Lands-/region- och språkval
TRUMPF-medarbetare som arbetar i renrummet under montering av en resonator

SYNCHRO – TRUMPF:s Lean Management System

Vi har döpt vårt system för värdeskapande som vi införde 1998 till SYNCHRO. Detta system ligger till grund för alla våra affärsprocesser och används till att stämma av våra medarbetares arbetsinsats, produktionsmedlen och produkten sinsemellan för att tillverka de bästa produkterna med så lite slöseri som möjligt.

SYNCHRO i praktiken

Principen bakom SYNCHRO lyder excellens genom transparens: Vi vill vara och och förbli förebilder ekonomiskt, teknologiskt och mänskligt. En kultur av ständig förbättring – det står SYNCHRO för.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Service och kontakt