Lands-/region- och språkval

Fem bra anledningar att välja TRUMPF

Vi är ett framtidsinriktat företag som är verksamt över hela världen och vi är alltid ett steg före med våra innovativa produkter, processer och tjänster.

Som familjeföretag erbjuder vi trygga arbetsplatser tack vare hållbar och långsiktig styrning av företaget och vårt ekonomiska oberoende.

Vår enastående företagskultur kännetecknas av en kollegial arbetsatmosfär, ömsesidig uppskattning och konstruktivt samarbete.

Hos oss finner våra medarbetare övergripande arbetsuppgifter. De får ta ansvar för sammanhängande arbetsområden eller projekt och visa att de kan tänka och agera i företagets anda på alla plan.

En tilltalande arbetsatmosfär, individuella internationella utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och attraktiva ersättningspaket gör oss speciella.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Service och kontakt