Lands-/region- och språkval
100 YEARS ANNIVERSARY

Affärsplats Tyskland

Hur stark är den tyska industrin och hur mycket bör företagen regleras? Ekonomen Lars Feld delar med sig av sin syn på dessa frågor ​​i en intervju med oss:

Att få inflationsfenomenet under kontroll är en av de mest angelägna frågorna.

Lars Feld leder Freiburg Walter Eucken Institut, som arbetar med grundläggande ordningspolitiska frågor. Han är dessutom professor i ekonomisk politik vid universitetet i Freiburg. Från 2011 till 2021 var Feld medlem i rådet för bedömning av den övergripande ekonomiska utvecklingen ("Rådet för ekonomiska vise män"). Från mars 2020 till februari 2021 var han dess ordförande. I en intervju berättar ekonomen om framtidens energiförsörjning och mobilitet.  Feld ser stora utmaningar när det gäller utbyggnaden av infrastruktur, eftersom Tyskland inte jobbar tilltäckligt snabbt med detta. Och han tycker att reglerskruven inte ska dras åt för hårt, särskilt inte när det gäller medelstora företag.