontoret

Företagsprinciper

TRUMPF står för kvalitet, enastående produkter, mycket effektiva processer och enastående resultat. Vårt företags framgång grundar sig på att vi lever efter gemensamma värderingar och strävar efter samma mål. Företagets principer förtydligar dessa värden och mål och för med sig dessa in i företaget. De beskriver krav och måttstock för vårt görande och vårt ömsesidiga umgänge. De är alltid obligatoriska för alla som är verksamma i företaget.

Compliance

Som ett ledande globalt teknikföretag är det viktigt för oss att vi har våra affärspartners, medarbetares samt allmänhetens förtroende. Detta förtroende hänger helt och hållet på hur varje enskild medarbetare agerar. Rättesnöret för varje enskild medarbetares uppträdande är att följa lagstiftningen samt uppfylla andra viktiga etiska standarder och krav som fastställts av TRUMPF.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Styrelse

TRUMPF är ett familjeföretag som verkar internationellt. Lär känna medlemmarna i holdingbolagets styrelse.

huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland
Företagsprofil

Vår företagsprofil ger kortfattad information om fakta och siffror, samt en film om TRUMPF-koncernen.

TRUMPF företagsfilm

Med titeln "Unlocking technological worlds for generations to come" visar vår företagsfilm människorna på TRUMPF vilka är grunden för våra innovationer och teknologier för framtidens marknader.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt