Lands-/region- och språkval
TRUMPF-medarbetare som testar en komponent

Kvalitetsmanagement hos TRUMPF

TRUMPF står för kvalitet, innovativa lösningar och högeffektiva processer. Våra kunder får därmed ett äkta mervärde.

Porträtt av Dr.-Ing. Mathias Kammüller medlem i TRUMPF styrelse

Högsta och varaktig kvalitet gäller världen över för TRUMPF. Därför baseras vårt handlande på enhetliga standarder och bestämmelser, vid behov kompletterat med nationella bestämmelser.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Medlem i styrelsen för TRUMPF SE + Co. KG och Chief Digital Officer

Certifieringar

Våra principer

Våra kvalitetsprinciper förverkligas i vårt arbete och i våra produkter genom ett enhetligt kvalitets-managementsystem – en standard som gäller för hela TRUMPF. Våra nio kvalitetsprinciper vägleder oss i samarbetet och i den ständiga processen att förbättra våra metoder och produkter.

I praktiken initierar vi vår förbättringsprocess om och om igen med aktiviteter enligt schemat ”Planera – Utföra – Kontrollera – Anpassa”.

Vi lämnar inte kontinuerlig förbättring åt slumpen utan arbetar metodiskt. I praktiken initierar vi med stegen planera-utföra-kontrollera-anpassa (Plan-Do-Check-Act) om och om igen så att vi blir bättre. Detta sker inte "uppifrån" utan "i händelsernas centrum" tillsammans med de inblandade.

TRUMPF-anställda diskuterar kvalitet med ledning av ett arbetsblad som används vid A3 problemlösningsmetodik

A3-metodiken och 8D-rapporten leder oss strukturerat genom problemlösningsprocessen.

TRUMPF-anställda sitter vid ett skrivbord och arbetar med DMAIC förbättringscykel som det centrala verktget för att driva Six Sigma-projekt

För komplicerade problem använder vi DMAIC-processen och dess statistiska verktyg från Six Sigma-metoden.

TRUMPF-anställda befinner sig på verkstadsgolvet och testar en komponent

Utöver preventiva och reaktiva kvalitetsåtgärder är det viktigt för oss att tillika genomföra en effektiv kontroll av relevanta komponenter och egenskaper.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF-loggan vid huvudingången till huvudkontoret
Företagsprinciper

Våra framgångar baseras på att vi lever efter gemensamma värderingar och strävar efter samma mål. Obligatoriska företagsprinciper utgör grunden för detta.

Folk hos TRUMPF som skakar hand
Leverantörer

Inköpsaktiviteterna påverkar TRUMPF:s framgångar direkt. Avgörande för detta är innovativa och tillförlitliga leverantörer.

TRUMPF-medarbetare som arbetar i renrummet under montering av en resonator
SYNCHRO – TRUMPF:s Lean Management System

Syftet med vårt produktionssystem är att vi ska kunna anpassa våra medarbetares arbetsinsats och produktionsmedlen efter varandra för att tillverka de bästa produkterna.

Kontakt
Certifieringar
Service och kontakt