Lands-/region- och språkval
TRUMPF-loggan vid huvudingången till huvudkontoret

Företagsprinciper

TRUMPF står för kvalitet, enastående produkter, mycket effektiva processer och enastående resultat. Vårt företags framgång grundar sig på att vi lever efter gemensamma värderingar och strävar efter samma mål. Företagets principer förtydligar dessa värden och mål och för med sig dessa in i företaget. De beskriver krav och måttstock för vårt görande och vårt ömsesidiga umgänge. De är alltid obligatoriska för alla som är verksamma i företaget.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt