You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Leverantörer | TRUMPF
Folk hos TRUMPF som skakar hand

Leverantörer

Våra inköpsaktiviteter omfattar allt vi behöver för utveckling och tillverkning av verktygsmaskiner och industrilasrar. Därför behöver vi motiverade och tillförlitliga leverantörer. De hjälper oss att få nöjda kunder.

Våra kriterier för ett gemensamt samarbete

Person från inköpsavdelningen talar med en leverantör

Vi på TRUMPF vill inte bara behålla vår position som leverantör av mycket innovativa produkter och tjänster utan även stärka den. Därför ställer vi höga krav på prestationsförmågan vid valet av våra leverantörer.

Leverantörer till TRUMPF måste därför leverera produkter och tjänster

  • med hög kvalitet.
  • med priser som är korrekta för marknaden.
  • med korta återanskaffningstider och hög flexibilitet.

Tack vare sitt tekniska know-how bidrar våra leverantörer till TRUMPs innovationskraft med viktiga komponenter och tjänster. TRUMPF:s inköpsvillkor och kvalitetsavtal ger tydliga förhållanden i dialogen med våra leverantörer.

FAQ – Ofta ställda frågor i samband med när vi väljer våra leverantörer

Hur får vi reda på om TRUMPF har fler behov på vårt område?

Vid anbudsinfordran kontrollerar TRUMPF en integrering i anbudsförfarande baserat på din företagsinformation.

Hur kan vårt företag göra reklam som leverantör till TRUMPF?

Du kan registrera dig via vår leverantörsportal.

Ta reda på mer
Enligt vilka kriterier görs tilldelningen av jobb?

Vid jobbfördelningen påverkar de totala kostnaderna men även leventörsstatus samt tillgängliga leverantörsutvärderingar. Målet är alltid att nå högsta tänkbara mervärde för vår företagsgrupp.

Ställs det överordnade krav på leverantörerna?

Ja, dessa krav anges i våra köpvillkor. De kan laddas ner på den här sidan.

Hur går den konkreta beställningen av komponenter och tjänster till?

I regel får du en officiell beställning genom inköpsavdelningen. För att undvika fördröjningar i det fortsatta förfarandet bör du inte godkänna muntliga beställningar utan inblandning avinköpsavdelningen.

Nerladdningar

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Inköp
E-post
Service och kontakt