Lands-/region- och språkval
Compliance hos TRUMPF

Compliance

Som globalt agerande företag anser vi på TRUMPF att långsiktiga framgångar är en del av vår företagskultur. Efterlevnad präglar denna kultur på ett avgörande sätt och leder oss framåt i vår dagliga verksamhet. TRUMPF Compliance-Management-System omfattar alla de strukturer, processer och åtgärder vi etablerat för vår efterlevnad. På det sättet vill vi göra alla TRUMPF-medarbetare medvetna om och motiverade att handla rätt i sin jobbvardag.

TRUMPF:s uppförandekod

Att vara medveten om värdet i att agera ansvarsfullt hör till de viktigaste premisserna för att ligga i topp. Vi är fast beslutna om att i alla lägen fatta rätt beslut, även då vi agerar på egen hand. Vi accepterar inte att felaktiga förhållanden tolereras eller att man vänder bort blicken. TRUMPF:s uppförandekod utgår från företagets grundprinciper och beskriver värden som vi rättar vårt affärsmässiga agerande utifrån.

TRUMPF:s uppförandekod finns tillgänglig på över 20 språk. Den  finns längst ner på den här sidan.

"Compliance hos TRUMPF innebär det gemensamma åtagandet i att inom ramen för gällande regler nå framgång genom exempelvis kvalitet i produkter och processer. Endast den som håller sig efter de rättsliga bestämmelserna i det dagliga arbetet kan nå långvarig framgång. Detta är ett av våra värden som är elementärt för vårt renommé och som därför är centralt för hur vi lever upp till dessa bestämmelser."

Peter Bokelmann
Head of Corporate Law, Integrity & Risk Chief Compliance Officer

Compliance-organisationen

Hur reagerar vi på Compliance-risker eller förhindrar att de alls kan uppkomma? Det är de två stora teman som sysselsätter Chief Compliance Officer tillsammans med Compliancetemaet i Ditzingen samt det globala Compliance-nätverket. Så hanterar vi implementeringen av Compliance-Management-systemet i alla affärsområden och dotterbolag, kommunicerar regelbundet med lokala ansvarig person och gestaltar lösningar.

Kontaktmöjligheter

Har du en fråga som rör en Compliance-situation eller vill du lämna upplysningar i förtroende? Din säkerhet och det förtroende du ger oss är vår viktigaste angelägenhet. TRUMPF:s medarbetare och affärspartners kan därför i förtroende ta kontakt med Compliance-teamet i Ditzingen.

Föredrar du att vara anonym?

Anonyma upplysningar kan lämnas via vår externa underleverantör EQS Integrity Line.  System Integrity Line säkerställer din anonymitet tekniskt, även vid chattkommunikation. För att tillvarata visselblåsarens anonymitet drivs kommunikationsplattformen inte på TRUMPF:s servrar utan på en säker server som tillhör EQS Integrity Line. Hosting av data sker i Tyskland. EQS Integrity Line är ISO 27001-certifierad, EU DSGVO konform och uppfyller kraven enligt EU-Whistleblower-direktivet. Den angivna informationen hamnar krypterat och inte spårbar hos Compliance teamet i Ditzingen. 

Det anonyma rapportsystemet öppnar du med följande knapp.

Gestalta. Säkert. Gemensamt. Eftersom TRUMPF efterlever Compliance och alla är med!

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Konferensrum med stolar, bord och lite tillbehör på bordet
Tillsynsorgan

Tillsynsrådet ger styrelsen& råd för styrning av företaget Mer information om tillsynsorganet finns här:

Gruppbild på TRUMPF styrelse
Styrelse

TRUMPF är ett familjeföretag som verkar internationellt. Lär känna medlemmarna i holdingbolagets styrelse.

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Företagsprofil

Vår företagsprofil ger kortfattad information om fakta och siffror, samt en film om TRUMPF-koncernen.

Kontakt
Compliance Team
E-post
Service och kontakt