You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Efterlevnad | TRUMPF

Efterlevnad

Som ett ledande globalt teknikföretag är det viktigt för oss att vi har våra affärspartners, medarbetares samt allmänhetens förtroende. Detta förtroende hänger helt och hållet på hur varje enskild medarbetare agerar. Rättesnöret för varje enskild medarbetares uppträdande är att följa lagstiftningen samt uppfylla andra viktiga etiska standarder och krav som fastställts av TRUMPF. Företagsledningen och medarbetarna uppmanas utan undantag att agera som ärliga affärsmän och följa lagstiftningen. Det är endast på detta sätt som vi kan stärka vårt företags renommé.

TRUMPF:s uppförandekod

TRUMPF införde ett överensstämmelseprogram 2009. En viktig del i detta program är TRUMPF:s uppförandekod (Code of Conduct). Denna sammanfattar  de grundregler som TRUMPF förväntar sig att företagsledningen och alla medarbetare ska följa i fråga om ett etiskt klanderfritt uppträdande vid affärsförbindelser över hela världen. Uppförandekoden finns på följande språk: bulgariska, kinesiska, tyska, engelska, franska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, thailändska, tjeckiska, turkiska och ungerska.  

E-postadress överensstämmelse

Konfidentiell information om överträdelser kan lämnas via e-post (compliance@de.trumpf.com) till chefen för det centrala området juridik och M&A. Vid information som lämnas i god tro lovas konfidentiell behandling av den person som påtar sig rollen som visselblåsare.

Externt visselblåsarsystem för efterlevnad

Sedan våren 2017 erbjuder TRUMPF tillgång till ett externt visselblåsarsystem via sin webbsida. Via detta system kan varje missförhållande när det gäller överensstämmelse rapporteras och frågor om överensstämmelse ställas ("ask & tell"). Denna möjlighet är utöver för medarbetare även tillgänglig för kunder, leverantörer och övriga tredje parter. Meddelanden kan även lämnas via en smarttelefon.  

När det gäller våra externa tjänsteleverantörer rör det sig om företaget Integrity Line, ett schweiziskt företag med säte i Zürich, som erbjuder detta system vars tekniska utformning garanterar anonymitet. För att tillvarata visselblåsarens anonymitet drivs kommunikationsplattformen inte på TRUMPF:s servrar utan på en säker server som tillhör Integrity Line. Visselblåsaren eller frågeställaren kan men måste inte uppge sin identitet. Det går naturligtvis att lämna personuppgifter frivilligt.  

Länken till visselblåsarsystemet finns här: trumpf.integrityplatform.org

Nerladdningar

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt