Lands-/region- och språkval

Med snabbhet, flexibilitet och nya investeringar fortsätter Repay att växa

Med lokal närvaro och en gedigen produktionsapparat skär de plåt, tid och kostnader. Hos Repay är det tydligt och enkelt - de är specialister på att skära plåt. Repay koncernen är idag en av Sveriges största och snabbt växande leverantörer av skurna detaljer inom stål. I Norrland är de klart störst och ledorden de senaste åren ”Tillväxt Tillsammans” tyder på att det här har bara börjat. Idag finns man på tio strategiska orter i landet under uppdelningen Repay Nord, Mitt och Syd. 

 

Fokus på en sak och vara bäst på den 

Teknologierna bakom är laserskärning, gasskärning, plasmaskärning, kapning och rörlaserskärning. Den sistnämnda är centraliserat till en anläggning i Köping men övriga enheter tillhandahåller i stort sett ett komplett utbud av samtliga övriga tekniker. Företagets senaste investeringar är ytterligare två laserskärmaskiner till enheten i Skellefteå. Det är TRUMPF som installerat ett system med två 8 kW laserskärmaskiner med tillhörande automatisering. På plats där just nu finns fyra laserskärmaskiner, fyra gasmaskiner och två kantpressar. - Fokus är skärningen, säger Sebastian Sommerich, Platschef på Repay Skellefteå. Vi kapar och bockar litegrann men vi är absolut bäst och snabbast på skära plåt.

 

Från vänster ser vi Sebastian Sommerich, Morgan Lundqvist och Peter Jonsson på Repay i Skellefteå

På samma sätt arbetar de gentemot kund och istället för att erbjuda en bredd av tjänster lägger man fokus på en sak och blir bäst på den. Därmed genomför man inte heller själv någon efterbearbetning av detaljer som svetsning eller liknande. Efterarbetet har man valt att effektivisera med en bra kedja av partners, oftast någon lokal eller regional part ur nätverket av egna kunder.                                     

- Vi vill ha ett tätt samarbete med kunden och vad vi menar med ”Tillväxt Tillsammans” är att vi ska växa tillsammans med kunderna, säger Peter Jonsson, VD för Repay Nord Mitt Syd och anställd i bolaget Repay Invest. Vi vill inte heller konkurrera för mycket med kunden utan bara ta över en del i processen – den vi gör bäst. Kunderna kan då servas med material i rätt tid och rätt kvalitet så att de också kan växa 

 

 

Lokala och rikstäckande på samma gång  

Det privatägda bolaget som funnits sedan 1997 har hela tiden haft det glasklara konceptet att skära som specialisering. Grundarna Petter och Lotta Mikaelsson ger stabilitet kvar som ägare i bolaget tillsammans med koncernchefen Jimmie Säll. Idag är man totalt 110 anställda, varav 30 stycken i Skellefteå där även ledningen sitter lokalt med 10 personer i Repay Invest. Övriga är fördelade på resterande nio anläggningar. Spridningen i landet är man överlägsen med och ger företaget en stor konkurrensfördel. Grundfilosofin är just att vara strategiskt lokala där kunden finns, berättar Peter, men också finnas utspridda rikstäckande. Lokalt kan vi vara så snabba vi vill vara till kund och med den stora produktionsdraken i ryggen på ett antal fler platser kan vi alltid hjälpas åt. Skulle exempelvis ett haveri inträffa på en ort, flyttar vi produktionen. Kunden ska aldrig bli drabbad. 

 

”Överallt där det finns stål kan vi leverera” 

Repay har över 2000 aktiva kunder. Produktionen är lite nischad på orterna utifrån behovet så exempelvis skogs- och gruvindustrin dominerar en del i Norrland av naturliga skäl. Bortsett den lilla nischen är kundbasen i övrigt otroligt bred både vad gäller storlek, bransch och produktion. 

– Det är dessutom nya produkter nästan hela tiden, berättar Sebastian. Det kan handla om allt från en liten privat aktör som behöver ett plattjärn till en större aktör med serietillverkning av stora detaljer. Våra kunder är överallt där det finns stål och där kan vi vara med och leverera. 

- Majoriteten av koncernens kunder är inom segmentet små och mellanstora företag, tillägger Morgan Lundqvist, Projektledare, Repay Invest, och det är där vi helst vill vara med just den här stora bredden av olika produkter. Det är spännande och utmanande. Fördelen med den stora variationen betyder ju så klart även en mindre sårbarhet då det svänger i någon bransch.

 

Pigga enkla experter i varje led 

Företagets linje har under åren varit rak och tydlig i alla led i verksamheten. Man skär plåt och man gör det snabbt och rätt.  - Det är enkelt och vi är enkla att göra med också, säger Peter. Vi styrs av värderingar och brukar säga att vi är ett gäng pigga enkla experter och med det menar vi att – Vi är enkla att göra med och vi är alltid enkla att nå med flera vägar in i bolaget. Vi är pigga och alerta på att ta oss an alla jobb och vi levererar dem snabbt i utlovad tid. Vi är experter på det vi gör och vi måste alltid se till att ligga i framkant med både kunskap och teknik och maskinpark. 

- Vi byter nog ut i alla fall en maskin per år säger Morgan. 

De senaste två investeringarna i två stycken TRUMPF 8kW TruLaser 3040 fiber.

Investeringar för framtida tillväxt 

Den senaste investeringen från TRUMPF till Skellefteå installerades under våren 2021 och består av två stycken 8 kW TruLaser 3040 fiber bäddlasrar. - Målet är ju tillväxt och ta fler marknadsandelar och då behövs det en utökad maskinpark som växa och som nämnt innan maskiner som ligger i framkant. TRUMPF presenterade den här gången det bästa upplägget för oss, menar Morgan, som passade utifrån vårt behov är att klara att köra ännu större volymer. 

 – Syftet är också att skära mer tjockt material och det ska vi göra i de nya maskinerna, säger Sebastian. Vi skär från ca 10-12 mm upp till 20 mm hela tiden, och vi ska nu prioritera att skära mer upp till och över 25 mm. Vi är väldigt nöjda med det vi sett hittills i maskinerna. Nu provar vi och utvecklar nytt hela tiden. 

 

TruLaser 3040 fiber med flertalet smarta funktioner

Arbetsområdet i TruLaser 3040 fiber är på 2 x 4 meter i varje och de är integrerade med varsin TruDisk 8001 laser - framtagen för ett optimerat skärresultat med ett förfinat skärsnitt. Maskinerna har man valt att utrusta med flertalet extra funktioner. Till exempel hanterar de en mycket stor bredd material och geometrier tack vare en funktion som kallas CoolLine som med hjälp av destillerat vatten kyler ner plåten under skärprocessen och förhindrar okontrollerad smälta med försämrat skärresultatet. Detta är en stor fördel när man jobbar i tjocka material. – Den använder vi hela tiden, säger Sebastian, och det är väldigt effektivt. 

Den automatiska dysväxlaren är en annan smart funktion att nämna där maskinen helt automatiskt växlar dysor mellan olika material och håller koll på dysans drifttid. Det eliminerar operatörens ingripande vid byte av dysa och är på så sätt ytterligare ett exempel där automatisering reducerar tiden i varje jobb avsevärt och kortar ledtiderna. Ytterligare ett tillval är ett speciellt skärmunstycke om nitrogenskärning används – HighSpeed Eco som möjliggör gasbesparing på upp till 70 % samt en ökad skärhastighet på upp till 50 % beroende på material och tjocklek.

TruLaser 3040 fiber med automatiseringslösningarna PartMaster och LiftMaster Linear samt ett flertal smarta maskinfunktioner.

Automatisering för ergonomi, flexibilitet och kvick process 

Hos Repay är lasermaskinerna placerade bredvid varann och helt identiskt konfigurerade vilket gör att operatören på plats väljer vilken maskin han ska köra i. Det behövs därmed inte bestämmas redan i programmeringen vilket ökar flexibiliteten ytterligare. Tillsammans med maskinerna investerade man i tillhörande automatisering LiftMaster Linear och PartMaster för transport och hantering av plåt och detaljer. LiftMastern som är den centrala funktionen i automationen servar båda maskinerna och har sex stationer för in- och ut lastning av plåt samt även en sorteringsfunktion.  

PartMastern transporterar färdigskuren plåt och matar fram till operatören.  – Förutom att det går snabbt är fördelen här att operatören inte behöver springa runt skärbord, sträcka sig etc utan får materialet till sig, säger Morgan. Materialet matas fram till operatören och det blir både ergonomiskt, underlättar plockandet samt speedar upp hela processen. 

LiftMaster Linear

LiftMaster Linear är den centrala funktionen i automationen och servar båda maskinerna och har sex stationer för in- och utlastning av plåt samt även en sorteringsfunktion.

PartMaster

PartMaster transporterar färdigskuren plåt och matar fram till operatören.

 

Enkelhet och snabbhet hela vägen till kund

Poängen med hela den här produktionslinjen är flexibilitet och snabbhet och att kunna matcha detta till kund. Snabba svar och snabba leveranser till kund kräver sin teknik. Leveranstiderna är mellan 7 – 10 dagar men man erbjuder expressleveranser från tre timmar. En konkurrensfördel är att Repay märker, packar och levererar färdiga kit rakt in i kundens verksamhet. - Ska ex ett antal detaljer direkt in i kundens svetsbås kommer en pall helt redo från oss med alla detaljer som ska svetsas, säger Sebastian. Vi lyfter ju allt oavsett på plats hos oss och på det här sättet blir det enkelt och smidigt för kunden som slipper packa om det.  

Plåttjockleken är allt mellan 0,1 – 310 mm så ingen plåt är hos oss den andra lik, säger Sebastian. Många projekt kommer bara en gång och ibland körs serietillverkning men nesten ser aldrig likadan ut. - Man lägger ett antal kundordrar på en plåt för att minska ställtiderna och minska spillet på plåten. Vi nyttjar restplåtar också, vi skär det vi ska i den kvaliteten och tjockleken och sparar resten. 

 

Målet är att fortsätta växa med nöjda kunder och nöjd personal 

Värderingarna i verksamheten går hand i hand både extern och internt. Relationer är viktigast, menar Peter, både mot kund men också internt där man arbetar mycket med interna relationer så att vi bli starka tillsammans.  - Vi är pigga och enkla mot varann, samarbetar och behandlar varann på ett bra sätt. Det är hög transparens i bolaget och personalen är väldigt delaktig i allt och det sätt tydliga tre års mål på varje enhet samt man mäter nyckeltal varje vecka. - Med ett så kallat balanserat styrkort mäter vi allt vi kan, fortsätter Peter och det man mäter det blir man bra på också. Förutom rena ekonomi- och produktionstal tittar vi på kundnöjdhet och personalnöjdhet. Vi jämför med oss själva hela tiden och ser till att fokus inte ligger på siffran utan att vi hela tiden blir bättre. 

Huvudmålet är att fortsätta växa 25 % per år med nöjda kunder och nöjd personal. Idag omsätter koncernen närmare 400 miljoner varav enheten i Skellefteå står för 120 av dessa. Det senaste förvärvet tidigt 2021 var företaget Wåhlins i Krylbo som har ökat bolagets styrka i Mälardalen. För drygt ett och ett halvt år sedan köpte man Femcab i Värnamo.

- Vi vill vara så pass rikstäckande att man kan åka från två av våra enheter och mötas inom två timmar, säger Peter, där är vi inte riktigt än överallt, men vi kommer dit. Det är med stolthet man berättar att Repay som startade från noll har vuxit varje år och dessutom tjänat pengar varje år. – Det är den vägen vi går vidare på nu, säger Peter. Det kommer så klart att innebära ett antal nya investeringar och förändringar framförallt inom det digitaliserade. - Det enda man kan säga med säkerhet är att det inte kommer att se ut som det gör just nu om ett år, skrattar Peter. Men snabbast och bäst på att skära det lär de vara.  

 

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om våra produkter eller önskar komma i kontakt med en säljare klicka här. 

Ta kontakt nu
Kontakt
Service och kontakt