You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Kvalitet | TRUMPF
TRUMPF-medarbetare som testar en komponent

Kvalitetshantering hos TRUMPF

TRUMPF står för kvalitet, innovativa lösningar och högeffektiva processer. Detta gör att vi kan erbjuda vi våra kunder äkta mervärde.

Porträtt av Dr.-Ing. Mathias Kammüller medlem i TRUMPF styrelse

Högsta och varaktig kvalitet gäller världen över för TRUMPF. Därför baseras vårt handlande på enhetliga standarder och bestämmelser, vid behov kompletterat med nationella bestämmelser.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Verkställande direktör för TRUMPF GmbH + Co. KG och Chief Digital Officer

Certifieringar

Våra principer

Vi omsätter våra kvalitetsprinciper i praktiken genom vårt arbete och våra produkter. Detta sker via ett enhetligt kvalitetshanteringssystem – en standard som gäller för hela TRUMPF Gruppe. Våra nio kvalitetsprinciper vägleder oss i samarbetet och i den ständiga processen att förbättra våra metoder och produkter.

Vi lever våra principer metodiskt och på plats.

Vi lämnar inte kontinuerlig förbättring åt slumpen utan arbetar metodiskt. I praktiken initierar vi med stegen planera-utföra-kontrollera-anpassa (Plan-Do-Check-Act) om och om igen så att vi blir bättre. Detta sker inte "uppifrån" utan "i händelsernas centrum" tillsammans med de medverkande.

TRUMPF-anställda diskuterar kvalitet med ledning av ett arbetsblad som används vid A3 problemlösningsmetodik

A3-metodiken och 8D-rapporten leder oss strukturerat genom problemlösningsprocessen.

TRUMPF-anställda sitter vid ett skrivbord och arbetar med DMAIC förbättringscykel som ett kärnverktyg som används för att driva Six Sigma-projekt

För komplicerade problem använder vi DMAIC och deras statistiska verktyg från Six Sigma-metoden.

TRUMPF-anställda befinner sig på verkstadsgolvet och testar en komponent

Utöver preventiva och reaktiva kvalitetsåtgärder är det viktigt för oss att också genomföra en effektiv kontroll av de relevanta komponenterna och kännetecknen.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Certifieringar
Service och kontakt